Informační materiály o přírodě a biodiverzitě: Evropská komise potřebuje profi podporu

Informační materiály o přírodě a biologické rozmanitosti

Evropská komise, Directorate General Environment, Brusel

Kontrakt na 36 měsíců / budget €510.000

Deadline 31/8

Stručný popis: Podpora komunikačních činností zaměřených na výrobu informačních materiálů na podporu provádění politiky EU v oblasti přírody a biologické rozmanitosti.

The services requested will include four main tasks:

Task A: Production of the Natura 2000 Newsletter twice per year This task includes drafting the Natura 2000 Newsletter, in a ready-to-print high quality format. The contractor will, in addition to drafting and lay-out, ensure the translation and supply of corresponding PDF files for printing and publication for the nature and biodiversity website. The Newsletter will cover articles on key issues within nature and biodiversity policy, and news items – all in a brief, attractive and accessible manner. Number of issues is currently 2 per year, and number of pages 16; general production planning/timetable, as well as structure and content, will be suggested by the tenderer in the offer. It will be fine-tuned and agreed between the winning tenderer and the Commission after the contract signature.

Task B: Production of other information materials (leaflets, brochures, posters, info sheets, content for press releases, content for social media) The contractor will assist the Commission in developing and producing information material addressed to the various target groups: Member States authorities, stakeholders, professional organisations and interested public at EU level. The work will include the following: 9 ■ Preparation (content drafting and layout) of 7-10 ready to print thematic leaflets and/or info sheets of 5-10 pages maximum ■ Preparation (content drafting and layout) of 4-5 ready to print other thematic materials like flyers, posters etc. (which will normally relate to leaflets or info sheets or reflect the latest development of the nature and biodiversity website) ■ Drafting of 5-7 press releases (including technical input in terms of information on examples of specific habitats and species) ■ Preparation (text and visuals including infographics) of 12-15 social media posts The technical specifications for the newsletter under Task A concerning writing, illustrations, Europa web site, design and deliverables for printing will apply to the “Other information material” under Task B as appropriate. For the social media material, the theme of each post will be chosen by the Commission based on the suggestions made by the contractor. The main social media channels that DG ENV is using are the EU Environment Facebook account, EU Environment Twitter account (@EUENV) and the EU Environment and Climate Instagram account (ourplanet_eu). All other materials will be prepared upon request of the Commission on specific themes. The Commission will provide the contractor with the necessary background material. The process of acceptance by DG-ENV is an interactive process that contains at least the following phases: • delivery of a version to DG-ENV • validation by DG-ENV • correction by the contractor

Task C: Updates on the nature and biodiversity website The contractor is expected to provide a text for updates on the nature and biodiversity website 5 , at least 12 per year. Updating can include information on all areas available on the nature and biodiversity website’s menu, i.e. Biodiversity Policy, Nature Directives, Natura 2000, Invasive Alien Species etc. The Commission will provide the necessary background documents. Suggestions for updating should come from the Contractor. The Commission may also request updating of specific webpages. The process of acceptance by DG-ENV is an interactive process that contains at least the following phases: • delivery of a version to DG-ENV • validation by DG-ENV • correction by the contractor

Task D: Networking and cooperation The contractor is expected to assist the Commission in organising seminars, workshops or other PR activities. The costs for booking a venue, possible catering, travel and accommodation will not be covered by this contract. The contractor is also expected to assist the Commission in promoting the EU nature and biodiversity policy by manning stands, distributing relevant information material and networking at events. The contractor should also be prepared to cooperate with relevant parties or communication correspondents according to the instructions from the Commission. The contractor is expected to participate in regular meetings organised at the Commission premises (at least 4 times per year) to report on the progress made on the implementation of the tasks and to discuss possible technical questions. The agenda of these meetings will be prepared in advance by the contractor and approved by the Commission. The contractor will be responsible for minutes’ taking during the meetings. The minutes should be sent to the Commission for approval within two weeks of the meeting. 20 man-days should be allocated for these ad-hoc activities to be implemented by the contractor upon the Commission’s request.

Na „reklamu na jídlo“ půjde letos přímo z Bruselu přes 120 milionů euro. Chcete je?

Není to až tak těžké, dostat se k těm milionům euro z EU-rozpočtu na propagaci evropských potravin. Je tady v Bruselu pár agentur, které v tom umějí chodit. Jestli máte chvilku, povím vám, jak na to… A letos to můžete zkusit i vy. Vyplatí se číst až do konce.

Pro začátek: kolik v tom budgetu vlastně je? Pro rok 2017 je to víc jak 120 milionů euro (například €15.050.000 na programy zvyšující povědomí o udržitelném zemědělství Unie a o úloze zemědělsko-potravinářského odvětví v oblasti klimatu a životního prostředí, €15.050.000 na informační a propagační programy zaměřené na zvyšování povědomí o režimech jakosti Unie (např. chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení, zaručená tradiční specialita… nebo €12.900.000 na informační a propagační programy zaměřené na zdůraznění specifičnosti způsobů zemědělské produkce v Unii a vlastností unijních zemědělsko-potravinářských produktů a režimů jakosti).

Na co se ty peníze mohou použít? Tady je stručný seznam: (a) zvýšit povědomí o kvalitě zemědělských produktů Unie a o vysokých standardech, které se na metody produkce v Unii uplatňují; (b) zvýšit konkurenceschopnost a spotřebu zemědělských produktů a některých potravinářských výrobků Unie a jejich přitažlivost uvnitř Unie i mimo ni; (c) zvýšit povědomí o režimech jakosti Unie a jejich uznání; (d) zvýšit tržní podíl zemědělských produktů a některých potravinářských výrobků Unie a zaměřit se při tom na trhy ve třetích zemích, jež mají největší potenciál růstu; (e) obnovit standardní tržní podmínky v případě závažného narušení trhu, ztráty důvěry spotřebitelů či jiných specifických problémů.

Jak? Takhle – tady jsou „druhy způsobilých činností“: 1. Řízení projektu, 2. Vztahy s veřejností (činnosti zaměřené na vztahy s veřejností, akce pro novináře), 3. Internetové stránky, sociální média, 4. Reklama, 5. Komunikační nástroje (publikace, mediální balíčky, propagační předměty, propagační videa…), 6. Akce (stánky na obchodních veletrzích, semináře, workshopy, setkání podniků, školení pro obchodníky/kuchaře, činnosti ve školách, tematické týdny v restauracích, sponzorství akcí, studijní pobyty v Evropě), 7. Propagace v místě prodeje (ochutnávky, propagace v publikacích maloobchodníka, reklama týkající se místa prodeje).

Kdo? V tom je trochu ta „komplikace“, ale kdo ji překoná, může začít čerpat. O peníze se totiž není možné hlásit přímo, v tendru, mohou si o ně zažádat jen určité organizace, které se danou problematikou v členských státech EU zabývají (a dodají zhruba 50 procent rozpočtu). Například „ochranné nebo mezioborové organizace“ nebo „organizace producentů nebo sdružení organizací producentů“ (např. Českomoravský svaz mlékárenský).

Tady je jeden reálný příklad za všechny: firma Agropromotion (se sídlem v Bruselu) dostala na kampaň EU Milky Way (an European programme on information provision and promotion measures for dairy products) na roky 2016 až 2019 zhruba 140 milionů korun. Má jít o propagační akci na podporu prodeje mléčných výrobků z EU na území Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Libanonu.  Akci financuje Evropská komise společně se – POZOR!!! – českým Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a Českomoravským svazem mlékárenským.

Zájemci o další informace pište (horejsi.tomas@gmail.com) nebo volejte (+32-473-116804). Deadline pro podání žádosti o finance je 20. dubna.

EU potřebuje analýzu možností zmírňování povodní. Zn. přírodní cestou

The European Environment Agency (sídlí v Kodani) zadá vypracování studie na téma „přírodní způsob“ předcházení/zmírňování povodní. Popis: The purpose of the proposed contract is to analyse various options for reducing climate change-induced risks of flooding through green infrastructure solutions, such as natural water retention measures, and collect evidence as to whether natural solutions provide cost-efficient flood protection when compared to traditional grey solutions. Ideally, these solutions should be considered in the context of the 2nd draft river basin management plans (RBMPs) and the flood risk management plans. The contractor will have to explore whether and how green infrastructure has been addressed by Member States. Besides, the study will identify and analyse in depth the arguments for improved coordination and planning between upstream and downstream areas, the potential of upscaling best practice solutions, and perform an analysis of the economic benefits. Vítěz tendru dostane na práci 7 měsíců a maximálně 60 tisíc euro. Práce by měly být zahájeny letos v květnu. Deadline pro projevení zájmu 18. března.

Experti na zemědělskou politiku EU: Brusel vás potřebuje, nabízí miliony

Generální ředitelství Evropské komise pro oblast zemědělství (DG AGRI) vyhlásí v nejbližších týdnech hned několik tendrů souvisejících s hodnocením Společné zemědělské politiky:

1) Mapování a analýza provádění SZP: Účelem hodnotící studie je zmapovat a provést první analýzu dopadu prováděcích rozhodnutí ze strany členských států v oblasti reformované společné zemědělské politiky. Budget zatím nestanoven.

2) Hodnocení provádění evropského inovačního partnerství: Účelem hodnocení je posoudit provedení EIP a jeho úspěchy zejména, pokud jde o produktivitu a udržitelnost zemědělství. Budget ještě nestanoven.

3) Rámcová smlouva na hodnocení příspěvku opatření v oblasti SZP k jejím obecným cílům: syntéza a průřezově tématická hodnocení: Rámcová smlouva na hodnocení studií analyzujících relevantnost, účinnost, efektivitu a přidanou hodnotu opatření v oblasti SZP. Obsahem této rámcové smlouvy bude syntetická práce na základě předchozích hodnocení opatření v rámci SZP a provedení průřezově tématických hodnocení pokrývajících (prvky) více než 1 z jejích 3 obecných cílů. Budget €2m.

3) Rámcová smlouva týkající se hodnocení opatření společné zemědělské politiky přispívajích k obecnému cíli vyváženého územního rozvoje: Rámcová smlouva týkající se hodnotících studií, v rámci nichž bude proveden rozbor adekvátnosti, účinnosti, účelnosti a přidané hodnoty opatření v rámci společné zemědělské politiky přispívajících k obecnému cíli vyváženého územního rozvoje. Budget €2.5m.

4) Rámcová smlouva na hodnocení opatření CAP přispívajících k obecnému cíli funkční produkce potravin: Rámcová smlouva na hodnocení studií analyzujících relevantnost, účinnost, efektivitu a přidanou hodnotu opatření CAP, která přispívají k obecnému cíli funkční produkce potravin. Budget €3.3m.

5) Rámcová smlouva na hodnocení opatření v oblasti SZP přispívajících k obecnému cíli udržitelného řízení přírodních zdrojů a opatření v oblasti klimatu: Rámcová smlouva na hodnocení studií analyzujících relevantnost, účinnost, efektivitu a přidanou hodnotu opatření SZP přispívajících k obecnému cíli udržitelného řízení přírodních zdrojů a opatření v oblasti klimatu. Budget €4.4m.

Brusel chystá „Pokyn“ pro správnou hygienickou praxi výroby sýru na farmě

Takže fakta, důležitá hlavně pro milovníky sýrů a jejich výrobce: Evropská komise chystá zavedení „Pokynu pro správnou hygienickou praxi v rámci tradiční výroby sýru na farmě“. Europoslanci budou mít konečně nějaké pořádné PR-střelivo. Ostatní „stakeholdeři“ začnou pracovat a přihlásí se do tendru, který právě vyhlásilo Generální ředitelství (Evropské komise) pro zdraví a spotřebitele: na „Pilotní projekt týkající se evropských pokynů pro správné hygienické postupy při řemeslné výrobě sýru“. Cílem zakázky je – podle zadání – „zavedení Pokynu pro správnou hygienickou praxi v rámci tradiční výroby sýru na farmě. Musí být vhodný k použití ze strany farmářů, inspektorů mlékárenských podniků a příslušných úřadů jako referenční dokument. Obsah by měl vycházet ze zkušeností v daném oboru a zohledňovat již zavedené vnitrostátní pokyny týkající se provádění postupů založených na HACCP vhodných pro malé mlékárenské podniky. Tento pokyn by měl pokrývat různé regionální nebo technické postupy“. Je to tak, že vítěz nadiktuje normy pro sýraře na příští dekády.

Europarlament si “objedná” studii o zavádění společné zemědělské politiky v letech 2014 až 2020

Tuhle zakázku už pro českou Potravinářskou komoru jistě zmonitorovala firma Access EU! (Ringrose & Šlouf), ale kdyby náhodou přece jenom ne, tak tady jsou základní data: Studie “Implementation of the first pillar of the CAP 2014-2020″ ve 28 členských státech”. vyhlašuje Evropský parlament, department pro strukturální a kohezní politiku. Rozpočet 60.000 euro.

Výdaje na propagaci zemědělských produktů z EU výrazně narostou

Dobrá zpráva pro velké evropské propagační a komunikační agentury: do propagačních a informačních kampaní na zemědělské produkty s původem v zemích EU bude dávat Brusel čím dál tím víc peněz. Současný budget €61.5 milionů vzroste do roku 2020 na €200 milionů. Shodli se na tom ministři zemědělství EU. Od agentur budou požadovat především koncentraci na “vybrané ukázkové produkty” a také vytváření a používání “nových propagačních metod”. Návrh ještě bude projednávat Evropský parlament, ten má ale na zvyšování výdajů na vlastní euro-propagaci obvykle veskrze pozitivní názor.

Evropské tendry, pátek 13/9

Pomoc s technickou správou budov Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament, Štrasburk. Kontrakt na 60 měsíců. Budget neupřesněn. Deadline 8/11.

Dodávka vozidel s pohonem čtyř kol a motocyklů pro projekt „Zemědělství pro rozvoj“ (A4D). Zadavatel: Evropská komise – EuropeAid. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) dodávka 3 vozidel s pohonem na 4 kola (1 vozidlo s pevnou střechou + 2 vozidla typu pick-up s dvojitou kabinou) a 2) položka č. 2: dodávka 24 motocyklů pro zásahy v terénních podmínkách při velkém zatížení. Deadline 16/12.

Bezpečnostní služby pro Delegaci EU v Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost. Popis: Počet předmětných budov (kanceláře, sídlo vedoucího delegace a bydliště zahraničních zaměstnanců) je přibližně 25, ovšem tento počet se může v průběhu provádění zakázky snížit či zvýšit. Počet hodin, které budou odpracovány poskytovatelem služeb, je přibližně 15 000 hodin ročně. Kontrakt na 48 měsíců. Budget max €220.000. Deadline 14/10.

Nový systém přímých plateb v zemědělství právě odhlasován. Češi si pohorší…

Europoslanci právě dohlasovali. “Většina tvořená lidovci a socialisty to protlačila. Úspory na přímých platbách tedy budou a to ve stylu Orwellovy Farmy zvířat ´všichni zemědělci jsou si rovní, ale někteří jsou si rovnější´. Takže ti, kteří dostávají ročně dotaci do pěti tisíc euro nebudou šetřit vůbec nic a ti, kteří jsou nad tímto limitem – což jsou v Česku všichni – budou kráceni o pět procent, což dělá ročně asi 300 milionů korun. A naši kolegové z ČSSD to podpořili,” uvedl český europoslanec (ECR/ODS) Hynek Fajmon.