Webdesign, UX a digitální analytika pro Radu EU v Bruselu: ve hře je kontrakt na další 4 roky

Zakázka: Poskytování podpory generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie (Brusel) při jeho digitálních komunikačních činnostech

Výzva k podávání nabídek UCA 21/051 – otevřené řízení

S dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky

Background: Rámcová smlouva zahrnuje řadu služeb na podporu digitálních komunikačních aktivit zadavatele. Dodavatel musí poskytnout specializované služby a materiální zdroje nezbytné pro poskytování služeb:

• řízení digitálních projektů

• webdesign

• přístupnost webu

• správa sociálních médií a digitální marketing

• uživatelský výzkum

• digitální analytika

• poradenství v oblasti digitální komunikace

Požadované složení týmu (některé « profily » může reálně vykonávat jeden člověk):

1 Senior projektový manažer 2 Mladší projektový manažer 3 Senior konzultant digitální komunikace 4 Juniorský konzultant pro digitální komunikaci 5 Webový editor 6 Senior front-end designer 7 Junior front-end designer 8 Webový/grafický designér 9 Webmaster 10 Informační architekt 11 Odborník na uživatelské rozhraní / použitelnost 12 Specialista na použitelnost webu 13 Odborník na přístupnost webu 14 Manažer sociálních médií 15 Manažer digitálního marketingu 16 Manažer online komunity 17 Odborník na digitální analytiku 18 Odborník na optimalizaci pro vyhledávače 19 Datový analytik 20 Odborník na uživatelský výzkum

Základní požadavek:  minimální roční obrat za digitální komunikační služby ve výši 1 milionu euro za poslední dva uzavřené finanční roky.

Systém bodování – přesně podle něj by měla být postavena technická část nabídky:

1. Organizace služeb – celkem 40 bodů

Dílčí kritérium 1.1 Úplnost navrhovaných služeb v porovnání s úkoly, které mají být provedeny. 20b.

Dílčí kritérium 1.2 Přiměřenost a úplnost týmu navrženého uchazečem. 20b.

2. Případová studie 1 – audit přístupnosti webu 30 bodů

Dílčí kritérium 2.1 Přiměřenost plánovaných činností, organizace týmu, role a odpovědnosti. Úplnost rozpočtového scénáře. 15

Dílčí kritérium 2.2 vhodnost používaných technologií a softwaru. srozumitelnost úkolů prováděných uživateli. 15

3. Případová studie 2 – test použitelnosti 30 bodů

Dílčí kritérium 3.1 Přiměřenost plánovaných činností, organizace týmu, role a odpovědnosti. Úplnost rozpočtového scénáře. 15b.

Dílčí kritérium 3.2 Adekvátnost konkrétních částí webových stránek, které mají být testovány, a související scénáře úkolů. Přehlednost tabulky pro hodnocení obtížnosti úloh. 15b.

Agentura EUSPA sídlící v Praze začala konečně vypisovat « sexy » tendry : na roboty a velké drony

EUSPA (European Union Agency for the Space Programme), jediná EU agentura se sídlem v Praze, vypíše ještě před koncem tohoto roku čtyři technologicky i komunikačně/marketingově mimořádně zajímavé tendry. Půjde například o dálkově řízené roboty se sensory pro příjem signálu z evropských družic. Nebo o dálkově řízené bezpilotní letouny. Tady je přehled:

1. Call: Autonomous Mobile Robot (AMR) designed to operate indoor and outdoor with EGNSS receiver

Details: The subject matter of the procurement procedure is the delivery of an Autonomous Mobile Robot (AMR) development platform, based on Robot Operating System ‘’ROS’’, and designed to operate indoor and outdoor with an EGNSS receiver. The AMR shall be capable of carrying loads higher of 50kg and be able to navigate autonomously or be teleoperated by means of a Pan-Tilt-Zoom (PTZ) camera that transmits video in real time. The equipment will be ready for use, fully assembled, configured and delivered with appropriate transport boxes.

Estimated timeline for launch of procedure: Q4 2021

Estimated value: Up to 30,000.00 EUR

EOI deadline: 15/11

2. Call: Robot with an EGNSS receiver

Details: Subject-matter: The subject matter of the procurement procedure is the delivery of a robot with an EGNSS receiver. The robot shall work independently, without time-breaks and without requiring the presence of humans for the automated task programmed and have a guidance solution with EGNSS Real-Time Kinematic ‘’RTK positioning’’. The robot shall be ready for use, fully assembled, configured and delivered with appropriate transport boxes.

Estimated timeline for launch of procedure: Q4 2021

Estimated value: Up to 60,000.00 EUR

EOI deadline: 15/11

3. Call: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) with an EGNSS receiver

Details: The subject matter of the procurement procedure is the delivery of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) intended to cover great surfaces, long endurance, with the maximum available payload, in a high payload/total mass ratio. The UAV shall be equipped with a long-range telemetry system, three-level redundancy autopilot, electric powered and capable to transport three sensors at once (high resolution Red – Green – Blue ‘’RGB’’ optical sensor, multispectral sensor with 5 bands and high-end thermal sensor). The equipment shall be ready for use, fully assembled, configured and delivered with appropriate transport boxes.

Estimated timeline for launch of procedure: Q4 2021

Estimated value: Up to 30,000.00 EUR

EOI deadline: 15/11

4. Call: Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) operation with an EGNSS receiver

Details: The subject matter of the procurement procedure is the delivery of 2 Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) with an EGNSS receiver. This procurement shall include the supply of the RPAS, the operation services, the training (including the certifications) needed for up to five people and the support to obtain all the permissions for the operations of the RPAS in Czech Republic and Spain. The equipment shall be ready for use, fully assembled, configured and delivered with appropriate transport boxes.

Estimated timeline for launch of procedure: Q4 2021

Estimated value: Up to 60,000.00 EUR

EOI deadline: 15/11

Zájemci pište nebo volejte: tomas@bruselska-spojka.ca / +32 473 116 804

820 magnetických tabulí a další kancelářské vybavení pro Evropský parlament

Zakázka: Nákup kancelářského vybavení pro Lucemburk a Brusel

Zadavatel: Evropský parlament

Popis zakázky: Evropský parlament zadá veřejné zakázky na nákup kancelářského vybavení pro Lucemburk a Brusel, jako jsou tabule, flipcharty, mobilní flipcharty, stojany, trezory na klíče a odpadkové koše.

Kontrakt na 4 roky

Deadline pro nabídku: 1/12

Seznam k nacenění (+ rozměry a počet kusů)

1 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE 60 x 90 cm 100 kusů (magnetic whiteboard enamel)

2 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE 90 x 120 cm 400 kusů (magnetic whiteboard enamel)

3 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE 100 x 150 cm 300 kusů (magnetic whiteboard enamel)

4 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE 100 x 200 cm 20 kusů (magnetic whiteboard enamel)

5 TABLEAU / CHEVALET DE CONFERENCE MOBILE. MONTAGE INCLUS 70 x 100 cm 80 kusů (mobile flipchart. Assembly included)

6 PRESENTOIR/POTEAU D’AFFICHAGE A3 DROIT FIXE DOUBLE FACE. MONTAGE INCLUS H. 158 cm 80 kusů (display stand A3 right, not adjustable and double-sided. Assembly included)

7 PRESENTOIR/POTEAU D’AFFICHAGE A4 DROIT FIXE DOUBLE FACE. MONTAGE INCLUS H. 158 cm 80 kusů (display stand A4 right, not adjustable and double-sided. Assembly included)

8 PRESENTOIR/POTEAU D’AFFICHAGE A3 DROIT FIXE SIMPLE FACE. MONTAGE INCLUS H. 158 cm 80 kusů (display stand A3 right, not adjustable and simple-sided. Assembly included)

9 PRESENTOIR/POTEAU D’AFFICHAGE A4 DROIT FIXE SIMPLE FACE. MONTAGE INCLUS H. 158 cm 80 kusů (display stand A4 right, not adjustable and simple-sided. Assembly included)

10 COFFRE A 20 CLES AVEC SERRURE ELECTRONIQUE 40 kusů (high security key cabinet for 20 keys)

11 COFFRE A 50 CLES AVEC SERRURE ELECTRONIQUE 40 kusů (high security key cabinet for 50 keys)

12 ARMOIRE A 36 CLES AVEC SERRURE A CODE 80 kusů (key cabinet with combination lock for 36 keys)

13 ARMOIRE A 54 CLES AVEC SERRURE A CODE 20 kusů (key cabinet with combination lock for 54 keys)

14 PORTE DOCUMENT A4 (présentoir en L) A4 150 kusů (display format A4 (L Display))

15 POUBELLE INOX AVEC PEDALE 110 LITRES 40 kusů (stainless steel bin with pedal)

16 POUBELLE INOX AVEC PEDALE 30 LITRES 40 kusů (stainless steel bin with pedal)

Rekord: Evropská komise vyhlašuje IT tendr za bezmála tři miliardy euro

Zakázka: Externí poskytování služeb v režimu Time and Means pro rozvoj, poradenství a podporu v oblasti informačních systémů

Zadavatel: European Commission, Directorate-General for Informatics (DIGIT), Brussels

Kontrakt na 4 roky / celkový budget €2.800.949.850 (ano, dvě miliardy osm set tisíc…)

Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je externí poskytování služeb pro rozvoj, poradenství a podporu v oblasti informačních systémů. Orientačně bude zahrnovat různé činnosti (např. vývoj, podporu, testování a zajištění kvality, operace, správu dat, bezpečnost atd.) založené na přístupu orientovaném na zdroje (čas a prostředky) s možnou kombinací kaskády a obnovením soutěže. Maximální počet úspěšných uchazečů je osm pro každou ze tří položek. Doba trvání uzavřených rámcových smluv bude v délce čtyř let, a to bez možnosti prodloužení.

Tři samostatné, na sobě nezávislé, části:

LOT1 – Standardní externí poradenské služby. Budget €703.685.024

LOT2 – Specializovaná externí poradenská služba. Budget €1.221.507.796

LOT3 – Odborné externí poradenské služby. Budget €875.757.030

Deadline: 16/11/2021

PS: Už minule vyhráli pouze silná konsorcia, tj. kdo se s nikým nespojí, nemá šanci. Zájemci o spojení volejte +32-473-116804

Europarlament hledá experty pro správu svých kanceláří. Zn: inovace a kreativita

Tendr : Poskytnutí externích odborných kapacit souvisejících s vývojem inovativních řešení v oblasti správy kancelářských zařízení

Zadavatel : Evropský parlament, Brussels

Kontrakt na 4 roky / budget €610.560

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8675

Stručný popis: Evropský parlament hledá poskytovatele externích odborných kapacit týkajících se vývoje inovativních řešení v oblasti správy kancelářských zařízení, včetně integrovaných řešení IT, kontroly přístupu a bezpečnosti, jakož i inovativních postupů správy zařízení. Tyto odborné kapacity budou poskytovány mimo jiné formou informačních dokumentů, hloubkových analýz a studií, které budou dodány na žádost v režimu ad hoc v omezeném a vymezeném časovém rámci. Rámcová smlouva bude rovněž pokrývat související služby, jako je účast na souvisejících jednáních v prostorách Parlamentu, prezentace prostřednictvím vedoucích odborníků a organizace seminářů dle vhodnosti.

Důležité je, že odborné kapacity se zaměří zejména na inovační rozvoj v dané oblasti a budou založeny na platném výzkumu, dokumentovaných referencích a řádné analýze relevantní pro práci různých zúčastněných generálních ředitelství.

Evropský parlament zorganizuje nepovinné informační setkání, které se bude konat dne 7. září 2021 v 10:00 v Bruselu, Belliard Street, no 80, Brussels, BELGIE. Účastnit se mohou maximálně dva zástupci za každou společnost.

Deadline: 28/09/2021

Rozjíždí se další velký tendr na pořádání akcí pro Evropskou komisi

Tendr: Pořádání externích jednání a akcí

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL)

Kontrakt na 4 roky / budget €60.000.000

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9137

Stručný popis: DG EMPL pořádá každoročně přibližně 220 setkání a malé konference s cílem podpořit interakci mezi hlavními aktéry, kteří mohou pomoci dosáhnout strategického cíle Evropské unie učinit z Evropy nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku. Tyto akce v průměru zahrnují deset až osmdesát účastníků. Ve výjimečných případech mohou některé akce zahrnovat až 500 účastníků.

Poptává externí poskytovatele služeb, kteří budou koordinovat úkoly související s organizováním a logistickým řízením jednání, workshopů a dalších akcí na jakémkoliv místě dle vymezení Evropskou komisí. To může zahrnovat přepravu a ubytování účastníků těchto akcí. Akce se budou konat převážně v Belgii, v jakékoliv zemi EU nebo v zemích ESVO.

Bezpečnostní opatření v reakci na vypuknutí pandemie COVID-19 a cíl Komise snížit uhlíkovou stopu vyvolaly potřebu alternativních metod provádění setkání, seminářů a workshopů. Virtuální konference, vzdálené schůzky a on-line platformy buď jako samostatné, nebo jako smíšená řešení budou pravděpodobně v budoucnu pokračovat.

Deadline : 30/09/2021

Brusel by rád nakoupil větší množství mobilních kanceláří v kontejnerech

Tendr: Poskytnutí kontejnerů a mobilních kanceláří a souvisejících služeb

Zadavatel: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Valletta, Malta

Kontrakt na 4 roky / budget: €47.500.000

Popis zakázky: Otevřené řízení za účelem uzavření rámcové smlouvy na dodávky v kaskádě a s opětným otevřením soutěže na poskytnutí různých mobilních kanceláří a dalších typů kontejnerů a souvisejících služeb pro operace EASO.  Místa, kde má EASO v současnosti provozní činnosti, jsou Itálie, Řecko, Kypr, Malta, Španělsko (a nedávno Litva), ale poskytnutí může být požadováno na jakémkoli místě na území členských států EU.

Deadline: 14/09/2021

Zcela unikátní bruselská příležitost pro komunikační, digitální, AV a podobné agentury

Call: Dynamický nákupní systém pro komunikační služby

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM)

Předpokládaná celková hodnota: €38.500.000

Doba trvání v měsících: 48

DŮLEŽITÉ: Půjde o tzv. “dynamický nákupní system”: zájemci se přihlásí do lotů(u), který jim vyhovuje. Pokud projdou “sítem”, bude je zadavatel v průběhu platnosti uzavřené rámcové smlouvy (4 roky) oslovovat s jednotlivými poptávkami (“mini-competitions”). Nikdo z venku oslovován nebude a nebude se moci přihlásit.

Stručný popis: Tento DPS se týká zajištění komunikačních a souvisejících služeb. Řízení je rozděleno do sedmi samostatných a nezávislých DPS takto:

Kategorie č. 1: Plánování a nákup médií; Budget €25.000.000

Kategorie č. 2: Poradenství a srovnávání v oblasti mediálního plánování; €1.000.000

Kategorie č. 3: Tvůrčí služby a produkty; €3.000.000

Kategorie č. 4: Redakční služby a produkty a překlad / jazykové úpravy; €3.000.000

Kategorie č. 5: Akce a konference; €5.000.000

Kategorie č. 6: Dárkové předměty; €500.000

Kategorie č. 7: Strategie a výzkum.€1.000.000

Scope of the mini-competitions – The scope of the contracts resulting from the mini-competition under this DPS for communication services is split into seven categories each forming separate and independent DPSs as follows:

1. Media planning and buying: Under this category, participating institutions and bodies will request services related to media planning and buying:

• providing media planning.

• purchase of advertising services and related activities for diffusion of existing ready-made content, previously obtained services, as well as securing media partnerships and sponsorship and activation.

• joining and coordinating with communication agencies working on a creative strategy for ongoing campaigns conducted by the Commission or other EU institutions, bodies or agencies, in order to come up with a coherent and comprehensive media plan, adapted to the set objectives, geographical scope, target audience and other relevant criteria.

• adapting existing material to fit the needs of the various media chosen for distribution, in particular from a technical perspective.

• other auxiliary services needed to provide services in this category

The Contracting Authority reserves the right to remove services related to media planning and leave this category for media buying services. This change will be announced via publication of a new version of this DPS specifications in the Negometrix platform and the publication of a corrigendum contract notice on the Tenders Electronic Daily (TED) at https://ted.europa.eu.

2. Media planning consultancy and benchmarking: Under this category contractors will be required to support and advice customers when devising, assessing and accepting media plans, produced either in-house or provided by other contractors and/or partners. Contractors will assess any media plan from two perspectives:

• adequacy with the stated parameters and objectives, such as target audience, messaging, values compatibility, etc.

• cost effectiveness, especially by benchmarking proposed media plans against available information, such as rate cards and industry standards parameters, such as cost per mille (CPM), cost per point (CPP), etc.

3. Creative services and products: This category will be used to provide services and products of a particularly creative nature. Usually, they will be individualised, although series or thematic categories of services and/or products can be requested as well:

• Audiovisual original products, such as still images (including photoshoots), videoclips, soundtracks, including multimedia or virtual reality products or deliverables.

• Visual identities, style manuals, templates, etc.

• Other communication products or services with emphasis on creativity and originality.

4. Editorial services and products and translation/linguistic adaptation: This category will be used to provide consistent editorial support and linguistic adaptation:

• Publications, brochures, newsletters, banners, etc. including online products;

• Managing content of thematic websites: producing stories; redrafting policy and technical documents into wider audience editorial products; managing comments sections.

• Conference proceedings and synthesis of stakeholders contributions, including conference harvesting.

• Other editorially-centered products and services.

5. Events and conferences: This category will be used to provide the necessary services and associated products for organisation of events and conferences, including virtual and hybrid events:

• Advice and consultancy (including thematic consultancy);

• Venue, equipment and catering: identifying the suitable venues, renting, decoration and signage, cleaning, catering, including special dietary requirements, recording and streaming (including multichannel streaming) security, etc.

• Digital platform for virtual or mixed events: providing the use of the platform, creating the immersive content, ensuring assistance and troubleshooting;

• Participants: managing registrations and participants’ lists, participants’ kit, ensuring badging, group hotel booking, reimbursement of travel and accommodation expenses (where applicable), etc.

• Assistance in identifying valuable speakers and moderators and securing their participation.

• Events / conferences materials and content: visual identity, programme, proceedings, proposing and organising associated performances, etc.

• Managing VIP participants and media presence.

• Creating stands, designing and decorating pavilions.

• Interpretation

• Any other services and products needed to deliver on requests for events or conferences.

6. Gadgets: Under this category, contractors will be required to propose possible gadgets suitable for the various needs of the customer. The requests will either identify one or more category of objects, or will define the objectives of the customer, and allow tenderers to propose their solution. Particular emphasis will be placed on green, sustainable and ethically-sourced products.

7. Strategy and research. This category will be used for strategic and consultancy services, as well as for the necessary research in support of strategic decisions:

• Overall strategic consultancy, communication concepts, including messaging, partnership approaches, media balance, calls to action, etc.

• Market research

• Audience research, including focus groups and persona creation

• Any other research or similar flanking measure.

Each mini-competition organised under each separate category shall determine the exact scope and requirements of the resulting contract. For the purpose of the proper performance of the contract resulting from the mini-competition under each category, the contracting authority may define, profiles based on the nature of tasks and knowledge and skills required. This will be specified at the level of the mini-competition.

Centrála NATO hledá firmu na pomoc s monitoringem kybernetických hrozeb

Tendr: Cyber Threat Intelligence Reporting Services

Zadavatel: NATO HQ, Brussels

Deadline 13/9

Kontrakt na max 5 let. Budget zhruba €150 tisíc ročně a víc.

Bezpečnostní prověrka není třeba

Background: the provision of a subscription-based Cyber Threat Intelligence Reporting Services to support the needs of NATO’s Cyber Threat Assessment Branch

Corporate objective: Acquire cyber threat intelligence reporting services from one vendor with extensive experience in the incident response and threat intelligence field.. The services will enhance NATO’s cyber threat situational awareness and supplement network defence NATO-wide, providing deep understanding and enhanced visibility of threat actor behaviours, ongoing campaigns and their severity in areas of significance to NATO.

Contracts objectives: Establish a contract for the provision of best-value subscription-based CTI reporting services that provide high-fidelity raw intelligence data and finished intelligence deliverables that will:

1. Provide in-depth analysis of cyber threat actor campaigns and operations, tactics, techniques and procedures (TTPs), motivation, intent, organizational alignments, clustering, technical and high-level shifts, evolutions and trends occurring on the threat landscape (e.g., changes in collection priorities, infrastructure and capabilities, etc.).

2. Supplement network telemetry by delivering technical IOCs and non-public artifacts for ingestion into existing cyber defence tools within the NATO enterprise, widen threat landscape coverage inside the network perimeter, and provide opportunities for threat enrichment and cross-correlation with internal feeds and data in the context of incident investigation or defence fine-tuning.

3. Contextualize and enrich cyber threat actor campaigns and operations with telemetry, knowledgebase and expert analysis, enabling NATO cyber threat intelligence analysts to obtain a granular understanding of threat actor campaigns on the tactical and operational level, assess severity, track patterns and evolutions pertaining to behaviours, infrastructure or capabilities, understand operational lifecycles and reveal campaign scope and depth. This knowledgebase will allow NATO cyber threat intelligence analysts to generate predictive insights about threats to NATO networks, and to forecast future trend lines regarding relevant threat actors’ behaviours and activities.

4. Complement existing CTI services with additional sectoral- and vertical-specific finished intelligence reporting and data relevant to NATO, mission assurance, Allies, Partners and other areas of significance.

5. Outputs will be used to inform and advise a variety of technical and non-technical audiences.

Management objective: Allow the Contractor the maximum flexibility to innovatively manage its corporate resources, expertise, and subcontracts (if any) so as to provide a high-value contribution in support to the NATO’s corporate and contract objectives within existing constraints and a proper service management framework.

Requirements – personnel and resources: Contractor personnel is not required to access NATO classified information, or to conduct activities on NATO classified networks or the NATO HQ site. The Contractor’s personnel in direct contact with NATO staff or NATO stakeholders must meet the following requirements:

Be nationals of a NATO member country;

Be proficient in English equivalent to or higher than NATO Standardized Level Profile 3, 3, 3, 3 (e.g. listening, speaking, reading, and writing skills must be good) set in NATO STANAG 6001;

Have good writing, communication and presentation skills, as well as sufficient understanding of international affairs and issues of relevance to NATO.