Brussels connection

the best address for international procurement

Ředitelství pro komunikaci si chce nechat zhodnotit komunikaci

DG COMM (Gen. ředitelství EK pro komunikaci) vyhlašuje rozsáhlou zakázku na externí hodnocení svých komunikačních  aktivit. Celkový objem 16 400 000 EUR (protože dg comm si to prostě může dovolit, krize nekrize:)).

lot1: Vyhodnocení komunikačních činností. Tedy: hodnocení „ex ante“, formativní nebo procesní hodnocení, hodnocení „ex post“ a hodnocení dopadu. Předběžný rozpočet:  7 200 000 EUR

lot2: Vývoj a realizace hodnotících nástrojů v malém měřítku týkajících se komunikačních činností. Tzn.: Úkoly spočívají v pomoci službám Komise při vývoji a realizaci hodnotících nástrojů v malém měřítku. Hodnotící nástroje v malém měřítku jsou nástroje, které pomáhají při hodnocení činnosti, ale nevedou k vypracování plnohodnotné hodnotící zprávy. Odhadovaná hodnota: 2 800 000 EUR

lot3: Technická a metodická pomoc při organizaci a provádění hodnocení komunikačních činností – tedy pomoc s organizací a provedením hodnocení komunikačních činností prováděných ze strany GŘ/služeb Komise, včetně těch souvisejících s hodnocením dopadu. Odhadovaný rozpočet: 6 400 000 EUR

Bude to rámcová smlouva na 4 roky pro max. 4 úspěšné uchazeče. Uzávěrka k podání nabídek:  17.8.2012 – 16:00.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe