Pražská kancelář europarlamentu potřebuje podporu pro komunikaci a pořádání akcí

Call: Služby podpory při organizování akcí a dalších komunikačních a informačních činností kontaktní kanceláře

Zadavatel: Evropský parlament, Brussels (EPs Liaison Office – EPLO, Prague)

Rámcový kontrakt na 48 měsíců

Celkový rozpočet: €575.000

Deadline pro nabídku: 16/3

Popis zakázky: Cílem je poskytnout podporu a technickou pomoc při organizaci komunikačních a informačních činností kanceláří EPLO. Kanceláře EPLO oslovují zainteresované strany, média a širokou veřejnost, které mají často vysoký politický a strategický význam a vyžadují komplexní logistiku. V obecné rovině bude poskytovatel služeb plnit hlavní úlohy:

— organizování akcí,

— organizování komunikačních kampaní,

— tvorba mediálního obsahu, v případě potřeby včetně výběru a smluvního zajištění externích poskytovatelů pro konkrétní úkoly,

— další služby v oblasti komunikace a informací (často prostřednictvím třetích stran).

Vzhledem k decentralizované organizaci administrativy Evropského parlamentu nesou provozní odpovědnost, konkrétně vymezení činností a každodenní kontakty pro tuto zakázku, kanceláře EPLO Praha. Na druhé straně uzavírání konkrétních smluv a úhrady faktur vyřizují ústřední útvary Evropského parlamentu nacházející se v Bruselu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.