Stěhováci, do boje! Je třeba přestěhovat Galileo

Projekt Galileo se bude už brzy stěhovat z Bruselu do Prahy. A bude to hodně krabic! (Ovšem bez nábytku, ten si hodlají nakoupit nový…). Zde hrubý popis, celé oznámení o zakázce na mail horejsi.tomas@gmail.com

Celkové množství nebo rozsah:

1. Cílem tohoto výběrového řízení pro rámcovou smlouvu na služby je využít služeb stěhování s ohledem na:
— stěhování ředitelství GSA z Bruselu do Prahy,
— stěhování zaměstnanců GSA do Prahy,
— stěhování majetku GSA mezi pracovišti GSA v Bruselu, Praze a dalšími místy v Swanwicku (Spojené království) a Saint Germain-en-Laye (Francie) a dalšími budoucími pracovišti,
— budoucí stěhování personálu mezi pracovišti GSA.
2. Služby stěhování v souladu s výše uvedenými body budou obsahovat:
— uchazeč má alespoň 10 stálých zaměstnanců poskytujících služby stěhování,
— poskytnutí balícího materiálu pro stěhované předměty větší než 50 m3, včetně balícího materiálu pro speciální předměty, jako jsou osobní počítače a monitory, tiskárny, skenery, kopírky, křehké modely satelitů (> 1 m) atd.,— služby balení a přepravy speciálních předmětů, jako jsou počítače a monitory, tiskárny, skenery, kopírky, křehké modely satelitů (> 1 m) atd.,
— vypracování inventáře stěhovaného majetku (podrobný popisný seznam uvádějící množství a stav každého předmětu),
— demontáž nábytku (v případě potřeby), zabalení jednotlivých kusů nábytku a vybavení, zabalení všech předmětů,
— doprava stěhovaného majetku (přenos předmětů dolů po schodech nebo využití výtahu, naložení na nákladní vozy, vyložení na požadovaném místě, přenos předmětů nahoru po schodech nebo využití výtahu),
— kapacita k přepravě trezorů vážících 100 kg až 1 000 kg,
— poskytnutí externích mobilních výtahů s dosahem nejméně do 5. podlaží běžné obytné budovy,
— opětovné složení nábytku, rozbalení jednotlivých kusů nábytku a vybavení, rozbalení všech položek v příslušných místnostech,
— schopnost zajistti, aby archivy, záznamy a knihy byly přestěhovány v pořadí dle aktuálních zvykostí,
— schopnost pracovat o víkendech a mimo běžnou pracovní dobu, pakliže si to vyžádá dílčí smlouva o stěhování, a to bez dodatečných nákladů,
— dohled nad předměty během celého stěhování, dokumentace a podávání zpráv o zvláštních událostech v souladu s požadavky dohody o úrovni služeb (viz příloha IX výzvy k účasti v nabídkovém řízení),
— obecná kapacita k přesunu vozidel mezi pracovišti (Brusel (Belgie), Praha (Česká republika), Saint-Germain-en-Laye (Francie) a Swanwick (Spojené království)),
— schopnost zajistit domácí skladovací místnosti v Bruselu a v Praze s minimální kapacitou 4 m3 na přestěhovanou domácnost, která bude k dispozici do 5 pracovních dní od podání žádosti,— schopnost získat pojištění pokrývající jakékoliv možné poškození stěhovaných předmětů s úplnou náhradou škody (tj. krytí umožňující koupi nové náhrady za poškozenou položku bez ohledu na stáří položky), a také pokrývající možné poškození výchozí a cílové nemovitosti stěhování; úspěšný uchazeč zprostředkuje komunikaci mezi agenturou GSA nebo členy jejího personálu s pojišťovací společností v případě jakéhokoliv předloženého nároku,
— samostatné získání všech veřejných a/nebo soukromých oprávnění nebo povolení požadovaných k provedení jakýchkoliv služeb podle této rámcové smlouvy na služby a jednotlivých zakázek v rámci této smlouvy