Brussels connection

the best address for international procurement

To je panečku tendr: porovnání systémů pro znehybnění skotu převrácením

Evropská komise si už vybrala firmu, která jí za €149.800 vypracuje studii porovnávající “systémy pro znehybnění skotu převrácením nebo uvedením do jiné nepřirozené polohy se systémy pro znehybnění zvířat ve vzpřímené poloze s přihlédnutím k aspektům dobrých životních podmínek zvířat, jakož i k sociálně-ekonomickým důsledkům”. Trošku nechutné. Tendr vyhlásilo Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, oddělení G3 – Dobré životní podmínky zvířat. Studii vypracuje pařížský Institut de l’Elevage. Výběr nemohl být příliš těžký: nikdo jiný se nepřihlásil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe