Brussels connection

the best address for international procurement

Tendr na audiovizuální pokrytí činnosti europarlamentu v Bruselu a ve Štrasburku odstartoval

Tendr: Poskytnutí video, fotografických, rozhlasových a multimediálních služeb pro Evropský parlament v Bruselu a Štrasburku

Zadavatel: Evropský parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit, Brussels

Rámcový kontrakt na 4 roky / celkový budget €64.900.000

Stručný popis: Cílem výzvy je poskytnutí audiovizuálních služeb v rámci pracovišť Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku a příležitostně mimo prostory Parlamentu v členských státech EU. Tyto služby zahrnují zejména zpřístupnění lidských zdrojů specializujících se na audiovizuální odvětví a pronájem audiovizuálního vybavení za účelem poskytnutí následujících služeb: • institucionální audiovizuální pokrytí činností Evropského parlamentu; • ilustrování a vysílání těchto činností; • vedení audiovizuálního záznamu Evropského parlamentu; • poskytnutí technické pomoci pro média v jejich pokrytí činností Evropského parlamentu a také pro poslance Evropského parlamentu.

Tendr má dvě – zcela samostatné, na sobě nezávislé – části:

LOT1 – Poskytnutí video, fotografických, rozhlasových a multimediálních služeb pro Evropský parlament v Bruselu. Budget €36.400.000

LOT2 – Poskytnutí video, fotografických, rozhlasových a multimediálních služeb pro Evropský parlament ve Štrasburku. Budget €28.500.000

Deadline pro odevzdání nabídky: 30/7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe