Galileo hledá organizátora svých akcí. Rozpočet €10m na 4 roky

Tendr: Organizace akcí a výstav, zajištění materiálů a podpůrných služeb

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Prague

Kontrakt na 4 roky / budget €10.000.000

Předpokládaný termín zahájení tendru: 1. prosince 2020

Stručný popis: Cílem zadávacího řízení bude zajištění organizování akcí a výstav (včetně organizace účasti veřejných zadavatelů na jiných akcích, jako jsou veletrhy), materiálů a podpůrných služeb. Řízení bude meziinstitucionální ve spolupráci s Evropskou komisí. Zakázka bude mít maximální celkovou dobu trvání 4 let.

Kdo dá euroúředníkům z Vltavské najíst?

Tendr: Poskytování služeb stravování

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Prague

Kontrakt na 4 roky / budget: 13.000.000 CZK

Předpokládaný termín zahájení tendru: 30. listopadu 2020

Stručný popis: Cílem zadávacího řízení bude poskytování stravovacích služeb. Zakázka bude mít maximální celkovou dobu trvání 4 let.

Brussels looking for new e-solution to improve care and prevention of hypertension

Call: Innovative ICT-enabled monitoring solutions to improve health status and optimise hypertension care

Contractor: European Commission, The Horizon 2020 – Health Status Monitor PCP project

Deadline: 13 November 2020

Budget: Five procurers from four countries are providing up to 4.62 million Euros for suitable solutions to address the challenges they are facing in providing better hypertension care in their populations.

Background: The Health Status Monitor procurers are looking for a solution to improve care and prevention of hypertension. The project aims to advantage R&D state of the art to move well beyond current practice in the management (detection, prevention, self-management and treatment) of hypertension. This will be achieved by developing a framework for the design of ICT supported services, in which the new HSMonitor approach to the management of essential hypertension, the related state of the art on supply and demand side and the unmet needs of the HSMonitor procurer regions can be located. The procured HSMonitor solution will set enormous value to our health systems, faced with growing care requirements in this field.

The selected suppliers will develop the solution architecture & specifications based on the HSMonitor requirements, use cases and service process models. The solution architecture & specifications shall be passed to the Buyers Group for final assessment and selection. Suppliers will be informed about the outcomes of the selection. The selected suppliers will develop the HSMonitor pilot systems for a test under real-life conditions in each country.  Progress of the work will be monitored on monthly status calls. Training material and a training plan will be developed for all end-users.

AV vybavení pro EU agenturu pro bezpečnost potravin z Parmy

Tendr: Služby v oblasti videa/audia/údržby a nákupy pro zasedací místnosti

Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma IT

Kontrakt na 4 roky / budget €1.200.000

Popis zakázky – celkové cíle zakázky vyplývající z tohoto výběrového řízení jsou následující:

— dosažení účinného způsobu pro získání řešení v oblasti informačních technologií, které zahrnují širokou škálu produktů, včetně: * nového hardwaru a softwaru, určených především k vykonávání základních služeb souvisejících s jednotnou komunikací, pořádáním audio a video konferencí a zasedacími místnostmi; * poradenských služeb (včetně instalace a konfigurace produktů a školení); * služeb údržby nově pořízených produktů a převzetí stávajících údržbářských prací; * zajištění přídavných funkcí a aktualizací zařízení používaných před vstupem této rámcové smlouvy v platnost nebo zařízení zakoupených v rámci této rámcové smlouvy.

— správa a řízení prosté smlouvy (cenové nabídky, objednávky, sledování objednávek, dodávky, podávání zpráv atd.) prostřednictvím jednozdrojového kanálu pro nové akvizice a související služby,

— akviziční systém umožňující výběr/nákup nejlepších systémů z nabídky vysoce dynamického trhu s informačními technologiemi.

Pozn.: EFSA zamýšlí před zahájením tohoto zadávacího řízení shromáždit informace od tržních subjektů. O dotazník je třeba požádat do 22/3. Mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu, předmět: ‘Video/Audio/Maintenance/Services and acquisitions for meeting rooms’.

Předpokládaný termín vyhlášení: 1. května

Pražské “Galileo” hledá dodavatele stravenek

Tendr: Poskytování víceúčelových poukázek na stravu a relaxaci

Zadavatel. Agentura pro evropský GNSS (GSA), Prague

Kontrakt na 4 roky / budget 43.000.000 CZK

Popis zakázky: Obecným cílem zakázky, která má být zadána na základě tohoto zadávacího řízení, je uzavření jedné rámcové smlouvy na pravidelné poskytování agentuře GSA (víceúčelových) poukázek na stravu (obědy) a relaxaci, které budou rozděleny mezi personál v Praze (asi 125, přičemž tento počet může být navýšen na 195 v průběhu trvání zakázky). (Víceúčelové) poukázky na relaxaci budou použitelné na sport, tělocvičny, lázně, kulturní aktivity a další související účely.

Deadline: 10/2

Akce a informační/propagační kampaně na podporu zemědělských produktů z EU. Zakázka za €71 milionů

Zakázka: Pořádání akcí a komunikačních kampaní a o poskytování tržního zpravodajství ve třetích zemích a v Evropské unii pro EU agenturu CHAFEA

Zadavatel: Chafea (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), Luxembourg

Celkový budget: €71.100.000/ 4 roky

Stručný popis: Výzva se týká pořádání akcí a komunikačních kampaní a poskytování tržního zpravodajství ve třetích zemích a v EU. Cílem zakázky je poskytnout informační a propagační služby týkající se zemědělských výrobků EU. Vedlejším záměrem této zakázky je poskytnutí propagačních a komunikačních služeb v oblasti společné zemědělské politiky, politiky v oblasti veřejného zdraví, spotřebitelů a bezpečnosti potravin.

Zakázka je rozdělena na 4 nezávislé/samostatné části (tj. je možné se hlásit jen o jeden lot, nebo o dva, tři či všechny čtyři):

LOT1: Pořádání akcí a pavilony / stánky EU ve třetích zemích. Předpokládaná hodnota:  €18.000.000. Cílem této položky je poskytnutí služeb pořádání akcí a pavilonů / stánků EU ve třetích zemích. Mezi hlavní činnosti, které budou realizovány v rámci této položky, patří: obchodní delegace na „vysoké“ úrovni; semináře, workshopy a další akce; pavilony / stánky EU na veletrzích ve třetích zemích.

LOT2: Pořádání akcí a pavilonů / stánků v EU. Předpokládaná hodnota:  €22.000.000. Cílem je poskytnutí služeb pořádání akcí a pavilonů / stánků v EU. Mezi hlavní činnosti, které budou realizovány v rámci této položky, patří: semináře, workshopy a další akce; studijní návštěvy v členských státech EU; pavilony/stánky na veletrzích v EU.

LOT3: Tržní zpravodajství ve třetích zemích. Předpokládaná hodnota:  €1.100.000. Cílem této položky je poskytnout malým a středním podnikům z EU a dalším zúčastněným straním z odvětví informace o zemědělských trzích třetích zemí. Ve většině případů budou tyto informace podány souhrnně ve formě zpráv. Zhotovitelé budou povinni předložit tržní zprávy zástupcům Evropské komise nebo v průběhu pořádaných jednání / akcí nebo prostřednictvím webinářů. Zhotovitelé mohou být vyzváni k tomu, aby předložili klíčové informace nebo údaje v grafickém vizuálním znázornění (např. infografiky).

LOT4: Informační, komunikační a marketingové kampaně nebo akce. Předpokládaná hodnota:  €30.000.000. V rámci této položky zhotovitel poskytne služby pořádání informačních, komunikačních a marketingových kampaní nebo částí kampaně.

Deadline pro odeslání nabídek: 15/9

Brusel chce koupit profi kuchyňské vybavení za 6 milionů euro

Dodávka profesionálního kuchyňského vybavení a souvisejících služeb

Evropská komise, Brusel (jménem několika dalších EU institucí)

Rámcový kontrakt na 4 roky

Budget €6.000.000

Popis: Zakázka zahrnuje dodávku profesionálního kuchyňského vybavení, s montáží nebo bez montáže, jako náhrady a nové vybavení, jakož i služby preventivní údržby pro trouby a umývací zařízení.

Deadline: 26/9

Galileo nakoupí obědové poukázky za 36 milionů korun

Agentura GSA (alias Galileo, Praha) hledá dodavatele obědových poukázek a poukázek pro “dobré životní podmínky”. Zakázka má trvat 4 roky, týkat se bude zhruba 140 zaměstnanců agentury. Budget je omezen částkou 36 milionů korun. Deadline pro odevzdání nabídek 20/4.