Brussels connection

the best address for international procurement

Propagace a komunikace pro DG AGRI ve třetích zemích za €4m

Komise (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) dnes vypsala soutěž na “Rámcovou smlouvu na organizaci propagačních akcí, obchodních návštěv na vysoké úrovni a komunikačních činností ve třetích zemích”. “Třetí země” znamenají země mimo EU. Uzavřen bude rámcový kontrakt s jedním operátorem na 4 roky, budget €4m. Čekám na zadávací dokumentaci… any interest?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe