Tendr na audiovizuální webové stránky europarlamentu

Zajímavé zakázky začíná vypisovat Evropský parlament v souvislosti s blížícím se termínem eurovoleb. Dnes například: obstarání služeb IT týkajících se „audiovizuální“ webové stránky EP. Zadavatel: Evropský parlament – Generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství pro média. Parlament chce uzavřít čtyřletou rámcovou smlouvu na tyto služby: 1. úpravy audiovizuální webové stránky EP měnících se potřeb a požadavků externích frontendových i interních backendových uživatelů; 2. udržování audiovizuální webové stránky EP v aktuálním stavu dle vyvíjejících se technologií (IT/Web a audiovizuální technologie), a to konkrétně těch, které souvisí se sociálními sítěmi (Twitter, Facebook atd.) a ukládání a zasílání souborů na základě cloudových technologií (Dropbox atd.); 3. zvýšení uživatelské přívětivosti audiovizuální webové stránky EP; 4. zajištění souladu grafického návrhu audiovizuální webové stránky EP s případnými změnami grafické charty EP pro webové stránky; 5. integrace audiovizuální webové stránky EP do interních nástrojů využívaných audiovizuálním oddělením EP (systém řízení archivu, plánovací software pro úpravu fotografií atd.) a usnadnění/automatizace backendových operací; 6. vývoj zvláštních stránek nebo „miniprezentací“ v rámci audiovizuální webové stránky EP ve vztahu ke zvláštním akciím (např. evropské volby v roce 2014); 7. zajištění rozsáhlého výkaznictví a statistik o využívání webové stránky, o tom, kteří uživatelé se zaregistrují a kdy, o tom, které typy audiovizuálních materiálů jsou stahovány atd.; 8. vývoj konkrétních, menších, samostatných aplikací týkajících se správy a výměny metadat, např. pro vytváření a správu seznamů záběrů, které budou doprovázet videa uveřejněná na audiovizuální webové stránce EP; 9. hostování audiovizuální webové stránky EP jako platformy pro realizaci multimediálního obsahu a zajišťování používaného hardwaru a softwaru; 10. zdokumentování a nastínění stávající a budoucí architektury a konfigurace audiovizuální webové stránky EP; 11. podpora, konfigurace a rozvoj (interní) chráněné audiovizuální sítě Evropského parlamentu a poradenství týkající se konfigurace hardwaru (firewally, směrování, VPN atd.) používaného pro hostování audiovizuální webové stránky EP (externě). Není stanoven žádný finanční limit. Deadline pro odevzdání nabídek: 1/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.