Brussels connection

the best address for international procurement

Tendr na audiovizuální webové stránky europarlamentu

Zajímavé zakázky začíná vypisovat Evropský parlament v souvislosti s blížícím se termínem eurovoleb. Dnes například: obstarání služeb IT týkajících se „audiovizuální“ webové stránky EP. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství pro média. Parlament chce uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na tyto služby: 1. úpravy audiovizuální webové stránky EP měnících se potřeb a požadavků externích frontendových i interních backendových uživatelů; 2. udržování audiovizuální webové stránky EP v aktuálním stavu dle vyvíjejících se technologií (IT/Web a audiovizuální technologie), a to konkrétně těch, které souvisí se sociálními sítěmi (Twitter, Facebook atd.) a ukládání a zasílání souborů na základě cloudových technologií (Dropbox atd.); 3. zvýšení uživatelské přívětivosti audiovizuální webové stránky EP; 4. zajištění souladu grafického návrhu audiovizuální webové stránky EP s případnými změnami grafické charty EP pro webové stránky; 5. integrace audiovizuální webové stránky EP do interních nástrojů využívaných audiovizuálním oddělením EP (systém řízení archivu, plánovací software pro úpravu fotografií atd.) a usnadnění/automatizace backendových operací; 6. vývoj zvláštních stránek nebo „miniprezentací“ v rámci audiovizuální webové stránky EP ve vztahu ke zvláštním akciím (např. evropské volby v roce 2014); 7. zajištění rozsáhlého výkaznictví a statistik o využívání webové stránky, o tom, kteří uživatelé se zaregistrují a kdy, o tom, které typy audiovizuálních materiálů jsou stahovány atd.; 8. vývoj konkrétních, menších, samostatných aplikací týkajících se správy a výměny metadat, např. pro vytváření a správu seznamů záběrů, které budou doprovázet videa uveřejněná na audiovizuální webové stránce EP; 9. hostování audiovizuální webové stránky EP jako platformy pro realizaci multimediálního obsahu a zajišťování používaného hardwaru a softwaru; 10. zdokumentování a nastínění stávající a budoucí architektury a konfigurace audiovizuální webové stránky EP; 11. podpora, konfigurace a rozvoj (interní) chráněné audiovizuální sítě Evropského parlamentu a poradenství týkající se konfigurace hardwaru (firewally, směrování, VPN atd.) používaného pro hostování audiovizuální webové stránky EP (externě). Není stanoven žádný finanční limit. Deadline pro odevzdání nabídek: 1/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe