Evropské tendry, pátek 17/5

Vymyslet vzorový kurz na téma „Připravenost v případě ohrožení veřejného zdraví v EU a na úrovni jednotlivých zemí“ potřebuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC, sídlí ve Stockholmu). Včetně osnovy a školících materiálů.  Půjde de facto o přípravu “školení školitelů”, které se bude konat přímo v centrále ECDC s odborníky ECDC a odborníky z členských států EU. Doba trvání 6 měsíců, rozpočet €61.500, desdline 8/7.

Analýzu globálních toků kapitálu se zvláštním důrazem na toky kapitálu do a z EU, zejména stavy a toky přímých investic – včetně investic, fúzí a akvizic na zelené louce, portfoliové investice a přeshraniční toky mezi bankami. Právě to poptává Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise. Budget omezen částkou 115.000€ (včetně cestovného a diet). Doba trvání smlouvy 7 měsíců. Deadline 15/7.

Software jako služba pro systém řízení obchodní kontinuity. Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie požaduje realizaci a podporu kompletního systému řízení obchodní kontinuity (BCMS), který bude poskytnut v podobě “softwaru jako služby” (SaaS). Systém řízení 1) musí pokrývat celý životní cyklus procesu plánování obchodní kontinuity; 2) by měl splňovat normu ISO 22301; 3) musí dodržovat „Zásady osvědčených postupů 2013“ Institutu pro obchodní kontinuitu. Takže od vítězné firmy se očekává, že 1) zavede a nakonfiguruje BCMS včetně zřízení pravidelného importování dat týkajících se informací v oblasti lidských zdrojů; 2) do celkové ceny zakázky zaúčtuje i poplatek za SaaS včetně hostingu, použití softwaru, aktualizací a podpory (podpora helpdesk druhé úrovně); 3) zajistí místní školení uživatelů. Doba trvání zakázky 1-4 roky. Budget zatím nespecifikován. Deadline 17/6.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.