Monitoring českých médií pro europarlament. Za 4,6 milionu, na 4 roky

Tendr: Služby monitorování a analýzy českých médií

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Brussels

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €180.000 (Media monitoring activities €140.000 + Media analysis €40.000)

Stručný popis: Účelem výzvy je poskytnout parlamentu vysoce kvalitní odborné kapacity a podporu při provádění hloubkové analýzy týkající se témat souvisejících s EU v různých typech médií. Od poskytovatelů služeb se očekává, že poskytnou na důkazech založenou analýzu médií, která následně přispěje k rozvoji a provádění soudržné, informované, cílené a dlouhodobé komunikace pro GŘ COMM.

Deadline pro nabídku: 4/4

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.