Máte strach z velkých mezinárodních tendrů? Tak zkuste nejdřív ty menší, o kterých nikdo neví…

Chcete se dostat k mezinárodním zakázkám, ale jít do velkých tendrů se zatím bojíte? Rádi byste si vyzkoušeli, jak to v EU funguje?

Pak přesně pro vás tu jsou tzv. středně-rozpočtové tendry EU, s limitem €144.000 (zhruba 3.7M korun). Jde o soutěže “pouze pro vyzvané” – zadavatel musí vyzvat alespoň 3 a obvykle jich ani víc nehledá – prakticky nikdo jiný se o nich nedozví, velcí hráči do nich nechodí… Vítězství je “na dosah”.

O to, abyste i vy byly jedním z vyzvaných, se postarám já. A pak i pomůžu s nabídkou tak, aby měla šanci. Vy zjistíte, jak to „chodí“… A až vyhrajete, můžeme společně zkusit i něco většího.

Těším se na spolupráci.

Tomáš Hořejší

tomas@bruselska-spojka.cz

+32-473-116804

Pár ukázek menších EU tendrů „na výzvu“:

  • Provision of management and leadership training services for female staff. EU Agency for Fundamental Rights, Vídeň, Rakousko. Zadání ke stažení.
  • Provision of user needs assessment, information design and web concept proposals to support an online platform under the EU’s Energy Union governance. European Environment Agency, Kodaň – Dánsko. Zadání tady.
  • PR a externí komunikace související s Fundamental Rights Forum 2018. European Union Agency for Fundamental Rights, Vídeň – Rakousko Zadání tady.
  • Refurbishment of the Heating, Ventilation and Air Conditioning network of the modular premises in eu-LISA’s operational site in. Eu-LISA agency, Strasbourg, Francie. Zadání tady.

Aktualizace v sekci “Success Stories”: 2x Malta, jednou Varšava a jednou Brusel

Delivery and installation of office chairs (Frontex, Warsaw, Poland, budget €650.000). Profil nábytek a.s.

* Provision of office furniture (European Asylum Support Office – EASO, Valletta, Malta). Lot 1) Malta – 1st position (€434.500), lot 2) Greece – 1st position (€340.000), lot 3) Italy – 1st position (€225.500). Profil nábytek a.s.

Provision of containers to be used as interviewing offices, mobile offices, facility rooms, restrooms and waiting rooms for its hotspots in Europe for 2017–2020 (European Asylum Support Office – EASO, Valletta, Malta). Lot 1 – Greece €13.750.000 (2nd position),  lot 2 – Italy €13.750.000 (2nd position), lot 3 – other EU countries €1.600.000 (1st position). Konsorcium Koma modular a.s. + Profil nábytek a.s.

Translation management system (European Committee of the Regions – CoR, Bruxelles, budget  €296.827). BoldBrick s.r.o.

Smart cities, smart factories, internet of things: jaké jsou v této oblasti příležitosti v EU? Vyhlašuje Brusel takové tendry?

Odpověď zní: „Ano, ano, ano, vyhlašuje!“ Níže najdete seznam souvisejících zakázek z poslední doby. Aktuálně běží například tendr Evropské komise (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology) na studii o “smart factories” v nových členských státech EU. Detaily tady.

V Česku je hodně firem a lidí, kteří se o toto téma zajímají, o kterých vím, a určitě ještě víc firem a lidí, o kterých nevím. Takže mám nápad: měl by někdo z těch, koho  téma „Smart cities, smart factories, internet of things“ zájem zaletět na pár hodin do Bruselu a dozvědět se víc? Poslechnout si nějakou zevrubnou analýzu a pak případně někoho z Evropské komise nebo Evropského parlamentu, kdo má podobné tendry na starosti? Pokud ano, dejte vědět: horejsi.tomas@gmail.com nebo +32-473-116804

Související zakázky:

Chytrá městská mobilita a doprava: podpora inovačních činnosti v oblasti spolupráce v kontextu evropského inovačního partnerství v oblasti chytrých měst a obcí

Trh evropského inovačního partnerství v oblasti inteligentních měst a společenství

Otevřené inovace v inteligentních městech, návrh úspěšných inovačních ekosystémů

Mezinárodní městská spolupráce: trvale udržitelná a inovativní města a regiony (Indie)

Zakázka na služby vypracování studie „Analýza potenciálu pro široké zavedení integrovaných řešení chytrých měst a komunit“

Informační systém pro inteligentní města a společenství

Podpora činností evropského inovačního partnerství pro inteligentní města a společenství

Studie o dostupných sémantických prostředcích pro interoperabilitu inteligentních zařízení – mapování do společné ontologie ve formě sémantiky aplikační vrstvy M2M

Platforma zainteresovaných činitelů pro inteligentní města

Koncepce v oblasti informačních a komunikačních technologií pro optimalizaci mobility v inteligentních městech

Vymezení politiky v oblasti výzkumu a inovací, která posílí kombinaci „Cloud Computing“ a internet věcí

Brusel potřebuje studii o “smart factories” v nových členských státech EU

Evropská komise (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology) chce zmapovat “smart factories” v nových členských státech EU. Dále požaduje vypracovat návrh, jakým způsobem by “Evropa” měla tyto státy v jejich politice týkající se “chytrých firem/továren” a relevantních digitálních technologií podporovat.

Týká se to zejména oborů Cyber-physical-systems (CPS),Internet of things (IoT), digital design, simulation and analytics, advanced laser-based technologies, industrial robotics, 3D printing, etc. .

Zde jsou detaily, deadline k podání nabídek 14/10.

Kdo by chtěl hodnotit komunikační aktivity EU, může. Za €12 milionů na 4 roky

Tendr: Služby hodnocení dopadů, služby posuzování a další služby ve vztahu k posuzování v oblasti komunikačních činností

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communication – jmeném dalších EU institucí a agentur v různých členských zemích

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Celkový budget €12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek 2/9.

Celé zadání na konci.

Zakázka je rozdělena na dvě samostatné/na sobě nezávislé části:

Lot 1: Studie hodnocení, posuzování dopadu, další studie týkající se hodnocení v oblasti komunikačních činností. V rámci této položky by měla být provedena pouze plnohodnotná hodnocení a studie, jejichž hlavním předmětem plnění je konečná zpráva nebo komplexní studie. Tyto zahrnují:

* všechny typy analýz/hodnocení komunikačních činností v režimu „ex ante“ (příklady: posuzování dopadů, hodnocení „ex ante“ a studií proveditelnosti),

* všechny typy probíhajících, průběžných a „ex post“ hodnocení komunikačních činností (například: průběžné a „ex post“ hodnocení),

* kontroly vhodnosti, meta-hodnocení a syntézy hodnocení.

Budget €8.000.000

Lot 2: Rozvoj a realizace monitoringu a hodnotících nástrojů a systémů. Tato položka zahrnuje provedení specifických úloh nebo souboru úkolů, které nepovedou k vytvoření plnohodnotné hodnotící zprávy. Tyto úkoly mohou být následující: * vymezení cílů SMART pro komunikační činnosti, * vypracování intervenční logiky, *provedení analýzy rozsahu, *zmapování zúčastněných stran, *provedení analýzy behaviorálních poznatků, *využití testovacích metod, např. randomizovaných kontrolovaných studií, *návrh systému monitorování, * koncipování dotazníků pro účastníky na konferencích nebo dalších akcích, * provedení on-line průzkumu, * uskutečnění konzultace se zúčastněnými stranami, * provedení otevřené veřejné konzultace, * organizování cílových skupin.

Budget €4.000.000

Ps: Tohle bych opravdu velmi rád dělal. Určitě by se dal sehnat nějaký kvalitní /osvědčený partner z Bruselu, vytvořit konsorcium nebude problém. Je je třeba začít včas. Tady je zadání, zájemci hlaste se na horejsi.tomas@gmail.com.

Eurojust nakoupí pro svou centrálu v Haagu nové bezpečnostní a ochranné zařízení

V rozpočtu na „ochranné a bezpečnostní zařízení“ má agentura Eurojust rovný milion euro. S vítězem tendru uzavře rámcový kontrakt na 4 roky. Očekává od něj dodávku vybavení, instalaci a údržbu, případně i školení pro zaměstnance o jeho používání.

Půjde zhruba o tyto položky:

– Surveillance and screening equipment and services;

– Intrusion detection and monitoring systems;

– Safety (including first aid) and security protection equipment and services;

– Secure vaults and safes;

– Technical surveillance counter-measures equipment and services;

– Access control equipment and key management system;

– CBRNe equipment and services;

– Radio-communication equipment and services;

– Crowd management system and mobile security fence.

Deadline pro projevení zájmu 8/12 (jde o restricted tender, do druhého kola budou přizváni jen vybraní uchazeči).

Evropské tendry, pátek 13/9

Pomoc s technickou správou budov Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament, Štrasburk. Kontrakt na 60 měsíců. Budget neupřesněn. Deadline 8/11.

Dodávka vozidel s pohonem čtyř kol a motocyklů pro projekt „Zemědělství pro rozvoj“ (A4D). Zadavatel: Evropská komise – EuropeAid. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) dodávka 3 vozidel s pohonem na 4 kola (1 vozidlo s pevnou střechou + 2 vozidla typu pick-up s dvojitou kabinou) a 2) položka č. 2: dodávka 24 motocyklů pro zásahy v terénních podmínkách při velkém zatížení. Deadline 16/12.

Bezpečnostní služby pro Delegaci EU v Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost. Popis: Počet předmětných budov (kanceláře, sídlo vedoucího delegace a bydliště zahraničních zaměstnanců) je přibližně 25, ovšem tento počet se může v průběhu provádění zakázky snížit či zvýšit. Počet hodin, které budou odpracovány poskytovatelem služeb, je přibližně 15 000 hodin ročně. Kontrakt na 48 měsíců. Budget max €220.000. Deadline 14/10.

Evropské tendry, pondělí 9/9

Služby v oblasti všeobecného poradenství, provádění auditů, řízení projektů a vypracování studií. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), Alicante, Španělsko. Popis: Zajištění externích služeb v oblasti všeobecného poradenství, řízení programů a projektů, vypracování studií a provádění auditů je zde pojímáno jako služba nabízená OHIM s cílem splnit všechny požadavky ve výše uvedených oblastech, které může OHIM vznést a formulovat, s výjimkou všech činností, které již jsou předmětem jiných rámcových smluv týkajících se specializovaných poradenských služeb v oblasti informační technologie, budování a řízení projektů v oblasti IT. Kontrakt na 4 roky. Budget €30.000.000. Deadline 14/11.

Podpora rozvoje argumentace v oblasti klimatické diplomacie EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu, Brusel. Popis: Tato výzva k podání nabídek si klade za cíl zajistit podporu v rámci provádění klimatické diplomacie EU – a to souběžně a jako doplnění k jednáním o klimatu – jak je stanoveno v diskusním dokumentu, který je společným dílem EEAS a Komise pod názvem „Klimatická diplomacie EU pro rok 2015 a dále“, a poskytnout vstupní informace týkající se rozvoje argumentace EU v oblasti klimatu pro propagační činnosti EU, včetně vyslání delegací EU s cílem přispět k upevnění politických podmínek a docílit ambiciózní koalice a nabrat politické obrátky, které jsou nezbytné pro činnosti v oblasti klimatu, přičemž konkrétními požadovanými službami jsou: 1) koncipování vstupních informací pro konkrétně zaměřenou argumentaci pro účely klimatické diplomacie; 2) zpravodajství o činnostech v oblasti klimatu a o souvisejících diskuzích ve vybraných partnerských zemích. Kontrakt na 24 měsíců. Budget € 260.000 až €290.000. Deadline 21/10.

Dodávka, instalace a uvedení do provozu centralizovaných řídících jednotek nouzových východů v budovách, které používá Evropský parlament v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo, Brusel. Popis: Zakázka zahrnuje studie týkající se návrhu a výkonu, dodávku zařízení a vybavení, nastavení a montážní práci, připojení, uvedení do provozu, předběžné použití částí zařízení, dokončovací práce, testování a provedení funkčních a výkonnostních kontrol na technických zařízeních, dodávku sad náhradních dílů a speciálních nástrojů pro jednu centralizovanou řídící jednotku nouzových východů, dle vymezení v příloze A k francouzské normě NF CMSI S 61-934, jakož i pro tři jednotky provozní pomoci. To rovněž zahrnuje všechny potřebné služby pro demontáž a vrácení stávajících zařízení a materiálu (kromě řídících panelů / modulů a kabeláže), kterých nebylo použito, Evropskému parlamentu. Zahrnuto je také školení provozního personálu a správců systému, jakož i kompletní údržba v průběhu záruční doby. Kontrakt na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 16/10.

 

O zahrady a terasy Rady EU se bude starat IRIS

Společnost IRIS Greencare získala zakázku Rady EU na údržba venkovních zahrad a teras v různých budovách obývaných touto institucí v Bruselu. Dostane kontrakt na 4 roky a €381.800. Zakázka pokrývá zajištění údržbářských prací, dodávku venkovních rostlin, klučení pařezů, plánů zahrad, odstranění zahradního odpadu, úklid a opravu jezírek etc… Kolik bylo nabídek? Velmi málo, jako tradičně. Jenom 2 (slovy “dvě”). Českým firmám z oboru bych doporučoval zkusit IRISu nabídnou své odborné a cenově dostupné služby v rámci subcontractingu. Může jí to pomoci vyhrát i další zakázky. V případě zájmu pište tomas@bruselska-spojka.cz.