Statistical production applications and other services for Eurostat

Call: External Provision of IT Services for the Statistical Production, Standardization and Dissemination

Contracting Authority: European Commission, Eurostat,

Duration: 4 years / estimated total value: €38.155.000

Short description: External provision of IT services for the statistical production, standardization and dissemination (3 independent lots):

Lot 1: SDMX and standards implementation activities: support, training and consultancy; budget €9.165.000

Lot 2: Developments based on statistical standards for data and metadata exchange, and dissemination; budget €9.990.000

Lot 3: Statistical production applications: development, support and maintenance, budget €19.000.000

Deadline: Feb 19

Tendr: Externí zajištění služeb IT pro vytváření, standardizaci a šíření statistik

Zadavatel: Evropská komise, Eurostat,

Rámcový kontrakt 48 měsíců / budget €38.155.000

Stručný popis: Externí poskytování služeb v oblasti IT pro vytváření, standardizaci a šíření statistic

Zakázka bude rozdělena na 3 zcela nezávislé části:

LOT č. 1: Činnosti týkající se zavádění SDMX a norem: podpora, odborná příprava a poradenství; budget €9.165.000

LOT č. 2: Rozvoj založený na normách v oblasti statistiky pro výměnu a šíření dat a metadat; budget €9.990.000

LOT č. 3: Aplikace pro vypracovávání statistik: vývoj, podpora a údržba, budget €19.000.000

Deadline pro odeslání nabídky: 19/2