Brussels connection

the best address for international procurement

OSN hledá dodavatele ubytovacího zařízení z velkokapacitních 3D tiskáren

·

,

Organizace United Nations Global Service (UNGSC, Brindisi – Itálie) hledá vhodně kvalifikovaného dodavatele, který zajistí návrh, dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3D tištěného ubytovacího prototypu v UNGSC Brindisi.

Background: Tábory OSN, které hostí mise v terénu, jsou obvykle složeny z prefabrikovaných ubytovacích jednotek. Tento typ ubytování podléhá dlouhým dodacím lhůtám z důvodu centralizované distribuce a narušení dodavatelského řetězce v místech, kde se nachází. Navíc neodolávají velmi náročným podmínkám, s nimiž se setkáváme v polním prostředí, a nejsou přizpůsobeny vojenským jednotkám. Nejsou odolné proti povětrnostním vlivům ani proti “vojákům” a během velmi krátké doby se znehodnotí.

Tímto projektem se UNGSC snaží vytvořit alternativu k tradičním táborům OSN prostřednictvím inovace 3D tištěného ubytování, které by bylo možné “vytisknout” přímo na požadovaném místě pomocí specializovaných velkokapacitních 3D tiskáren, a využití místní půdy jako tiskové suroviny s cílem zkrátit dodací lhůty, zlepšit efektivitu dodavatelského řetězce a snížit celkové náklady na vlastnictví.

Kromě toho by 3D tisk umožněním používání materiálů z místních zdrojů, přijetím přístupu více orientovaného na terén a podporou místních partnerství mohl také zlepšit zpětnou logistiku (materiály lze rychleji recyklovat nebo likvidovat). Po ukončení údržby a odstranění střechy se může 3D tištěná obálka přirozeně rozložit zpět na půdu, čímž se revolučně změní způsob likvidace.

Zhotovitel poskytne:

– návrh, dodávka, instalace a uvedení do provozu funkčního 3D tištěného prototypu ubytovacího zařízení (řešení na klíč) v UNGSC Brindisi.

– stroje, nástroje, materiály, směs půdy a vybavení potřebné k plnění uvedených povinností. Vybavení zahrnuje dveře a okna, podlahu a strop, instalatérské práce, elektrické instalace a reverzibilní klimatizace.

Vzhledem k tomu, že OSN působí v mnoha různých zemích s různým geologickým prostředím, musí být stroje pro 3D tisk schopny využít různé půdy k tisku surovin pro stěny a příčky.

Pro účely tohoto požadavku se vyžaduje použití místní půdy nebo odvozeného vzorce založeného na nejméně 50 % místní půdy. Prodejce provede testování půdy za účelem výběru vhodného vzorce.

O prototypu:

– musí být udržitelnou, ekonomickou a praktickou alternativou ke stávajícím prefabrikovaným ubytovacím zařízením. Musí být založena na modulární koncepci s možností pozdějšího přizpůsobení velikosti podle potřeb nebo využití prostor. Velikost prototypu bude 25 až 30 m2 s minimální výškou stropu 2,70 m a bude zahrnovat obytný prostor a koupelnovou kapsli. Kuchyň není součástí tohoto požadavku.

V této fázi není základová deska součástí požadavku, ale respondentům se doporučuje, aby tuto fázi zahrnuli do odhadu nákladů jako jednu z možností. Ať už bude zvolena jakákoli možnost, výstavba musí být úzce koordinována, aby bylo možné plánovat začleněné součásti;

– Nosná konstrukce střechy musí být přednostně dřevěná nebo kovová, odolná proti povětrnostním vlivům, s minimalizací počtu prvků a z nich vyplývajících spojů, modulární a přizpůsobivá, se správnými izolačními vlastnostmi;

– musí nabízet parametry odpovídající mezinárodním standardům, pokud jde o jas, větrání, tepelnou izolaci (teploty do 55 ºC a 100% vlhkost), kvalitu vzduchu a zvukovou izolaci při optimalizované spotřebě energie.

– musí odolávat nepřízni počasí a dalším přírodním jevům (vítr, bouře, horko, chlad, zemětřesení, záplavy);

– Musí se snadno demontovat a likvidovat a musí vyžadovat minimální údržbu.

Po ukončení údržby a odstranění střechy se 3D tištěný obal přirozeně rozloží zpět na půdu;

Jakmile je metodika standardizována, nesmí zřízení jednotky přesáhnout dobu zřízení prefabrikované jednotky, tj. 3 až 5 dní, vyjma základů, v závislosti na povětrnostních podmínkách, protože ty ovlivňují dobu schnutí směsi.

Hlavními fázemi projektu jsou:

– Zkoušky půdy a projektové činnosti;

– Příprava půdy a výstavba základové desky (provádí UNGSC);

– Činnosti spojené s 3D tiskem;

– Vymalování a uvedení do provozu.

Projekt je zatím ve fázi “projevení zájmu”. Úplné technické požadavky a podrobnosti budou uvedeny ve formálním zadávacím dokumentu, který bude vydán brzy po uzávěrce tohoto EOI.

Vyzvaní dodavatelé, kteří se zúčastní formálního výběrového řízení, budou muset poskytnout reference na podobné dokončené projekty (popis a obrázky); podrobnosti o tom, jak si stroje pro 3D tisk poradí s použitím různých zemin na místě jako tiskové suroviny, a navrhovaný vývoj potenciálu pro modularizaci tohoto typu struktury v pozdější fázi.

Deadline pro projevení zájmu (EOI – expression of interest): 14. března

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe