Dodávka a instalace značení a informačních panelů, europarlament, Brusel

Tender: Dodání a instalace značení a panelů v budovách Evropského parlamentu v Bruselu

Zadavatel: Evropský parlament, Luxembourg

Rámcová smlouva – doba trvání 4.5 roku – předpokládaná hodnota €1.350.000 bez DPH

Proběhne povinná prohlídka místa realizace (dva termíny: 21/2 a 22/2)

Deadline pro podání nabídky: 16/3

Požadavky:

Minimální roční obrat €450.000 v posledních 3 letech

Reference za poslední 5 let – alespoň 2 zakázky na dodávku a instalaci vybavení pro značení, které byly realizovány ve prospěch instituce nebo veřejně přístupné služby, v hodnotě alespoň €75.000

Vzorky: Uchazeči musí předložit vzorek, který prokáže schopnost vyrobit panel v souladu se všemi minimálními požadavky (popsanými v zadávací dokumentaci).

Předmět a povaha zakázky: Zakázka se týká dodávky a instalace zařízení pro značení ve všech budovách EP.Služby popsané v technické specifikaci se týkají budov, které EP v Bruselu užívá nebo bude užívat.

Prvky značení: Rámcová smlouva o značení zahrnuje tyto typy prvků:

1 .          Standardní značky

2.           Znaky na míru

3.           Grafické balíčky na míru

4.           Lepicí fólie

5.           Stávající zakázkové vybavení

6.           Značení a bezpečnostní značky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

7.           Držáky dokumentů

8.           Dopravní značky

9.           Náhradní díly a spotřební materiál

10.         Pravidla a koeficienty

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.