Brussels connection

the best address for international procurement

Další šance pro potravináře: tohle je cesta k informacím!

Až se čeští potravináři a zemědělci naučí využívat podobných příležitostí, bude vyhráno! Toto (viz níže) je nejefektivnější cesta, jak získat informace a jak se dostat k dalším zakázkám:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Parma, Itálie) vyhlašuje hned dvě zajímavá výběrová řízení. Za prvé hledá firmu/agenturu/instituci, která by provedla “přípravné práce na podporu opětovného hodnocení botanicky definovaných doplňkových ochucujících látek”. Cílem je “provedení analýzy informací poskytovaných uchazeči v technických dokumentacích na podporu opětovného hodnocení botanicky definovaných doplňkových ochucujících látek, které jsou v současné době v EU povoleny”. Odměna 200.000 euro.

Druhá zakázka se týká “sběru, přípravy a aktualizace dat o aromatech a aromatických látkách”. Půjde o sběr a analýzu dat plus pravidelnou aktualizaci nyní využívané databáze Flavis. Budget 1.000.000 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe