Brussels connection

the best address for international procurement

Projekt CLAUDIA: státy EU potřebují IT podporu pro konflikty hybridní války

·

, , , ,

Tendr: Poskytování služeb týkajících se poskytování cloudových zpravodajských služeb na podporu rozhodování a jeho analýzu (CLAUDIA)

Evropská obranná agentura (EDA), Brussels, Belgie

Rámcová smlouva na 48 měsíců / budget €1.000.000

Stručný popis: Hlavním cílem tohoto projektu je vývoj specializované platformy pro modulární softwarovou analýzu (dále jen platforma SWAN) pod vedením agentury EDA a zúčastněných členských států pro výzkum možností podpory analýz a hodnocení vojenských operací, zejména se zaměřením na operace související s hybridní válkou, prostřednictvím rozsáhlé analýzy a zpracování různých souvisejících údajů. Cílem je získat lepší poznatky a tím lépe reagovat na potřeby velitelů z hlediska analýzy, rozhodování a plánování.

Platforma SWAN musí být schopna shromažďovat, zpracovávat a analyzovat údaje z heterogenních informačních zdrojů a poskytovat poznatky o situaci, které budou uplatněny při konfliktech hybridní války. Musí být schopna poskytovat komplexní společný operační obraz situace, a tím podporovat plánování, rozhodovací procesy a koordinaci na úrovni EU (EUMS, EUBG …) a členských států.

Deadline pro podání nabídky 14/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe