Chcete pro EU vymyslet a provozovat interaktivní webový portál BUILD UP? Brzy bude šance…

Tendr: Provoz, údržba, zlepšování a propagace interaktivního webového portálu BUILD UP

Zadavatel: European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA),

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový rozpočet €2.800.000

Tendr bude vyhlášen v únoru 2024, takže je ještě dost času na složení vhodného konsorcia. Což bude na 100% potřeba, ideálně z nějaké digitální agentury, IT firmy na weby a menší eventové agentury. Ale pokud se to podaří, bude hodně velká šance na vítězství.

Základní info: Webový portál BUILD UP je evropský referenční portál pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie v budovách. Cílem je podporovat členské státy při provádění směrnice o energetické náročnosti budov, a to zejména prostřednictvím sdílení informací a zvyšování povědomí o hlavních regulačních, technologických a tržních trendech v sektoru. S využitím stávajících služeb BUILD UP jako výchozího bodu budou služby zahrnovat:

a) údržbu a služby v oblasti informačních technologií a další zlepšování webových stránek https://build-up.ec.europa. eu;

b) tvorbu článků, audiovizuálního obsahu; sdílení a propagaci stávajících znalostí, pokynů, nástrojů a osvědčených postupů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v budovách na podporu dekarbonizace fondu budov v Evropské unii;

c) propagaci webových stránek BUILD UP a další rozvoj stávající komunity odborníků BUILD UP;

d) organizaci odborných akcí, včetně řízení a logistické podpory; a

e) podporu provádění iniciativy Evropské komise BUILD UP Skills, včetně podpory organizace evropských výměnných setkání.