Europarlament chce self-promotion. zn. dobře zaplatí

Dobrá zpráva! Evropský parlament přesunul uzávěrku žádostí o “partnerství” při spolufinancování mediálních projektů v letech 2012, 2013 a 2014 z června na konec října. Přihlásit je možné projekty v kategorii TV, rádio, web nebo events (nebo jejich kombice). V banku je 12,5 miliónů euro. EP, který se sám prezentuje jako „jediná demokraticky zvolená euroinstituce“ chce zabránit situaci, kdy (neustále klesající) volební účast poklesne pod obecně přijatelnou úroveň a zcela tak znehodnotí jeho renomé. Projekty mají zvýšit povědomí o EP a o jeho roli, propagovat jeho činnost a informovat o jeho politice, politikách a hodnotách. Projekty mají být inovativní a kreativní, poskytující nezaujaté, přesné a aktuální informace o EP a jeho aktivitách. Při hodnocení půjde zejména o předpokládaný „zásah“ veřejnosti (tzn. podíl na trhu, sledovanost). EP garantuje příjemci grantu absolutní tvůrčí/obsahovou svobodu. Granty budou uděleny na konkrétní projekt, NE na krytí všeobecných výdajů žádající instituce/firmy. Maximální míra spolufinancování ze strany EP: 80 procent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.