Brussels connection

the best address for international procurement

Šance pro zkušené české humanitárky? Oui, courage!

ECHO alias Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (součást Evropské komise) hledá někoho na zajištění školení nových i stávajících zaměstnanců i dalších podpory (viz seznam níže). Znamenalo by to částečně i přítomnost v Bruselu, ale někdo s velkými ambicemi a drivem by to mohl zvládnout. Vyplatilo by se to: bude pak přímo u (ne nechci žíkat u “koryta”:) zdroje informací o všem, co EU ohledně humanitární pomoci podniká a bude podnikat. Geniální. Chce to ale hodně odvahy. ECHO navíc nabízí slušný budget: na 4 roky mezi €4.000.000 a €4.800.000.

Cílem je pokrýt zejména tyto oblasti: 1) kurzy o současné a budoucí rámcové dohodě o partnerství (FPA) a o dohodě o finančním a správním rámci (FAFA) a související postupy (výuka v učebně a/nebo elektronické vzdělávání); 2) kurzy o osvědčených postupech a normách poskytování humanitární pomoci (výuka v učebně a/nebo elektronické vzdělávání); 3) kurzy o vedení projektu a zakázek (učebna); 4) vstupní kurzy pro nové zaměstnance GŘ ECHO (učebna); 5) odborná příprava školitelů (učebna); 6) helpdesk týkající se problematik zařazených do kurzů; 7) redigování měsíčního zpravodaje určeného partnerům GŘ ECHO; 8) vývoj a údržba vyhrazených internetových stránek. Kurzy budou navrženy a provedeny různými prostředky v různých formátech, jazycích a na různých místech.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe