Evropské tendry, středa 18/6

Poskytnutí platformy pro elektronické obchodování. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Rámcová smlouva s jediným účastníkem na 4 roky. Zakázka se skládá ze tří položek: č. 1: platforma pro elektronické obchodování v případě dluhopisů denominovaných v eurech; č. 2: elektronické platformy pro obchodování v případě úrokových swapů denominovaných v amerických dolarech a japonských jenech a peněžních dluhopisů; č. 3: platformy pro elektronické obchodování v případě úrokových futures denominovaných v amerických dolarech a japonských jenech. Požadavky: reference, minimální roční obrat €200.000, resp. €1.000.000 a €1.000.000 v posledních třech letech. Deadline 1/8.

Dodávka a instalace samočisticích filtrů pro nádrže na vodu a předběžnou směs. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ispra. Kontrakt na 31 měsíců. Detaily: Dodávka a instalace 3 samočisticích filtrů na úpravu vody z jezera Lago Maggiore, která bude použita pro chlazení, a 2 nádrží na míchání oxidu chloričitého s vodou z jezera před filtrací. Dodávka zahrnuje stavební návrhy, kabelážní diagramy a zařízení, dopravu na místo určení, a převzetí. Práce také zahrnuje fázi projektování v případě stavebních a elektrických prací. Zakázka dále zahrnuje dodávku a instalaci filtrů, jakož i 24měsíční období na údržbu zařízení, přičemž cena za údržbu musí být rovněž zahrnuta do ceny dodávky. Budget €260.000. Deadline 30/7.

Dodávka, instalace a údržba bateriového systému pro akumulování energie o výkonu 50 kW / 150 kWh pro provoz s připojením k rozvodné síti a ostrovní provoz na pracovišti JRC-IET. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ústav pro energetiku a dopravu, Petten. Kontrakt na 65 měsíců. Popis: Zvýšené pronikání zdrojů obnovitelné energie do elektrických sítí má za následek rostoucí variabilitu výroby energie. Z toho důvodu jsou zapotřebí spolehlivé vyvažovací technologie za účelem a) poskytnutí dodatečné energie, když je výroba energie z obnovitelných zdrojů příliš nízká a b) uložení energie, pokud je k dispozici nadbytek energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tento vyvažovací úkol může být zajištěn technologiemi pro ukládání energie, a to nejen v případě přenosových a rozvodných sítí, ale rovněž u sítí menšího rozsahu. Požadovaný bateriový systém pro akumulování energie umožňuje provádění různých druhů experimentů v této oblasti. Budget €200.000. Deadline 12/8.

Podpora programu Euroscuola: příprava a koordinace + propagační materiály. Zadavatel: Evropský parlament, Štrasburk. Kontrakt na 48 měsíců. Celkový budget €760.000 (520.000 + 240.000). Dvě položky: č.1 – Euroscola – příprava, koordinace, řízení programu, č.2 – Propagační materiály. Deadline 7/10. Nabídkový jazyk: jakýkoli jazyk EU, pracovní jazyk francouzština.

Koordinační platforma pro internacionalizaci podnikatelské komunity EU v asijském regionu. Zadavatel: ERvropská komise – EuropeAid. Konkrétními cíli zakázky jsou 1) posílení koordinace a spolupráce mezi iniciativami financovanými EU v Asii a dalšími poskytovateli služeb EU v regionu na jedné straně a obchodními zprostředkovateli sídlícími v EU na straně druhé; 2) spojit poskytovatele služeb podpory podnikání v Asii financované EU, a tak posílit soudržnost a účinnost jejich iniciativ na podporu internacionalizace malých a středních podniků v Asii a zvýšit povědomí malých a středních podniků o jejich službách a zlepšit k nim přístup; a 3) obecněji posílit vztahy mezi iniciativami zainteresovaných stran v Evropě a činiteli sídlícími v Asii, kteří poskytují podporu společnostem EU vstupujícím na asijské trhy nebo rozvíjejícím činnosti na těchto trzích. Platforma bude provozována prostřednictvím virtuální internetové struktury, která bude vytvořena, udržována a podporována jako součást zakázky; měla by být založena v EU, s funkční anténou v Asii. Bude vyhlášeno v červenci 2014. Budget €1.300.000. (ps: mohl bych k tomu zajistit dobré know-how)

Komplexní pojištění elektroniky. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Generální ředitelství pro infrastrukturu, Lucemburk. Deadline 4/8.

Výpočetní služby – pomoc s projektovým řízením, řízení kvality, poradenské služby týkající se systému CIBA. Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. Rámcový kontrakt na 4 roky. Budget €850.000. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Pomoc s projektovým řízením a řízení kvality v případě systému CIBA a 2) Poradenské služby týkající se CIBA včetně vypracování specifikací a funkční analýzy. Deadline 30/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.