Brussels connection

the best address for international procurement

Propagace vztahů EU s mědvědy, rysy, vlky a rosomáky. Vážně, nesmějte se!

Evropská komise/Generální ředitelství pro životní prostředí (GŘ ENV) vyhlašuje výběrové řízení na “podporu politiky týkající se velkých masožravců podle směrnice o stanovištích”. O co přesně jde? Vítěz dostane tyto základní úkoly: 1) zpracovat akční plány pro druhy velkých masožravců (medvěda hnědého, rysa ostrovida, vlka a rosomáka severního) na úrovni EU s populačním přístupem. 2) zorganizovat workshop, na kterém budou projednány návrhy akčních plánů s klíčovými aktéry (znamená to, že přijedou i medvědi a vlci:)? 3) zpracování pilotní akce řešení konfliktů na úrovni populace. Mechanismy řešení konfliktů navrhované ve studii by měly být odzkoušeny v terénu na řadě pilotních iniciativ na úrovni populace. 4) navržení 8 pilotních iniciativ, které se zaměří na zapojení relevantních podílníků s cílem nalézt praktická řešení konfliktů mezi lidmi a velkými masožravci a dalších správních problematik, které budou následně tvořit prvky plánu ochrany a řízení na úrovni populace. Komise vybere 4 pilotní akce, které budou následně i provedeny. 5) navrhnout strategii zvyšování povědomí a propagace iniciativy EU v oblasti velkých masožravců: Zhotovitel navrhne komunikační strategii v oblasti velkých masožravců pro GŘ ENV. Tato strategie bude mít 3 klíčové součásti, které si vyžádají příspěvky ze strany zhotovitele: a) nástroje sociálních médií, které v současnosti využívá GŘ ENV; b) aktualizace internetových stránek GŘ ENV o přírodě o velkých masožravcích; a c) mediální kampaň v prvním čtvrtletí roku 2014 pro zabezpečení vyvážené prezentace debaty o velkých masožravcích v tisku, u které budou ve vybraných médiích uveřejněny zvláštní články.

Doba trvání zakázky 17 měsíců, budget €180 až €200 tisíc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe