Rada EU nakoupí HW a SW pro svoji video-postprodukční platformu

Tendr: Pořízení vybavení, zařízení, hardwaru, softwarových licencí a souvisejících služeb pro platformu postprodukce videa (VPPP) v rámci infrastruktury generálního sekretariátu Rady EU

Zadavatel: Rada Evropské unie, Secrétariat general, Bruxelles, Belgie

Rámcový kontrakt na 48 měsíců

Deadline pro odeslání nabídky 5/4

Popis: Cílem nových rámcových smluv vzešlých z tohoto tendru je zajistit, aby se postprodukční video platforma generálního sekretariátu Rady EU zdokonalila, fungovala a byla aktualizována tak, aby odpovídala technologickému vývoji v oblasti vysílání, s potřebami souvisejícími s audiovizuálními operacemi sekretariátu a s očekáváními všech klíčových zúčastněných stran (předseda Evropské rady / Evropská rada, předsednictví/Rada, předseda Euroskupiny / Euroskupina) a dalších mediálních klientů.

Výzva k podání nabídek je rozdělena do dvou samostaných položek:

LOT1: Pořízení vybavení, zařízení, hardwaru, softwarových licencí a souvisejících služeb pro platformu postprodukce videa (VPPP) v rámci infrastruktury

Položka zahrnuje moduly/výrobky/služby vztahující se ke kmenovým činnostem prostředí postprodukční videoplatformy (VPPP) a správy mediálních aktiv (MAM). Stávající VPPP je založena na platformě správy mediálních aktiv (MAM) Cinegy a budoucí investice na základě smlouvy (smluv) uzavřené v rámci tohoto zadávacího řízení musí být slučitelné se stávající správou mediálních aktiv Cinegy.

Kmenové činnosti VPPP zahrnují zejména:

— správu mediálních aktiv (platforma MAM: software Cinegy a hardware, na kterém běží),

— správu video sítí včetně monitorování, vzdálené dostupnosti a zabezpečení,

— zachycení / příjem živých video signálů a video souborů (software a hardware, na kterém běží, včetně Cinegy Capture, GPU a karet pro získávání video signálů),

— úpravu video signálů a souborů (pracovní stanice Cinegy a hardware, na kterém běží, včetně pluginů video postprodukce),

— (vzdálenou) videoprodukci: živá videoprodukce a profesionální video postprodukce (včetně systému IHSE KVM),

— překódování a kompresi video souborů,

— distribuci video souborů (FileCatalyst),

— archivaci video souborů.

Poskytování (včetně dodávky, instalace a integrace) všech typů modulů/výrobků/služeb souvisejících s těmito činnostmi je tedy zahrnuto do této položky. Položka zahrnuje síťové dodávky (na úrovni vysílání), video monitorování a video bezpečnostní dodávky, hardware a software, které mají být integrovány do stávající VPPP, konkrétně, avšak bez omezení na výrobky a moduly Cinegy. Položka č. 1 zahrnuje hardwarové / softwarové výrobky a služby související s archivací sekretariátu a databází MAM, nahrávacími stanicemi, stanicemi pro střih, stanicemi pro konverzi, video sítěmi, řešením IHSE KVM, video monitorovacím řešením, řešením přenosu videosouborů a budoucími důkazními řešeními, která nám umožňují sledovat rychle se měnící trh s výrobními postupy videoprodukce.

LOT2: Moduly/výrobky/služby vztahující se k vedlejším činnostem prostředí platformy postprodukce videomateriálů (VPPP), pracovního postupu založeného na souborech a správy mediálních aktiv (MAM)

Položka zahrnuje moduly/výrobky/služby vztahující se k vedlejším činnostem prostředí platformy postprodukce videomateriálů (VPPP), pracovního postupu založeného na souborech a správy mediálních aktiv (MAM).

Vedlejší činnosti VPPP zahrnují zejména:

— zařízení pro kontrolu kvality,

— zařízení pro přeměnu a konverzi zvýšení/snížení/křížení,

— konvertory signálu a médií.

Poskytnuté dodávky pomohou zlepšit celkový pracovní postup založený na souborech a systémy dodávání videa. V mnoha případech musí být dodávky plně integrovány se zbytkem infrastruktury VPPP. Proto je snadná integrace s výrobky Cinegy, sítí VPPP a hlavními aktivitami VPPP velkou prioritou.

Položka zahrnuje i hardwarové / softwarové výrobky a služby související s budoucími důkazními řešeními, které nám umožňují sledovat rychle se měnící trh střihu videa (např. referenční obrazovky a obrazovky s více pohledy, barevná grafika, konzole pro střih), překódování souborů a formáty souborů, konvertory signálních protokolů a brány, kontrolu kvality souborů a přizpůsobení video souborů specifikacím sekretariátu.