Provision of the video production and photo services in Warsaw

Short description: The objective of the contract is to provide filming, photo and postproduction services to cover unplanned, urgent needs with very short delivery times. The requested services include mainly audiovisual production and photography, covering Frontex events, meetings, workshops or any other activities organised or co-organised by Frontex. The services include also postproduction of films and photographs, technical assistance during the entire production cycle (planning, recording/picture taking and postproduction), and usage of Frontex in-house equipment and facilities (studios). The services are to be provided in Warsaw, with the foreseen majority of service provision taking place in Frontex headquarters.

EOI deadline within 8 days

Evropská azylová agentura hledá dodavatele pracovních oděvů pro své experty

Tendr na: Poskytnutí předmětů opatřených firemní značkou EUAA a pracovních oděvů

Zadavatel: Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA), Valletta, Malta

Stručný popis: Tato výzva předpokládá uzavření samostatné rámcové smlouvy na poskytnutí předmětů opatřených firemní značkou a pracovních oděvů pro EUAA. Úplný popis je uveden v zadávací dokumentaci.

Budget bez dph: €1.220.000

Kontrakt na 4 roky

Deadline 25/10

Propagační předměty pro 3 evropské agentury z Haagu

Tendr na: Dodávku personalizovaných konferenčních a propagačních materiálů

Zadavatel: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), Nizozemsko-Haag

Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je uzavřít rámcové smlouvy v kaskádě s maximálně třemi poskytovateli služeb na dodávku uzpůsobených a personalizovaných konferenčních, propagačních materiálů a dalších uzpůsobených a personalizovaných materiálů, jakož i služby balení dárků a přímého dodání pro Eurojust, Europol a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (všechny sídlí v Haagu). Pozn.: Standardní kancelářské potřeby nejsou součástí této zakázky.

Budget bez dph: €600.000

Kontrakt na 4 roky

Deadline 14/11

Hlavní instituce EU si najmou studio pro videozpravodajství a videoprodukci za €32 milionů

Tendr na: Pořizování videozpravodajství a videoprodukce pro EU instituce a agentury

Zadavatelé: Evropská komise, Evropský parlament, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), Evropský hospodářský a sociální výbor, Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA), Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)

Stručný popis: Účelem této meziinstitucionální rámcové smlouvy je poskytnout zúčastněným institucím, orgánům a agenturám EU následující služby: pořizování video zpravodajství z aktuálního dění (zpráv) po celém světě, včetně předprodukce a výzkumu, zaměstnanců, produkce a natáčení, přenosu snímků, postprodukce a editace zpráv a dalších video produktů, grafického návrhu a titulkování, distribuce.

Budget €32.000.000

Kontrakt na 4 roky

Deadline 7/11

Hledá se systémový integrátor pro evropský podnik pro čisté letectví

Tendr na: Řízené IT služby

Zadavatel: Společný podnik pro čisté letectví (CAJU), Brussels

Stručný popis: Veřejný zadavatel provádí toto otevřené nabídkové řízení s cílem zajistit služby nezbytné pro údržbu a rozvoj již existujícího prostředí IKT.

Poskytovatel služeb musí působit jako systémový integrátor, který poskytne podporu IT na místě, jakož i celkové monitorování a údržbu celé IT infrastruktury. To zahrnuje veškerou IT hardwarovou a softwarovou infrastrukturu; internetovou a telefonickou infrastrukturu; další přístroje včetně kopírky / tiskáren a faxů. Služba se musí rovněž týkat oprav a likvidace vybavení.

Součástí této zakázky není dodávka žádných součástí hardwaru nebo softwaru. Poskytovatel služeb musí nicméně informovat společné podniky o jakýchkoliv doporučených nových dodávkách potřebných pro údržbu a stabilitu systému.

Kontrakt na 4 roky

Budget €5.000.000

Deadline 24/10

Agentura EU pro životní prostředí shání konzultanta pro pokročilou infrastrukturu, zn. Kodaň

Tendr na: Poskytování poradenských služeb v oblasti IT pro Evropskou agenturu pro životní prostředí v oblastech operací pokročilé infrastruktury

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Copenhagen Dánsko

Stručný popis: Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavření rámcových smluv na služby v kaskádě s poskytovateli poradenských služeb v oblasti IT v oblasti operací pokročilé infrastruktury, především v souvislosti se správami systému Linux. Úkoly zahrnují (neúplný seznam):

• pokročilá správa systému a nasazení ve virtuálním prostředí „cloud/on-prem“ s vysokou dostupností,

• instalace a správa infrastruktury,

• bezpečnostní opatření jako systémové aktualizace, prevence vniknutí a zálohy / obnovy,

• instalace/modernizace a nastavení CMS, relačních databází a NoSQL,

• správa sítě, návrh a optimalizace,

• správa aplikací zavedených pomocí softwaru Docker a Kubernetes.

Kontrakt na 4 roky

Budget €1.700.000

Deadline 4/11

IT poradenství a vývoj SW pro agenturu EU ze švédské Solny, za €18m

Tendr na: Služby v oblasti informačních technologií pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Švédsko-Solna

Stručný popis: ECDC poptává služby na pokrytí většiny potřeb agentury v oblasti informačních technologií: operace v oblasti informačních technologií, vývoj softwaru a poradenství v oblasti informačních technologií. Do rozsahu této výzvy spadá realizace cílového provozního modelu v oblasti informačních technologií pro ECDC a dosažení jeho obchodních výsledků. Zakázka je rozdělena na dvě samostatníé, na sobě nezávislé části:

Lot 1: Služby vývoje a provozu v oblasti informačních technologií (DevOps)

Popis zakázky: Do rozsahu této položky spadají: i) provozní služby v oblasti informačních technologií, které ECDC umožní splnit jeho mandát a zajistit obchodní kontinuitu a ii) údržba a vývoj zakázkových aplikací (proces DevOps). Kromě toho tato položka zahrnuje převzetí stávajících služeb (specifikace, dokumentace, software, nástroje a související údaje a případně infrastruktura) ze strany stávajících dodavatelů (ECDC/2018/033 Vývoj softwaru a ECDC/2018/037 Infrastruktura v oblasti informačních technologií). Budget €61.000.000

Lot 2: Poradenské služby v oblasti informačních technologií

Popis zakázky: Zajištění odborných kapacit v oblasti informačních technologií na podporu střediska ECDC v oblastech interního řízení programu a projektu, obchodní analýzy, kvality v oblasti informačních technologií, bezpečnosti informací, zavádění nových / rozvíjejících se technologií a přizpůsobení komerčních platforem. Budget €18.000.000

Kontrakt na 4 roky

Deadline: 19/10

Videoprodukce pro Evropskou centrální banku. Streaming přes YouTube a podobné soc-záležitosti

Zakázka: Služby natáčení, vysílání a výroby

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Kontrakt na 4 roky / budget €8.000.000

Stručný popis: ECB hledá dodavatele specializující se na oblasti filmování, videoprodukce a živého vysílání po internetu (prostřednictvím YouTube a dalších platforem sociálních médií) na poskytování služeb, zejména v oblasti živých tiskových konferencí a veřejných vysílání, interních a externích akcí, postprodukce, video animace, provozování lokálního produkčního studia, poradenství a školení.

Deadline 8/8

Prague EU Space Agency to buy User Space Mock-up & Virtual Laboratory & Website Container

Contracting Authority: EU Agency for the Space Programme, Prague

Call no 1: User Space Mock-up

The subject matter of the procurement procedure is the development, delivery and installation in the EUSPA’s cloud infrastructure, of a mock up (‘’the User Space Mock-up’’) to showcase, in an augmented reality environment, the added value of the EU satellite services: EGNOS, Galileo and Copernicus. The User Space Mock-up shall be accessible through Internet connection.

Estimated value: Up to 60,000.00 EUR

Call no 2: User Space Virtual Laboratory

The subject matter of the procurement procedure is the development, delivery and installation in the EUSPA’s cloud infrastructure, of an online tool to verify and demonstrate in a cloud processing service the added value of the EU satellite services: EGNOS, Galileo and Copernicus (‘’the User Space Virtual Laboratory’’). The User Space Virtual Laboratory shall be accessible through Internet connection.

Estimated value: Up to 140,000.00 EUR

Call no 3: User Space Container

The subject matter of the procurement procedure is the development, delivery and installation in the EUSPA’s cloud infrastructure, of a website container (‘’the User Space Container’’) that will include the websites, already developed by EUSPA with WordPress CMS (Content Management System). The User Space Container will display information of the market uptake for EGNOS, Galileo and Copernicus.

Estimated value: Up to 100,000.00 EUR

Interpol seeks IT Security Improvement

IT Security Improvement – Analytics, Incident Detection and Responses Solutions

Interpol, Lyon

Deadline 21/7

LOT1 – NETWORK BEHAVIOR ANALYTICS

In an increasingly busy environment and where the volume of information exchanged is constantly growing, lot1 will reinforce the tools already in place, and will be dedicated to the analysis of network behavior, packet capture and correlation, discovering the network topology, detecting incidents and setting up a response program.

LOT2 – DATA DISCOVERY / AUDIT & USER BEHAVIOR

In order to strengthen our access controls and face the risk of information leaks, both internally and externally, it is necessary to better control our data environment.

Lot2 will be dedicated to the implementation of a global governance solution, the objective of which will be to analyze the current and historical data of the organization, to define the appropriate treatment(s) according to the nature and the sensitivity of the data discovered, identify the discrepancies and thus suggest and make the necessary corrections.

These solutions will have to meet several functional and technical needs.

• Integrate into an infrastructure without modification of the latter or interruption of communications and services.

• Provide a real-time global overview of the threat level

• Group anomalies intelligently

• Present and analyze the topologies of information systems and host events

• Consult network, systems, and application events

• Review historical data

• Summarize general behaviors

• Correlate anomalies and report back in the event of a security incident in real time