Brussels connection

the best address for international procurement

“Zkomunikujte” Evropské komisi zdraví zvířat a rostlin. Odměna 22 milionů euro

Evropská komise (Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele) chce uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na pomoc s externí komunikací. Kontrakt podepíše hned se třemi zájemci najednou, dílčí zakázky jim bude zadávat průběžně podle nabízené ceny. Tendr je rozdělen na tři části.

Na “sestavování a výrobu informačního materiálu, jakož i vytvoření nebo přizpůsobení obsahu internetových stránek v oblasti veřejného zdravotnictví, ochrany spotřebitelů, bezpečnosti potravin a krmiva, zdraví rostlin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat” je rozpočet 5.700.000 euro.

Na “organizaci a řízení akcí (konferencí, seminářů, výstav atd.), návrh a výrobu výstavních stánků včetně souvisejících služeb (doprava, montáž, údržba na místě atd.)  je 10.900.000 euro.

A konečně na “vývoj, výrobu a rozšiřování audiovizuálních výrobků” zbývá 5.400.000 euro.

Dohromady 22 milionů.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe