Projekt CLAUDIA: státy EU potřebují IT podporu pro konflikty hybridní války

Tendr: Poskytování služeb týkajících se poskytování cloudových zpravodajských služeb na podporu rozhodování a jeho analýzu (CLAUDIA)

Evropská obranná agentura (EDA), Brussels, Belgie

Rámcová smlouva na 48 měsíců / budget €1.000.000

Stručný popis: Hlavním cílem tohoto projektu je vývoj specializované platformy pro modulární softwarovou analýzu (dále jen platforma SWAN) pod vedením agentury EDA a zúčastněných členských států pro výzkum možností podpory analýz a hodnocení vojenských operací, zejména se zaměřením na operace související s hybridní válkou, prostřednictvím rozsáhlé analýzy a zpracování různých souvisejících údajů. Cílem je získat lepší poznatky a tím lépe reagovat na potřeby velitelů z hlediska analýzy, rozhodování a plánování.

Platforma SWAN musí být schopna shromažďovat, zpracovávat a analyzovat údaje z heterogenních informačních zdrojů a poskytovat poznatky o situaci, které budou uplatněny při konfliktech hybridní války. Musí být schopna poskytovat komplexní společný operační obraz situace, a tím podporovat plánování, rozhodovací procesy a koordinaci na úrovni EU (EUMS, EUBG …) a členských států.

Deadline pro podání nabídky 14/10

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.