Brussels connection

the best address for international procurement

Vícejazyčné služby živého vysílání a streamingu videa on-demand pro Radu EU v Bruselu

Tendr: Multilingual live and on-demand video streaming services and associated services

Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie, Brusel

Vítěz dostane rámcovou smlouvu na 36 + 12 + 12 měsíců

Deadline pro odevzdání nabídky: 31/1/2024

Cílem tendru je uzavřít pětiletou rámcovou smlouvu na poskytování vícejazyčného živého vysílání a video/audio streamingu na vyžádání a souvisejících služeb pro Generální sekretariát Rady (GSR) a orgány, instituce a osoby, kterým slouží.

Dosavadním dodavatelem těchto služeb pro GSR je firma Stream UK Media Services Limited z Londýna.

Background: Generální sekretariát Rady má ze zákona povinnost přenášet části zasedání Rady Evropské unie. GSR se může rozhodnout přenášet i další zasedání a jednání Evropské rady a Rady EU, včetně událostí souvisejících s jejími předsednictvími, orgány a agenturami EU, tiskovými konferencemi, slavnostními podpisy atd.

Přenosy se obvykle uskutečňují ve 23 úředních jazycích Evropské unie a v původním “jednacím” jazyce. Mohou však být přidány další jazyky a může být požadováno vysílání až ve 32 jazycích (31 kanálů pro tlumočení plus původní jazyk “sálu”).

Všechny internetové přenosy jsou nahrávány a jsou k dispozici na vyžádání.

V těchto technických specifikacích jsou uvedeny požadavky, které musí dodavatel splnit, aby zajistil odolné, stabilní, pohotové a flexibilní řešení videostreamingu.

Zhotovitel musí být schopen streamovat 6 živých přenosů současně: 2 s až 32 zvukovými kanály každý a 4 s až 16 zvukovými kanály každý. Zhotovitel musí zajistit odpovídající personál potřebný k poskytování technické podpory, údržby webových stránek, vývoje a konzultačních/poradenských služeb.

Technik nabízející podporu může být požadován na dálku, aby pomohl se složitým vysíláním, a to s nejméně pětidenním předstihem před oznámením ze strany generálního sekretariátu Rady.

Veškerý personál pracující v prostorách generálního sekretariátu Rady musí být předem bezpečnostně prověřen.

Video streaming může být požadován kdykoli

Poskytování služby streamingu, včetně podpory, je vázáno úrovněmi služeb definovanými v zadávací dokumentaci.

Veškerá živá a archivovaná videa jsou k dispozici na veřejných internetových stránkách generálního sekretariátu Rady: https://video.consilium.europa.eu, které hostuje a spravuje zhotovitel s ohledem na požadavky definované generálním sekretariátem Rady a pod dohledem generálního sekretariátu Rady.

Stále častěji se objevuje požadavek na využívání sociálních médií ke spojení s diváky, a to prostřednictvím sdílení jednotlivých událostí (prostřednictvím webových stránek) a přenosem živého vysílání na účty Rady na sociálních sítích.

Očekává se, že poskytování služby streamingu ze strany GSR podle stávající smlouvy skončí v říjnu 2024, a cílem je uzavřít novou smlouvu do dubna 2024, aby byl zajištěn hladký přechod bez zbytečného přerušení služby.

Pracovními jazyky smlouvy budou angličtina a/nebo francouzština. Veškerá technická dokumentace související s požadovanými službami musí být dodána v angličtině nebo francouzštině, pokud možno v elektronické podobě.

U této nové zakázky má generální sekretariát Rady zvláštní zájem na zlepšení diváckého zážitku a účinnosti nástrojů nabízených zaměstnancům generálního sekretariátu Rady pro obsluhu nové streamovací platformy.

Podmínky účasti

* Ekonomická a finanční způsobilost

Minimální požadavky – uchazeč musí prokázat:

– minimální roční obrat 800 000 EUR za služby videostreamingu v průběhu alespoň 2 let z posledních 5 dostupných ukončených účetních období.

* Technická způsobilost

Minimální požadavky – uchazeč musí prokázat

– schopnost poskytovat živý videostreaming a videostreaming na vyžádání s vývojem nebo úpravami řešení videostreamingu podle požadavků zákazníků (včetně kódování a poskytování videostreamingu/audiostreamingu prostřednictvím internetu, poskytování obrazu a zvuku na více platformách (různé operační systémy na různých typech zařízení) spolu se synchronizovanými metadaty a dalšími souvisejícími službami).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe