Vícejazyčné služby živého vysílání a streamingu videa on-demand pro Radu EU v Bruselu

Tendr: Multilingual live and on-demand video streaming services and associated services

Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie, Brusel

Vítěz dostane rámcovou smlouvu na 36 + 12 + 12 měsíců

Deadline pro odevzdání nabídky: 31/1/2024

Cílem tendru je uzavřít pětiletou rámcovou smlouvu na poskytování vícejazyčného živého vysílání a video/audio streamingu na vyžádání a souvisejících služeb pro Generální sekretariát Rady (GSR) a orgány, instituce a osoby, kterým slouží.

Dosavadním dodavatelem těchto služeb pro GSR je firma Stream UK Media Services Limited z Londýna.

Background: Generální sekretariát Rady má ze zákona povinnost přenášet části zasedání Rady Evropské unie. GSR se může rozhodnout přenášet i další zasedání a jednání Evropské rady a Rady EU, včetně událostí souvisejících s jejími předsednictvími, orgány a agenturami EU, tiskovými konferencemi, slavnostními podpisy atd.

Přenosy se obvykle uskutečňují ve 23 úředních jazycích Evropské unie a v původním “jednacím” jazyce. Mohou však být přidány další jazyky a může být požadováno vysílání až ve 32 jazycích (31 kanálů pro tlumočení plus původní jazyk “sálu”).

Všechny internetové přenosy jsou nahrávány a jsou k dispozici na vyžádání.

V těchto technických specifikacích jsou uvedeny požadavky, které musí dodavatel splnit, aby zajistil odolné, stabilní, pohotové a flexibilní řešení videostreamingu.

Zhotovitel musí být schopen streamovat 6 živých přenosů současně: 2 s až 32 zvukovými kanály každý a 4 s až 16 zvukovými kanály každý. Zhotovitel musí zajistit odpovídající personál potřebný k poskytování technické podpory, údržby webových stránek, vývoje a konzultačních/poradenských služeb.

Technik nabízející podporu může být požadován na dálku, aby pomohl se složitým vysíláním, a to s nejméně pětidenním předstihem před oznámením ze strany generálního sekretariátu Rady.

Veškerý personál pracující v prostorách generálního sekretariátu Rady musí být předem bezpečnostně prověřen.

Video streaming může být požadován kdykoli

Poskytování služby streamingu, včetně podpory, je vázáno úrovněmi služeb definovanými v zadávací dokumentaci.

Veškerá živá a archivovaná videa jsou k dispozici na veřejných internetových stránkách generálního sekretariátu Rady: https://video.consilium.europa.eu, které hostuje a spravuje zhotovitel s ohledem na požadavky definované generálním sekretariátem Rady a pod dohledem generálního sekretariátu Rady.

Stále častěji se objevuje požadavek na využívání sociálních médií ke spojení s diváky, a to prostřednictvím sdílení jednotlivých událostí (prostřednictvím webových stránek) a přenosem živého vysílání na účty Rady na sociálních sítích.

Očekává se, že poskytování služby streamingu ze strany GSR podle stávající smlouvy skončí v říjnu 2024, a cílem je uzavřít novou smlouvu do dubna 2024, aby byl zajištěn hladký přechod bez zbytečného přerušení služby.

Pracovními jazyky smlouvy budou angličtina a/nebo francouzština. Veškerá technická dokumentace související s požadovanými službami musí být dodána v angličtině nebo francouzštině, pokud možno v elektronické podobě.

U této nové zakázky má generální sekretariát Rady zvláštní zájem na zlepšení diváckého zážitku a účinnosti nástrojů nabízených zaměstnancům generálního sekretariátu Rady pro obsluhu nové streamovací platformy.

Podmínky účasti

* Ekonomická a finanční způsobilost

Minimální požadavky – uchazeč musí prokázat:

– minimální roční obrat 800 000 EUR za služby videostreamingu v průběhu alespoň 2 let z posledních 5 dostupných ukončených účetních období.

* Technická způsobilost

Minimální požadavky – uchazeč musí prokázat

– schopnost poskytovat živý videostreaming a videostreaming na vyžádání s vývojem nebo úpravami řešení videostreamingu podle požadavků zákazníků (včetně kódování a poskytování videostreamingu/audiostreamingu prostřednictvím internetu, poskytování obrazu a zvuku na více platformách (různé operační systémy na různých typech zařízení) spolu se synchronizovanými metadaty a dalšími souvisejícími službami).