Brussels connection

the best address for international procurement

Chcete pro EU vymyslet a provozovat interaktivní webový portál BUILD UP? Brzy bude šance…

Tendr: Provoz, údržba, zlepšování a propagace interaktivního webového portálu BUILD UP

Zadavatel: European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA),

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový rozpočet €2.800.000

Tendr bude vyhlášen v únoru 2024, takže je ještě dost času na složení vhodného konsorcia. Což bude na 100% potřeba, ideálně z nějaké digitální agentury, IT firmy na weby a menší eventové agentury. Ale pokud se to podaří, bude hodně velká šance na vítězství.

Základní info: Webový portál BUILD UP je evropský referenční portál pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie v budovách. Cílem je podporovat členské státy při provádění směrnice o energetické náročnosti budov, a to zejména prostřednictvím sdílení informací a zvyšování povědomí o hlavních regulačních, technologických a tržních trendech v sektoru. S využitím stávajících služeb BUILD UP jako výchozího bodu budou služby zahrnovat:

a) údržbu a služby v oblasti informačních technologií a další zlepšování webových stránek https://build-up.ec.europa. eu;

b) tvorbu článků, audiovizuálního obsahu; sdílení a propagaci stávajících znalostí, pokynů, nástrojů a osvědčených postupů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v budovách na podporu dekarbonizace fondu budov v Evropské unii;

c) propagaci webových stránek BUILD UP a další rozvoj stávající komunity odborníků BUILD UP;

d) organizaci odborných akcí, včetně řízení a logistické podpory; a

e) podporu provádění iniciativy Evropské komise BUILD UP Skills, včetně podpory organizace evropských výměnných setkání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe