Chcete znát tajné plány “ministerstva zemědělství” EU? Snadná pomoc!

Neznám lepší způsob jak se dostat k informacím o tom, co Evropská komise plánuje v oblasti zemědělství v blízké budoucnosti než se stát autorem jedné z následujících studií (viz níže). Ideální pro pro organizace typu potravinářská nebo agrární komora…

Evropská komise, resp. její Generální ředitelství pro zemědělství, vypíše výběrové řízení na  jejich zpracování zřejmě ještě v průběhu května:

1) Studie o povinném označování původu masa a mléka
2) Studie o konkurenceschopnosti evropských vín.
3) Hodnocení dopadů obchodních norem týkajících se telecího masa na trh a obchodování
4) Obchodování v oblasti agropotravinářství v rámci dohod o hospodářském partnerství
5) Investiční podpora v rámci politiky rozvoje venkova
6) Modelování spotřeby krmiv v Evropské unii

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.