Další šance pro potravináře: tohle je cesta k informacím!

Až se čeští potravináři a zemědělci naučí využívat podobných příležitostí, bude vyhráno! Toto (viz níže) je nejefektivnější cesta, jak získat informace a jak se dostat k dalším zakázkám:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Parma, Itálie) vyhlašuje hned dvě zajímavá výběrová řízení. Za prvé hledá firmu/agenturu/instituci, která by provedla “přípravné práce na podporu opětovného hodnocení botanicky definovaných doplňkových ochucujících látek”. Cílem je “provedení analýzy informací poskytovaných uchazeči v technických dokumentacích na podporu opětovného hodnocení botanicky definovaných doplňkových ochucujících látek, které jsou v současné době v EU povoleny”. Odměna 200.000 euro.

Druhá zakázka se týká “sběru, přípravy a aktualizace dat o aromatech a aromatických látkách”. Půjde o sběr a analýzu dat plus pravidelnou aktualizaci nyní využívané databáze Flavis. Budget 1.000.000 euro.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.