Chcete navrhovat instalace interaktivních výstav europarlamentu po celé Unii? Teď máte šanci

Tendr: Scénografie a plánování služeb pro Europa Experience a další EU zařízení

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Directorate for Visitors, Europa Experience Unit, Brussels

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €10.200.000 / doba trvání 60 měsíců

Stručný popis: Cílem výzvy bude vybrat plánovače všeobecných služeb pro návrh, specifikaci a koordinaci instalace interaktivních výstav jménem Evropského parlamentu. Což  bude zejména zahrnovat podporu provozních služeb při plnění následujících cílů:

1. zřízení prostor/projektů Europa Experience (EU-XP) ve všech členských státech EU spolu s klíčovými prvky franšízy Europa Experience v úzké spolupráci s EPLO a GŘ INLO;

2. případná podpora Evropského parlamentu při vytváření nových interaktivních prvků pro franšízu a návštěvnická zařízení Europa Experience, při posílení jejich dosahu, modernizaci nebo doplnění celkové nabídky pro návštěvníky Parlamentu.

Deadline pro odevzdání nabídky: 4/7

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.