Brussels connection

the best address for international procurement

Velký tendr na převzetí e-platformy pro vzdělávání dospělých EPALE

Tendr: Služby centrální podpory pro EPALE (elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě)

Zadavatel: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), Brussels

Rámcová smlouva na 51 měsíců / budget €9.210.000

Stručný popis: Agentura EACEA má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování služeb v podobě převzetí a provádění služeb centrální podpory („CSS“) pro vícejazyčnou elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE). CSS bude odpovědná rovněž za aktivity v podobě budování komunit zajišťující to, že se cílové skupiny s EPALE dobře seznámí a že se uživatelé zapojí do aktivit platformy EPALE. To zahrnuje propagaci, animaci a obsahové aktivity, využívání sociálních médií, organizování konferencí a akcí a podporu, zaškolení a koordinaci sítě podpůrných služeb na vnitrostátní úrovni.

Deadline pro podání nabídky 13/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe