Streaming a AV produkce pro Evropskou komisi

Tendr: Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General Communication, Brussels

Kontrakt na 5 let / celkový budget €34.750.000

Stručný popis: Provoz televizních a rozhlasových studií Evropské komise (EK), audiovizuální pokrytí, výroba a vysílání zpráv EU; výroba a šíření audiovizuálních výrobků pro širokou veřejnost; služby IT a webové služby; služby ochrany a archivace, zajištění přenosových služeb.

Tendr má 4 na sobě nezávislé / samostatné části:

LOT1: Audiovizuální produkce, střih, vysílání a distribuce zpráv a produktů EU pro širokou veřejnost, údržba a podpora audiovizuální infrastruktury. Budget €21.750.000

LOT2: Archivace audiovizuálních materiálů, jejich šíření a vývoj webových stránek. Budget €6.700.000

LOT3: Streaming, překódování, hostování a poskytování obsahu. Budget €2.300.000

LOT4: Zajištění přenosových služeb. Budget €4.000.000

Deadline 14/5

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.