Sex, HIV a migranti/Sex, HIV and migrant groups

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (Stockholm) dnes oznámilo, že studii o tom, jak se přenáší virus HIV mezi migranty a co s tím… (přesný název zní “Zdraví migrantů: přenos HIV pohlavní cestou v rámci skupin migrantů a důsledky pro účinné zásahy”) provede za 38.700 euro University College of London (UK).

The EU Centre for Disease Prevention and Control (hq in Stockholm) awarded the contract on study on “sexual transmission of HIV within migrant groups and implications for effective interventions” to the UK based  University College of London. Value is 38.700 e. Some details here: migrant health