Brussels connection

the best address for international procurement

Práce všeho druhu. Pro EU a za “dobré” peníze

EU instituce sestavují seznam potenciálních dodavatelů nejrůznějších služeb (od stavebních přes bezpečnostní po audiovizuální). Bude platný pro následující 4 roky a budou ho moci využívat všechny důležité unijní instituce a agentury. Prakticky to znamená, že pokud firma splní základní kritéria (obrat, reference etc…) bude umístěna na uzavřený seznam a bude po celou dobu průběžně oslovována k podání konkrétních cenových nabídek pro jednotlivé vyhlašované tendry “pouze pro vybrané”. Kdo na seznamu nebude, má smůlu, ani se o vypisovaných zakázkách nedozví… Podle mých zkušeností se to vyplatí, i když to může na začátku vypadat jako “běh na příliš dlouhou trať”. Celkový předpokládaný objem asi €20m.

Poptávané oblasti:

1. oblast: generální dodavatel staveb (všechny stavební zakázky včetně koordinace částí).

2. oblast: stavební práce: betonové, ocelové, zděné, konstrukce, fasády, kovové konstrukce, silnice, oplocení, výkopové práce, demolice, odstraňování asbestu a stabilizace, pozemní zaměření, dekontaminace pozemků, základy, průřezy a průzkumy konstrukcí a infrastruktury, hlubinné základy a zpevnění břehů.

3. oblast: izolace, utěsnění a stavební práce na střeše: pružná těsnění, pevná těsnění, střešní izolace, střešní desky a obložení fasády, střešní krytina.

4. oblast: venkovní truhlářské práce: obvodové pláště, spodní rámy, dveře, deskové obložení, zasklení, kovářské výrobky, kování, tesařská kování a zámečnické výrobky.

5. oblast: odstranění a stabilizace asbestu.

6. oblast: vnitřní truhlářské práce: odnímatelné a lehké příčky, podhledy, izolace, falešné podlahy, dveře, protipožární dveře, vnitřní žaluzie a clony, okenice, příslušenství a nábytek vyrobené na zakázku.

7. oblast: tvrdé podlahové krytiny: vyrovnávací vrstva, obložení, bělninové obklady, přírodní kámen nebo aglomerát, dláždění.

8. oblast: povrchová úprava: měkké podlahové krytiny, nátěry.

9. oblast: omítkářské práce.

10. oblast: vzduchotechnika, hygienická zařízení a centralizovaný systém technického řízení: vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení, hygienická zařízení, instalace, regulace, automatizace, dálkové řízení.

11. oblast: elektřina a požární ochrana: silnoproud, střední proud, slaboproud, bezporuchový provoz, systémy vnitřního telefonu, požární signalizace, hašení požárů, požární ochrana, zemnící sítě, bleskosvody, zobrazení času, světla a osvětlení, předběžná kabeláž a TV sítě, dálkové ovládání, telekomunikační kabeláž.

12. oblast: zdvihací zařízení: výtahy, nákladní výtahy, lešení včetně prací v oblasti bezpečnostního vybavení (záchranná lana, žebříky, kotvící body atd.).

13. oblast: obnovitelné energie včetně CHP, solární tepelné panely, fotovoltaické panely.

14. oblast: bezpečnostní vybavení.

15. oblast: audiovizuální a technické ovládací zařízení pro konferenční místnosti.

Další informace na: horejsi.tomas@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe