Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, pátek 17/5

Vymyslet vzorový kurz na téma „Připravenost v případě ohrožení veřejného zdraví v EU a na úrovni jednotlivých zemí“ potřebuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC, sídlí ve Stockholmu). Včetně osnovy a školících materiálů.  Půjde de facto o přípravu “školení školitelů”, které se bude konat přímo v centrále ECDC s odborníky ECDC a odborníky z členských států EU. Doba trvání 6 měsíců, rozpočet €61.500, desdline 8/7.

Analýzu globálních toků kapitálu se zvláštním důrazem na toky kapitálu do a z EU, zejména stavy a toky přímých investic – včetně investic, fúzí a akvizic na zelené louce, portfoliové investice a přeshraniční toky mezi bankami. Právě to poptává Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise. Budget omezen částkou 115.000€ (včetně cestovného a diet). Doba trvání smlouvy 7 měsíců. Deadline 15/7.

Software jako služba pro systém řízení obchodní kontinuity. Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie požaduje realizaci a podporu kompletního systému řízení obchodní kontinuity (BCMS), který bude poskytnut v podobě “softwaru jako služby” (SaaS). Systém řízení 1) musí pokrývat celý životní cyklus procesu plánování obchodní kontinuity; 2) by měl splňovat normu ISO 22301; 3) musí dodržovat „Zásady osvědčených postupů 2013“ Institutu pro obchodní kontinuitu. Takže od vítězné firmy se očekává, že 1) zavede a nakonfiguruje BCMS včetně zřízení pravidelného importování dat týkajících se informací v oblasti lidských zdrojů; 2) do celkové ceny zakázky zaúčtuje i poplatek za SaaS včetně hostingu, použití softwaru, aktualizací a podpory (podpora helpdesk druhé úrovně); 3) zajistí místní školení uživatelů. Doba trvání zakázky 1-4 roky. Budget zatím nespecifikován. Deadline 17/6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe