Brussels connection

the best address for international procurement

Stěhováci, do boje! Je třeba přestěhovat Galileo

Projekt Galileo se bude už brzy stěhovat z Bruselu do Prahy. A bude to hodně krabic! (Ovšem bez nábytku, ten si hodlají nakoupit nový…). Zde hrubý popis, celé oznámení o zakázce na mail horejsi.tomas@gmail.com

Celkové množství nebo rozsah:

1. Cílem tohoto výběrového řízení pro rámcovou smlouvu na služby je využít služeb stěhování s ohledem na:
— stěhování ředitelství GSA z Bruselu do Prahy,
— stěhování zaměstnanců GSA do Prahy,
— stěhování majetku GSA mezi pracovišti GSA v Bruselu, Praze a dalšími místy v Swanwicku (Spojené království) a Saint Germain-en-Laye (Francie) a dalšími budoucími pracovišti,
— budoucí stěhování personálu mezi pracovišti GSA.
2. Služby stěhování v souladu s výše uvedenými body budou obsahovat:
— uchazeč má alespoň 10 stálých zaměstnanců poskytujících služby stěhování,
— poskytnutí balícího materiálu pro stěhované předměty větší než 50 m3, včetně balícího materiálu pro speciální předměty, jako jsou osobní počítače a monitory, tiskárny, skenery, kopírky, křehké modely satelitů (> 1 m) atd.,— služby balení a přepravy speciálních předmětů, jako jsou počítače a monitory, tiskárny, skenery, kopírky, křehké modely satelitů (> 1 m) atd.,
— vypracování inventáře stěhovaného majetku (podrobný popisný seznam uvádějící množství a stav každého předmětu),
— demontáž nábytku (v případě potřeby), zabalení jednotlivých kusů nábytku a vybavení, zabalení všech předmětů,
— doprava stěhovaného majetku (přenos předmětů dolů po schodech nebo využití výtahu, naložení na nákladní vozy, vyložení na požadovaném místě, přenos předmětů nahoru po schodech nebo využití výtahu),
— kapacita k přepravě trezorů vážících 100 kg až 1 000 kg,
— poskytnutí externích mobilních výtahů s dosahem nejméně do 5. podlaží běžné obytné budovy,
— opětovné složení nábytku, rozbalení jednotlivých kusů nábytku a vybavení, rozbalení všech položek v příslušných místnostech,
— schopnost zajistti, aby archivy, záznamy a knihy byly přestěhovány v pořadí dle aktuálních zvykostí,
— schopnost pracovat o víkendech a mimo běžnou pracovní dobu, pakliže si to vyžádá dílčí smlouva o stěhování, a to bez dodatečných nákladů,
— dohled nad předměty během celého stěhování, dokumentace a podávání zpráv o zvláštních událostech v souladu s požadavky dohody o úrovni služeb (viz příloha IX výzvy k účasti v nabídkovém řízení),
— obecná kapacita k přesunu vozidel mezi pracovišti (Brusel (Belgie), Praha (Česká republika), Saint-Germain-en-Laye (Francie) a Swanwick (Spojené království)),
— schopnost zajistit domácí skladovací místnosti v Bruselu a v Praze s minimální kapacitou 4 m3 na přestěhovanou domácnost, která bude k dispozici do 5 pracovních dní od podání žádosti,— schopnost získat pojištění pokrývající jakékoliv možné poškození stěhovaných předmětů s úplnou náhradou škody (tj. krytí umožňující koupi nové náhrady za poškozenou položku bez ohledu na stáří položky), a také pokrývající možné poškození výchozí a cílové nemovitosti stěhování; úspěšný uchazeč zprostředkuje komunikaci mezi agenturou GSA nebo členy jejího personálu s pojišťovací společností v případě jakéhokoliv předloženého nároku,
— samostatné získání všech veřejných a/nebo soukromých oprávnění nebo povolení požadovaných k provedení jakýchkoliv služeb podle této rámcové smlouvy na služby a jednotlivých zakázek v rámci této smlouvy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe