Velký tendr na převzetí e-platformy pro vzdělávání dospělých EPALE

Tendr: Služby centrální podpory pro EPALE (elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě)

Zadavatel: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), Brussels

Rámcová smlouva na 51 měsíců / budget €9.210.000

Stručný popis: Agentura EACEA má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování služeb v podobě převzetí a provádění služeb centrální podpory („CSS“) pro vícejazyčnou elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE). CSS bude odpovědná rovněž za aktivity v podobě budování komunit zajišťující to, že se cílové skupiny s EPALE dobře seznámí a že se uživatelé zapojí do aktivit platformy EPALE. To zahrnuje propagaci, animaci a obsahové aktivity, využívání sociálních médií, organizování konferencí a akcí a podporu, zaškolení a koordinaci sítě podpůrných služeb na vnitrostátní úrovni.

Deadline pro podání nabídky 13/6

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.