Brussels connection

the best address for international procurement

Pražská kancelář europarlamentu potřebuje podporu pro komunikaci a pořádání akcí

Call: Služby podpory při organizování akcí a dalších komunikačních a informačních činností kontaktní kanceláře

Zadavatel: Evropský parlament, Brussels (EPs Liaison Office – EPLO, Prague)

Rámcový kontrakt na 48 měsíců

Celkový rozpočet: €575.000

Deadline pro nabídku: 16/3

Popis zakázky: Cílem je poskytnout podporu a technickou pomoc při organizaci komunikačních a informačních činností kanceláří EPLO. Kanceláře EPLO oslovují zainteresované strany, média a širokou veřejnost, které mají často vysoký politický a strategický význam a vyžadují komplexní logistiku. V obecné rovině bude poskytovatel služeb plnit hlavní úlohy:

— organizování akcí,

— organizování komunikačních kampaní,

— tvorba mediálního obsahu, v případě potřeby včetně výběru a smluvního zajištění externích poskytovatelů pro konkrétní úkoly,

— další služby v oblasti komunikace a informací (často prostřednictvím třetích stran).

Vzhledem k decentralizované organizaci administrativy Evropského parlamentu nesou provozní odpovědnost, konkrétně vymezení činností a každodenní kontakty pro tuto zakázku, kanceláře EPLO Praha. Na druhé straně uzavírání konkrétních smluv a úhrady faktur vyřizují ústřední útvary Evropského parlamentu nacházející se v Bruselu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe