Brussels connection

the best address for international procurement

Experti na zemědělskou politiku EU: Brusel vás potřebuje, nabízí miliony

Generální ředitelství Evropské komise pro oblast zemědělství (DG AGRI) vyhlásí v nejbližších týdnech hned několik tendrů souvisejících s hodnocením Společné zemědělské politiky:

1) Mapování a analýza provádění SZP: Účelem hodnotící studie je zmapovat a provést první analýzu dopadu prováděcích rozhodnutí ze strany členských států v oblasti reformované společné zemědělské politiky. Budget zatím nestanoven.

2) Hodnocení provádění evropského inovačního partnerství: Účelem hodnocení je posoudit provedení EIP a jeho úspěchy zejména, pokud jde o produktivitu a udržitelnost zemědělství. Budget ještě nestanoven.

3) Rámcová smlouva na hodnocení příspěvku opatření v oblasti SZP k jejím obecným cílům: syntéza a průřezově tématická hodnocení: Rámcová smlouva na hodnocení studií analyzujících relevantnost, účinnost, efektivitu a přidanou hodnotu opatření v oblasti SZP. Obsahem této rámcové smlouvy bude syntetická práce na základě předchozích hodnocení opatření v rámci SZP a provedení průřezově tématických hodnocení pokrývajících (prvky) více než 1 z jejích 3 obecných cílů. Budget €2m.

3) Rámcová smlouva týkající se hodnocení opatření společné zemědělské politiky přispívajích k obecnému cíli vyváženého územního rozvoje: Rámcová smlouva týkající se hodnotících studií, v rámci nichž bude proveden rozbor adekvátnosti, účinnosti, účelnosti a přidané hodnoty opatření v rámci společné zemědělské politiky přispívajících k obecnému cíli vyváženého územního rozvoje. Budget €2.5m.

4) Rámcová smlouva na hodnocení opatření CAP přispívajících k obecnému cíli funkční produkce potravin: Rámcová smlouva na hodnocení studií analyzujících relevantnost, účinnost, efektivitu a přidanou hodnotu opatření CAP, která přispívají k obecnému cíli funkční produkce potravin. Budget €3.3m.

5) Rámcová smlouva na hodnocení opatření v oblasti SZP přispívajících k obecnému cíli udržitelného řízení přírodních zdrojů a opatření v oblasti klimatu: Rámcová smlouva na hodnocení studií analyzujících relevantnost, účinnost, efektivitu a přidanou hodnotu opatření SZP přispívajících k obecnému cíli udržitelného řízení přírodních zdrojů a opatření v oblasti klimatu. Budget €4.4m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe