Brussels connection

the best address for international procurement

Aby vám něco neuteklo: dotace MZe pro agrární NGO

České ministerstvo zemědělství rozdělí poměrně významnou částku domácím agrárním nevládním organizacím, v rámci “Dotačního programu 10.D: Podpora evropské integrace NGO”. Peníze mohou získat – podle dokumentace – české stavovské agrární nevládní organizace s významnou celostátní působností v zemědělsko-potravinářském komplexu, s minimální dobou registrace 2 roky k datu podání žádosti o dotaci a minimálním počtem 150 členů, která je členem ve vyjmenovaných mezinárodních organizacích (zkratky stačí, znalci vědí:  CEJA, COPA, COGECA, FoodDrinkEurope, CEPF, FECOF, EUROMONTANA a AREV).

Podpora členství českých zemědělských organizací v mezinárodních strukturách prý “podpoří rozvoj demokratické občanské společnosti”. Třeba taková Potravinářská komora hodlá dotace použít na financování svého zastupování v Bruselu, resp. členství ve FoodDrinkEurope. Zajíímavé. Nějací další zájemci?

Deadline pro přijímání žádostí: 30. 3. 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe