Podpora AV vysílací infrastruktury pro Radu EU v Bruselu

Call: Podpora, údržba a související služby (školení a odborné služby) pro interkomunikační audiovizuální vysílání, distribuci signálu, zpracování signálu a infrastrukturu řízení signálu

Zadavatel: Rada Evropské unie, Secrétariat Général, Brussels

Rámcová smlouva na 4 roky

Deadline: 31. ledna 2020

Stručný popis: Generální sekretariát Rady EU vypisuje tuto výzvu s cílem uzavřít rámcové smlouvy, které zajistí hladké fungování vysílací infrastruktury prostřednictvím potřebné podpory, údržby a souvisejících služeb. Prostřednictvím nových smluv bude zajištěno, že se na vysílací infrastrukturu řízenou Sekretariátem budou vztahovat ucelené služby údržby a podpory, které Sekretariátu umožní požádat o zásahy a opravy v případě technických problémů, zlepšit celkovou stabilitu infrastruktury prostřednictvím preventivní údržby, zajistit hladký průběh vysílacích operací a minimální doby odstávky v zájmu odolnosti a obchodní kontinuity, zajistit aktualizaci vysílacího softwaru, poskytnout potřebné odborné služby a zajistit aktuálnost znalostí vysílacích techniků prostřednictvím potřebného školení.

Položka č. 1 se týká služeb souvisejících se sítí mediálního vysílání, infrastrukturou mediálního vysílání a interkomunikace (infrastruktura Riedel) Sekretariátu: Systémy MediorNet, Artist a Bolero včetně spínačů interkomunikační sítě (spínače AES67).

Položka č. 2 se týká služeb souvisejících s infrastrukturou vysílání na bázi IP, infrastrukturou zpracování a ovládání vysílaných video a audio záznamů (infrastruktura Lawo) Sekretariátu: specificky, ale nikoli výlučně V_Matrix, V_pro8, rádiové konzolové a VSM systémy.