Propagace a komunikace pro DG AGRI ve třetích zemích za €4m

Komise (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) dnes vypsala soutěž na “Rámcovou smlouvu na organizaci propagačních akcí, obchodních návštěv na vysoké úrovni a komunikačních činností ve třetích zemích”. “Třetí země” znamenají země mimo EU. Uzavřen bude rámcový kontrakt s jedním operátorem na 4 roky, budget €4m. Čekám na zadávací dokumentaci… any interest?