Brussels connection

the best address for international procurement

Statistical production applications and other services for Eurostat

·

, , , ,

Call: External Provision of IT Services for the Statistical Production, Standardization and Dissemination

Contracting Authority: European Commission, Eurostat,

Duration: 4 years / estimated total value: €38.155.000

Short description: External provision of IT services for the statistical production, standardization and dissemination (3 independent lots):

Lot 1: SDMX and standards implementation activities: support, training and consultancy; budget €9.165.000

Lot 2: Developments based on statistical standards for data and metadata exchange, and dissemination; budget €9.990.000

Lot 3: Statistical production applications: development, support and maintenance, budget €19.000.000

Deadline: Feb 19

Tendr: Externí zajištění služeb IT pro vytváření, standardizaci a šíření statistik

Zadavatel: Evropská komise, Eurostat,

Rámcový kontrakt 48 měsíců / budget €38.155.000

Stručný popis: Externí poskytování služeb v oblasti IT pro vytváření, standardizaci a šíření statistic

Zakázka bude rozdělena na 3 zcela nezávislé části:

LOT č. 1: Činnosti týkající se zavádění SDMX a norem: podpora, odborná příprava a poradenství; budget €9.165.000

LOT č. 2: Rozvoj založený na normách v oblasti statistiky pro výměnu a šíření dat a metadat; budget €9.990.000

LOT č. 3: Aplikace pro vypracovávání statistik: vývoj, podpora a údržba, budget €19.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 19/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe