Evropské tendry, úterý 20/8

Služby podpory v rámci tvorby dynamické mapy ekosystému internetových podnikatelů a začínajících podnikatelů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie. Popis: V rámci studie bude navržena metodika a kvantifikováno dynamické mapování internetových podnikatelů / začínajících podniků na základě stávajících znalostí existujících i mezi stávajícími akcelerátory. Cílem je pravidelná aktualizace, pokud jde o počet internetových podnikatelů / začínajících podniků a pracovních míst vytvořených v Evropské unii. Kontrakt na 26 měsíců, budget €500.000. Deadline 13/9.

Dodávka a instalace stroje na plnění a uzavírání mikrocentrifugálních trubiček se šroubovým uzávěrem. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Dodávka do šesti měsíců, záruka 24 měsíců. Budget mezi 100 až 200 tisíc euro. Deadline 2/10.

Dodávka, instalace a údržba integrovaného systému termické analýzy a analýzy plynů pro testování součástí baterií v Ústavu pro energetiku a dopravu Společného výzkumného střediska, Petten, Nizozemsko. Ústav poptává návrh a instalaci úpravy nové výzkumné laboratoře budovy 314 JRC-IET, která bude mimo jiné obsahovat intergrovaný systém pro testování součástí baterií, sestávající z: úpravy stávajícího simultánního termického analyzátoru, Netzsch STA449F3 („složka A“), který má být upraven a integrován do systému, nového plynového chromatografu–hmotnostního spektrometru (GC-MS), který má být dodán („složka B“), aby byl integrován do systému, a stávajícího Fourierova infračerveného transformačního spektrometru (FTIR), Bruker Vertex 70V, který má být upraven a integrován do systému („složka C“). Smlouva na 48 měsíců, budget max 220.000€. Deadline 2/10.

Poskytnutí služby VSAT a služeb mobilní satelitní telefonie a datových služeb. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (alias GŘ ECHO), Brusel. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Poskytnutí služby VSAT – uchazeč poskytne řešení připojení k internetu vycházející z technologie VSAT s celosvětovým pokrytím. Navrhované řešení musí skýtat optimální využití kapacity šířky pásma a vesmírného segmentu, nejvyšší účinnost využití kapacity prostřednictvím rychlých mechanismů širokopásmového připojení na požádání a vysokou míru rozšiřitelnosti. Smlouva na max. 4 roky, budget €2.400.000 a 2) Poskytování služeb mobilní satelitní telefonie a datových služeb – zadavatel poptává poskytnutí přenosných satelitních telefonů a zařízení pro datovou komunikaci a související předplacených služeb. Smlouva na 4 roky, budget €3.600.000. Deadline pro obě části: 30/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.