Videoprodukce pro Evropskou centrální banku. Streaming přes YouTube a podobné soc-záležitosti

Zakázka: Služby natáčení, vysílání a výroby

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt am Main

Kontrakt na 4 roky / budget €8.000.000

Stručný popis: ECB hledá dodavatele specializující se na oblasti filmování, videoprodukce a živého vysílání po internetu (prostřednictvím YouTube a dalších platforem sociálních médií) na poskytování služeb, zejména v oblasti živých tiskových konferencí a veřejných vysílání, interních a externích akcí, postprodukce, video animace, provozování lokálního produkčního studia, poradenství a školení.

Deadline 8/8

Monitoring českých médií pro europarlament. Za 4,6 milionu, na 4 roky

Tendr: Služby monitorování a analýzy českých médií

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Brussels

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €180.000 (Media monitoring activities €140.000 + Media analysis €40.000)

Stručný popis: Účelem výzvy je poskytnout parlamentu vysoce kvalitní odborné kapacity a podporu při provádění hloubkové analýzy týkající se témat souvisejících s EU v různých typech médií. Od poskytovatelů služeb se očekává, že poskytnou na důkazech založenou analýzu médií, která následně přispěje k rozvoji a provádění soudržné, informované, cílené a dlouhodobé komunikace pro GŘ COMM.

Deadline pro nabídku: 4/4

Europarlament vypisuje soutěž na přenos AV signálů mezi ním, Komisí a Radou

Zakázka: Přenos signálů pro audiovizuální a informačně-technologické účely mezi Evropským parlamentem na jedné straně a Evropskou komisí, Evropskou radou a Résidence Palace na straně druhé

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Directorate for Media, Audiovisual Unit

Rámcová smlouva na 48 měsíců / budget €600.000

Stručný popis: Audiovizuální oddělení Evropského parlamentu má v plánu zadat veřejnou zakázku na přenos signálů pro audiovizuální a informačně-technologické účely mezi Evropským parlamentem na jedné straně a Evropskou komisí, Evropskou radou a Résidence Palace na straně druhé.

Inženýrské oddělení audiovizuální jednotky je odpovědné za audiovizuální a informačně-technologické systémy a vybavení související se všemi oblastmi činnosti spadajícími do jeho odpovědnosti na pracovišti Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.

Tyto oblasti činnosti zhruba pokrývají:

• poskytnutí institucionálního audiovizuálního pokrytí činností Evropského parlamentu: plenární zasedání, schůze výborů …,

• ilustrování a vysílání těchto činností,

• vedení audiovizuálního záznamu o činnostech orgánu,

• poskytnutí technické pomoci audiovizuálním médiím pokrývajícím činnosti Evropského parlamentu.

Deadline 4/3

820 magnetických tabulí a další kancelářské vybavení pro Evropský parlament

Zakázka: Nákup kancelářského vybavení pro Lucemburk a Brusel

Zadavatel: Evropský parlament

Popis zakázky: Evropský parlament zadá veřejné zakázky na nákup kancelářského vybavení pro Lucemburk a Brusel, jako jsou tabule, flipcharty, mobilní flipcharty, stojany, trezory na klíče a odpadkové koše.

Kontrakt na 4 roky

Deadline pro nabídku: 1/12

Seznam k nacenění (+ rozměry a počet kusů)

1 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE 60 x 90 cm 100 kusů (magnetic whiteboard enamel)

2 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE 90 x 120 cm 400 kusů (magnetic whiteboard enamel)

3 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE 100 x 150 cm 300 kusů (magnetic whiteboard enamel)

4 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE 100 x 200 cm 20 kusů (magnetic whiteboard enamel)

5 TABLEAU / CHEVALET DE CONFERENCE MOBILE. MONTAGE INCLUS 70 x 100 cm 80 kusů (mobile flipchart. Assembly included)

6 PRESENTOIR/POTEAU D’AFFICHAGE A3 DROIT FIXE DOUBLE FACE. MONTAGE INCLUS H. 158 cm 80 kusů (display stand A3 right, not adjustable and double-sided. Assembly included)

7 PRESENTOIR/POTEAU D’AFFICHAGE A4 DROIT FIXE DOUBLE FACE. MONTAGE INCLUS H. 158 cm 80 kusů (display stand A4 right, not adjustable and double-sided. Assembly included)

8 PRESENTOIR/POTEAU D’AFFICHAGE A3 DROIT FIXE SIMPLE FACE. MONTAGE INCLUS H. 158 cm 80 kusů (display stand A3 right, not adjustable and simple-sided. Assembly included)

9 PRESENTOIR/POTEAU D’AFFICHAGE A4 DROIT FIXE SIMPLE FACE. MONTAGE INCLUS H. 158 cm 80 kusů (display stand A4 right, not adjustable and simple-sided. Assembly included)

10 COFFRE A 20 CLES AVEC SERRURE ELECTRONIQUE 40 kusů (high security key cabinet for 20 keys)

11 COFFRE A 50 CLES AVEC SERRURE ELECTRONIQUE 40 kusů (high security key cabinet for 50 keys)

12 ARMOIRE A 36 CLES AVEC SERRURE A CODE 80 kusů (key cabinet with combination lock for 36 keys)

13 ARMOIRE A 54 CLES AVEC SERRURE A CODE 20 kusů (key cabinet with combination lock for 54 keys)

14 PORTE DOCUMENT A4 (présentoir en L) A4 150 kusů (display format A4 (L Display))

15 POUBELLE INOX AVEC PEDALE 110 LITRES 40 kusů (stainless steel bin with pedal)

16 POUBELLE INOX AVEC PEDALE 30 LITRES 40 kusů (stainless steel bin with pedal)

Europarlament hledá “titulkovače” pro svá webová videa a multimediální produkty

Tendr: Titulkování redigovaných webových videí a multimediálních produktů pro Evropský parlament

Zadavatel : Evropský parlament, Brussels

Stručný popis: Účelem je zajištění včasného titulkování ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie se schopností zahrnout nové a další jazyky v případě všech redigovaných webových obrazových a multimediálních produktů internetových a multimediálních služeb Evropského parlamentu.

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €2.000.000

Deadline: 16/11

SUBJECT OF THE CONTRACT: The purpose is for the provision of timely translation and subtitling, for all 24 official European Union (EU) languages, with the ability to include new and additional languages, for all edited web video and multimedia products of the European Parliament’s web and multimedia services.

GENERAL  INFORMATION: The contractor will be responsible for the delivery of quality translations of a number of assets in relation to online edited video and multimedia products. These include, but are not limited to, the following assets:

•             Title

•             Short description

•             Full script (subtitles)

•             Keywords

•             Tags

•             Categories

The translated assets will have to be uploaded to a translation platform established for this specific purpose by an external provider.

The translation platform shall provide a dedicated service for the provision of translations by the contractor:

•             a back-office for automated uploads of translated content

•             a web interface for user-friendly translation and update of translated assets

•             integration of an ingest platform provided by a technical contractor (to which the videos will be uploaded and encoded) in order to allow an automated publishing workflow for the translations provided

•             the possibility to preview the video to be translated with and without the subtitles being translated

The contractor can be requested by the European Parliament to submit the translations by other electronic means such as email or online file transfer applications.

European Parliament (Vienna´s office) to hire an agency to teach journalists how to tell the story

Call: Establishment and Management of a Visual Storytelling Lab

Contracting Authority: European Parliament´s Liaison Office in Austria

Purpose of the action: EPLO Vienna intends to establish a new service to enrich its storytelling on current issues and main legislative topics by means of data-journalistically prepared visual content. The aim is to visually convince media consumers of the impact and relevance of certain EP policies on everyday life by providing easy to understand, visually attractive and relevant content, such as infographics or interactive widgets.

Visual journalism is a rather late development in Austrian media. Hence, the most innovative visual journalists are either young professionals or even still students of journalism. Therefore, in order to facilitate the new service, EPLO Vienna intends to harness the creativity of these visual journalists and, by doing so, giving them an opportunity to display their talent, experiment with innovative ways of storytelling and gain experience in covering EU affairs. In addition to that, this service will provide Austrian media outlets that often lack the financial means to create such content on their own with innovative ready-to-use content.

Description of the action: In the Visual Storytelling Lab, visual journalists will be on several occasions throughout the year called to put their ideas on how to visualise certain aspects of the legislative work into a competition. Such stories might focus on previous achievements by or the need for EU legislation.

An example for such an idea could be a story on the elimination of roaming charges in the EU that contains a series of charts that visually demonstrate how much money EU citizens were able to save because of it, to what extend it enhanced cross-border communication and to what extend additional legislative efforts in that regard could improve people’s lifes even more.

Another example for an idea for a story could be an interactive widget for online media on the impact of water framework directive. In that, the user of the website will be asked to enter his or her zip code to receive an overview on how the directive affected his or her municipality.

If the journalist are able to convince EPLO Vienna with their idea, they will be commissioned to go ahead and execute it. Both the contractor and the journalists will then aim to get the content published in Austrian media. In addition to that, the content will be on display on an online platform and free to use for everybody.

Visual content: The visual content can appear in various formats, depending on what a particular story or narrative requires – f.e. interactive widgets for online media, visuals for social media, simple data-sets for print media or combination of multiple formats etc. One widget could be adaptable for various regional online media outlets; another set of plain visuals could tell a story of national relevance.

To create this visual content, the journalists will make use of sound and publicly available data. This data can be provided by the European Parliament (Eurobarometer surveys, EPRS etc.) or by trusted sources like Eurostat, national statistic services, OECD, IMF, World Bank or academic institutions. Institutions like Kantar, Gallup, Pew Research etc could provide relevant data on public opinion.

Closing date for the submission of tenders: 21/07

Probable date of award of contract: 04/08

Europarlament potřebuje “nákupčího” digitálního reklamního prostoru

Tendr: Plánování a nákup digitálního reklamního prostoru pro Evropský parlament.

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €50.000.000

Stručný popis: Účelem zakázky je mediální plánování, nákup reklamního prostoru, provedení mediálního plánu, výroba/úprava reklam, monitorování a hodnocení kampaní. Případně by mediální plán mohl být plně nebo částečně poskytnut Evropským parlamentem a zhotovitel bude zodpovědný za jeho provedení. Služby nákupu médií zahrnují také vyjednávání jménem Evropského parlamentu, předběžné rezervace a nákup mediálního prostoru.

Evropský parlament je aktivní na desíti platformách sociálních médií, včetně: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Spotify, Reddit, Pinterest, služby Direct Messaging.

Evropský parlament může potřebovat reklamu:

• na jedné nebo několika z výše uvedených platforem;

• v on-line médiích, zpravodajských portálech, na specializovaných internetových stránkách atd.;

• na národních platformách sociálních médií (např. Draugiem v Lotyšsku);

• v digitálních médiích, na platformách a internetových stránkách, které Parlament v době vypracovávání těchto technických specifikací nezná nebo nepoužívá.

Evropský parlament požaduje, aby byly tyto požadavky splněny v některých nebo všech úředních jazycích EU a v některých nebo všech členských státech EU, bývalých členských státech a na různých světových trzích.

Zakázka potenciálně pokrývá sedm následujících typů činností:

1) mediální plánování;

2) nákup médií;

3) výroba/úprava reklam;

4) správa mediálních prostor a samoobslužná služba;

5) monitorování;

6) hodnocení;

7) strategické/pokročilé plánování.

Deadline 14/7