Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 20/8

Služby podpory v rámci tvorby dynamické mapy ekosystému internetových podnikatelů a začínajících podnikatelů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie. Popis: V rámci studie bude navržena metodika a kvantifikováno dynamické mapování internetových podnikatelů / začínajících podniků na základě stávajících znalostí existujících i mezi stávajícími akcelerátory. Cílem je pravidelná aktualizace, pokud jde o počet internetových podnikatelů / začínajících podniků a pracovních míst vytvořených v Evropské unii. Kontrakt na 26 měsíců, budget €500.000. Deadline 13/9.

Dodávka a instalace stroje na plnění a uzavírání mikrocentrifugálních trubiček se šroubovým uzávěrem. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Dodávka do šesti měsíců, záruka 24 měsíců. Budget mezi 100 až 200 tisíc euro. Deadline 2/10.

Dodávka, instalace a údržba integrovaného systému termické analýzy a analýzy plynů pro testování součástí baterií v Ústavu pro energetiku a dopravu Společného výzkumného střediska, Petten, Nizozemsko. Ústav poptává návrh a instalaci úpravy nové výzkumné laboratoře budovy 314 JRC-IET, která bude mimo jiné obsahovat intergrovaný systém pro testování součástí baterií, sestávající z: úpravy stávajícího simultánního termického analyzátoru, Netzsch STA449F3 („složka A“), který má být upraven a integrován do systému, nového plynového chromatografu–hmotnostního spektrometru (GC-MS), který má být dodán („složka B“), aby byl integrován do systému, a stávajícího Fourierova infračerveného transformačního spektrometru (FTIR), Bruker Vertex 70V, který má být upraven a integrován do systému („složka C“). Smlouva na 48 měsíců, budget max 220.000€. Deadline 2/10.

Poskytnutí služby VSAT a služeb mobilní satelitní telefonie a datových služeb. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (alias GŘ ECHO), Brusel. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Poskytnutí služby VSAT – uchazeč poskytne řešení připojení k internetu vycházející z technologie VSAT s celosvětovým pokrytím. Navrhované řešení musí skýtat optimální využití kapacity šířky pásma a vesmírného segmentu, nejvyšší účinnost využití kapacity prostřednictvím rychlých mechanismů širokopásmového připojení na požádání a vysokou míru rozšiřitelnosti. Smlouva na max. 4 roky, budget €2.400.000 a 2) Poskytování služeb mobilní satelitní telefonie a datových služeb – zadavatel poptává poskytnutí přenosných satelitních telefonů a zařízení pro datovou komunikaci a související předplacených služeb. Smlouva na 4 roky, budget €3.600.000. Deadline pro obě části: 30/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe