Brussels connection

the best address for international procurement

Europarlament chce self-promotion. zn. dobře zaplatí

Dobrá zpráva! Evropský parlament přesunul uzávěrku žádostí o “partnerství” při spolufinancování mediálních projektů v letech 2012, 2013 a 2014 z června na konec října. Přihlásit je možné projekty v kategorii TV, rádio, web nebo events (nebo jejich kombice). V banku je 12,5 miliónů euro. EP, který se sám prezentuje jako „jediná demokraticky zvolená euroinstituce“ chce zabránit situaci, kdy (neustále klesající) volební účast poklesne pod obecně přijatelnou úroveň a zcela tak znehodnotí jeho renomé. Projekty mají zvýšit povědomí o EP a o jeho roli, propagovat jeho činnost a informovat o jeho politice, politikách a hodnotách. Projekty mají být inovativní a kreativní, poskytující nezaujaté, přesné a aktuální informace o EP a jeho aktivitách. Při hodnocení půjde zejména o předpokládaný „zásah“ veřejnosti (tzn. podíl na trhu, sledovanost). EP garantuje příjemci grantu absolutní tvůrčí/obsahovou svobodu. Granty budou uděleny na konkrétní projekt, NE na krytí všeobecných výdajů žádající instituce/firmy. Maximální míra spolufinancování ze strany EP: 80 procent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe