Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pondělí 9/9

Služby v oblasti všeobecného poradenství, provádění auditů, řízení projektů a vypracování studií. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), Alicante, Španělsko. Popis: Zajištění externích služeb v oblasti všeobecného poradenství, řízení programů a projektů, vypracování studií a provádění auditů je zde pojímáno jako služba nabízená OHIM s cílem splnit všechny požadavky ve výše uvedených oblastech, které může OHIM vznést a formulovat, s výjimkou všech činností, které již jsou předmětem jiných rámcových smluv týkajících se specializovaných poradenských služeb v oblasti informační technologie, budování a řízení projektů v oblasti IT. Kontrakt na 4 roky. Budget €30.000.000. Deadline 14/11.

Podpora rozvoje argumentace v oblasti klimatické diplomacie EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu, Brusel. Popis: Tato výzva k podání nabídek si klade za cíl zajistit podporu v rámci provádění klimatické diplomacie EU – a to souběžně a jako doplnění k jednáním o klimatu – jak je stanoveno v diskusním dokumentu, který je společným dílem EEAS a Komise pod názvem „Klimatická diplomacie EU pro rok 2015 a dále“, a poskytnout vstupní informace týkající se rozvoje argumentace EU v oblasti klimatu pro propagační činnosti EU, včetně vyslání delegací EU s cílem přispět k upevnění politických podmínek a docílit ambiciózní koalice a nabrat politické obrátky, které jsou nezbytné pro činnosti v oblasti klimatu, přičemž konkrétními požadovanými službami jsou: 1) koncipování vstupních informací pro konkrétně zaměřenou argumentaci pro účely klimatické diplomacie; 2) zpravodajství o činnostech v oblasti klimatu a o souvisejících diskuzích ve vybraných partnerských zemích. Kontrakt na 24 měsíců. Budget € 260.000 až €290.000. Deadline 21/10.

Dodávka, instalace a uvedení do provozu centralizovaných řídících jednotek nouzových východů v budovách, které používá Evropský parlament v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo, Brusel. Popis: Zakázka zahrnuje studie týkající se návrhu a výkonu, dodávku zařízení a vybavení, nastavení a montážní práci, připojení, uvedení do provozu, předběžné použití částí zařízení, dokončovací práce, testování a provedení funkčních a výkonnostních kontrol na technických zařízeních, dodávku sad náhradních dílů a speciálních nástrojů pro jednu centralizovanou řídící jednotku nouzových východů, dle vymezení v příloze A k francouzské normě NF CMSI S 61-934, jakož i pro tři jednotky provozní pomoci. To rovněž zahrnuje všechny potřebné služby pro demontáž a vrácení stávajících zařízení a materiálu (kromě řídících panelů / modulů a kabeláže), kterých nebylo použito, Evropskému parlamentu. Zahrnuto je také školení provozního personálu a správců systému, jakož i kompletní údržba v průběhu záruční doby. Kontrakt na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 16/10.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe