Propagace vztahů EU s mědvědy, rysy, vlky a rosomáky. Vážně, nesmějte se!

Evropská komise/Generální ředitelství pro životní prostředí (GŘ ENV) vyhlašuje výběrové řízení na “podporu politiky týkající se velkých masožravců podle směrnice o stanovištích”. O co přesně jde? Vítěz dostane tyto základní úkoly: 1) zpracovat akční plány pro druhy velkých masožravců (medvěda hnědého, rysa ostrovida, vlka a rosomáka severního) na úrovni EU s populačním přístupem. 2) zorganizovat workshop, na kterém budou projednány návrhy akčních plánů s klíčovými aktéry (znamená to, že přijedou i medvědi a vlci:)? 3) zpracování pilotní akce řešení konfliktů na úrovni populace. Mechanismy řešení konfliktů navrhované ve studii by měly být odzkoušeny v terénu na řadě pilotních iniciativ na úrovni populace. 4) navržení 8 pilotních iniciativ, které se zaměří na zapojení relevantních podílníků s cílem nalézt praktická řešení konfliktů mezi lidmi a velkými masožravci a dalších správních problematik, které budou následně tvořit prvky plánu ochrany a řízení na úrovni populace. Komise vybere 4 pilotní akce, které budou následně i provedeny. 5) navrhnout strategii zvyšování povědomí a propagace iniciativy EU v oblasti velkých masožravců: Zhotovitel navrhne komunikační strategii v oblasti velkých masožravců pro GŘ ENV. Tato strategie bude mít 3 klíčové součásti, které si vyžádají příspěvky ze strany zhotovitele: a) nástroje sociálních médií, které v současnosti využívá GŘ ENV; b) aktualizace internetových stránek GŘ ENV o přírodě o velkých masožravcích; a c) mediální kampaň v prvním čtvrtletí roku 2014 pro zabezpečení vyvážené prezentace debaty o velkých masožravcích v tisku, u které budou ve vybraných médiích uveřejněny zvláštní články.

Doba trvání zakázky 17 měsíců, budget €180 až €200 tisíc.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.