“Zkomunikujte” Evropské komisi zdraví zvířat a rostlin. Odměna 22 milionů euro

Evropská komise (Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele) chce uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na pomoc s externí komunikací. Kontrakt podepíše hned se třemi zájemci najednou, dílčí zakázky jim bude zadávat průběžně podle nabízené ceny. Tendr je rozdělen na tři části.

Na “sestavování a výrobu informačního materiálu, jakož i vytvoření nebo přizpůsobení obsahu internetových stránek v oblasti veřejného zdravotnictví, ochrany spotřebitelů, bezpečnosti potravin a krmiva, zdraví rostlin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat” je rozpočet 5.700.000 euro.

Na “organizaci a řízení akcí (konferencí, seminářů, výstav atd.), návrh a výrobu výstavních stánků včetně souvisejících služeb (doprava, montáž, údržba na místě atd.)  je 10.900.000 euro.

A konečně na “vývoj, výrobu a rozšiřování audiovizuálních výrobků” zbývá 5.400.000 euro.

Dohromady 22 milionů.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.