Europarlament vypisuje soutěž na přenos AV signálů mezi ním, Komisí a Radou

Zakázka: Přenos signálů pro audiovizuální a informačně-technologické účely mezi Evropským parlamentem na jedné straně a Evropskou komisí, Evropskou radou a Résidence Palace na straně druhé

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Directorate for Media, Audiovisual Unit

Rámcová smlouva na 48 měsíců / budget €600.000

Stručný popis: Audiovizuální oddělení Evropského parlamentu má v plánu zadat veřejnou zakázku na přenos signálů pro audiovizuální a informačně-technologické účely mezi Evropským parlamentem na jedné straně a Evropskou komisí, Evropskou radou a Résidence Palace na straně druhé.

Inženýrské oddělení audiovizuální jednotky je odpovědné za audiovizuální a informačně-technologické systémy a vybavení související se všemi oblastmi činnosti spadajícími do jeho odpovědnosti na pracovišti Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.

Tyto oblasti činnosti zhruba pokrývají:

• poskytnutí institucionálního audiovizuálního pokrytí činností Evropského parlamentu: plenární zasedání, schůze výborů …,

• ilustrování a vysílání těchto činností,

• vedení audiovizuálního záznamu o činnostech orgánu,

• poskytnutí technické pomoci audiovizuálním médiím pokrývajícím činnosti Evropského parlamentu.

Deadline 4/3