Brussels connection

the best address for international procurement

Chcete navrhovat instalace interaktivních výstav europarlamentu po celé Unii? Teď máte šanci

Tendr: Scénografie a plánování služeb pro Europa Experience a další EU zařízení

Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci (COMM), Directorate for Visitors, Europa Experience Unit, Brussels

Předpokládaná celková hodnota bez DPH: €10.200.000 / doba trvání 60 měsíců

Stručný popis: Cílem výzvy bude vybrat plánovače všeobecných služeb pro návrh, specifikaci a koordinaci instalace interaktivních výstav jménem Evropského parlamentu. Což  bude zejména zahrnovat podporu provozních služeb při plnění následujících cílů:

1. zřízení prostor/projektů Europa Experience (EU-XP) ve všech členských státech EU spolu s klíčovými prvky franšízy Europa Experience v úzké spolupráci s EPLO a GŘ INLO;

2. případná podpora Evropského parlamentu při vytváření nových interaktivních prvků pro franšízu a návštěvnická zařízení Europa Experience, při posílení jejich dosahu, modernizaci nebo doplnění celkové nabídky pro návštěvníky Parlamentu.

Deadline pro odevzdání nabídky: 4/7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe