Brussels connection

the best address for international procurement

Podpora AV vysílací infrastruktury pro Radu EU v Bruselu

Call: Podpora, údržba a související služby (školení a odborné služby) pro interkomunikační audiovizuální vysílání, distribuci signálu, zpracování signálu a infrastrukturu řízení signálu

Zadavatel: Rada Evropské unie, Secrétariat Général, Brussels

Rámcová smlouva na 4 roky

Deadline: 31. ledna 2020

Stručný popis: Generální sekretariát Rady EU vypisuje tuto výzvu s cílem uzavřít rámcové smlouvy, které zajistí hladké fungování vysílací infrastruktury prostřednictvím potřebné podpory, údržby a souvisejících služeb. Prostřednictvím nových smluv bude zajištěno, že se na vysílací infrastrukturu řízenou Sekretariátem budou vztahovat ucelené služby údržby a podpory, které Sekretariátu umožní požádat o zásahy a opravy v případě technických problémů, zlepšit celkovou stabilitu infrastruktury prostřednictvím preventivní údržby, zajistit hladký průběh vysílacích operací a minimální doby odstávky v zájmu odolnosti a obchodní kontinuity, zajistit aktualizaci vysílacího softwaru, poskytnout potřebné odborné služby a zajistit aktuálnost znalostí vysílacích techniků prostřednictvím potřebného školení.

Položka č. 1 se týká služeb souvisejících se sítí mediálního vysílání, infrastrukturou mediálního vysílání a interkomunikace (infrastruktura Riedel) Sekretariátu: Systémy MediorNet, Artist a Bolero včetně spínačů interkomunikační sítě (spínače AES67).

Položka č. 2 se týká služeb souvisejících s infrastrukturou vysílání na bázi IP, infrastrukturou zpracování a ovládání vysílaných video a audio záznamů (infrastruktura Lawo) Sekretariátu: specificky, ale nikoli výlučně V_Matrix, V_pro8, rádiové konzolové a VSM systémy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe