Brussels connection

the best address for international procurement

Dodávka a instalace značení a informačních panelů, europarlament, Brusel

Tender: Dodání a instalace značení a panelů v budovách Evropského parlamentu v Bruselu

Zadavatel: Evropský parlament, Luxembourg

Rámcová smlouva – doba trvání 4.5 roku – předpokládaná hodnota €1.350.000 bez DPH

Proběhne povinná prohlídka místa realizace (dva termíny: 21/2 a 22/2)

Deadline pro podání nabídky: 16/3

Požadavky:

Minimální roční obrat €450.000 v posledních 3 letech

Reference za poslední 5 let – alespoň 2 zakázky na dodávku a instalaci vybavení pro značení, které byly realizovány ve prospěch instituce nebo veřejně přístupné služby, v hodnotě alespoň €75.000

Vzorky: Uchazeči musí předložit vzorek, který prokáže schopnost vyrobit panel v souladu se všemi minimálními požadavky (popsanými v zadávací dokumentaci).

Předmět a povaha zakázky: Zakázka se týká dodávky a instalace zařízení pro značení ve všech budovách EP.Služby popsané v technické specifikaci se týkají budov, které EP v Bruselu užívá nebo bude užívat.

Prvky značení: Rámcová smlouva o značení zahrnuje tyto typy prvků:

1 .          Standardní značky

2.           Znaky na míru

3.           Grafické balíčky na míru

4.           Lepicí fólie

5.           Stávající zakázkové vybavení

6.           Značení a bezpečnostní značky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

7.           Držáky dokumentů

8.           Dopravní značky

9.           Náhradní díly a spotřební materiál

10.         Pravidla a koeficienty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe