Brussels connection

the best address for international procurement

Streaming a AV produkce pro Evropskou komisi

Tendr: Integrované služby audiovizuální produkce, šíření a archivace

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General Communication, Brussels

Kontrakt na 5 let / celkový budget €34.750.000

Stručný popis: Provoz televizních a rozhlasových studií Evropské komise (EK), audiovizuální pokrytí, výroba a vysílání zpráv EU; výroba a šíření audiovizuálních výrobků pro širokou veřejnost; služby IT a webové služby; služby ochrany a archivace, zajištění přenosových služeb.

Tendr má 4 na sobě nezávislé / samostatné části:

LOT1: Audiovizuální produkce, střih, vysílání a distribuce zpráv a produktů EU pro širokou veřejnost, údržba a podpora audiovizuální infrastruktury. Budget €21.750.000

LOT2: Archivace audiovizuálních materiálů, jejich šíření a vývoj webových stránek. Budget €6.700.000

LOT3: Streaming, překódování, hostování a poskytování obsahu. Budget €2.300.000

LOT4: Zajištění přenosových služeb. Budget €4.000.000

Deadline 14/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe