Evropské tendry, pondělí 9/9

Služby v oblasti všeobecného poradenství, provádění auditů, řízení projektů a vypracování studií. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), Alicante, Španělsko. Popis: Zajištění externích služeb v oblasti všeobecného poradenství, řízení programů a projektů, vypracování studií a provádění auditů je zde pojímáno jako služba nabízená OHIM s cílem splnit všechny požadavky ve výše uvedených oblastech, které může OHIM vznést a formulovat, s výjimkou všech činností, které již jsou předmětem jiných rámcových smluv týkajících se specializovaných poradenských služeb v oblasti informační technologie, budování a řízení projektů v oblasti IT. Kontrakt na 4 roky. Budget €30.000.000. Deadline 14/11.

Podpora rozvoje argumentace v oblasti klimatické diplomacie EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí / oblast klimatu, Brusel. Popis: Tato výzva k podání nabídek si klade za cíl zajistit podporu v rámci provádění klimatické diplomacie EU – a to souběžně a jako doplnění k jednáním o klimatu – jak je stanoveno v diskusním dokumentu, který je společným dílem EEAS a Komise pod názvem „Klimatická diplomacie EU pro rok 2015 a dále“, a poskytnout vstupní informace týkající se rozvoje argumentace EU v oblasti klimatu pro propagační činnosti EU, včetně vyslání delegací EU s cílem přispět k upevnění politických podmínek a docílit ambiciózní koalice a nabrat politické obrátky, které jsou nezbytné pro činnosti v oblasti klimatu, přičemž konkrétními požadovanými službami jsou: 1) koncipování vstupních informací pro konkrétně zaměřenou argumentaci pro účely klimatické diplomacie; 2) zpravodajství o činnostech v oblasti klimatu a o souvisejících diskuzích ve vybraných partnerských zemích. Kontrakt na 24 měsíců. Budget € 260.000 až €290.000. Deadline 21/10.

Dodávka, instalace a uvedení do provozu centralizovaných řídících jednotek nouzových východů v budovách, které používá Evropský parlament v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo, Brusel. Popis: Zakázka zahrnuje studie týkající se návrhu a výkonu, dodávku zařízení a vybavení, nastavení a montážní práci, připojení, uvedení do provozu, předběžné použití částí zařízení, dokončovací práce, testování a provedení funkčních a výkonnostních kontrol na technických zařízeních, dodávku sad náhradních dílů a speciálních nástrojů pro jednu centralizovanou řídící jednotku nouzových východů, dle vymezení v příloze A k francouzské normě NF CMSI S 61-934, jakož i pro tři jednotky provozní pomoci. To rovněž zahrnuje všechny potřebné služby pro demontáž a vrácení stávajících zařízení a materiálu (kromě řídících panelů / modulů a kabeláže), kterých nebylo použito, Evropskému parlamentu. Zahrnuto je také školení provozního personálu a správců systému, jakož i kompletní údržba v průběhu záruční doby. Kontrakt na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 16/10.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.