Brussels connection

the best address for international procurement

Přes malou zakázku k těm milionovým. Takhle se to dělá

Ano, ano, takhle se to dělá: vyhrát malou a zdánlivě nenápadnou zakázku, dostat se ke strategickým informací a následně také do velevýhodné pozice. A vyhrát všechny následující – rozsahem nesrovnatelně větší – vyhlašované tendry. Geniální. A poučné.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA, sídlí v Řecku) vyhlásila vítěze tendru na studii o “bezpečnosti a odolnosti sítí a služeb elektronických komunikací”. Vyhrál Ernst and Young Business Advisory Services z Munsbachu v Lucembursku. Cena: pouhých €35.900. Konkurence: žádná (jedna nabídka, jeden vítěz).

ENISA poptává poskytnutí odborných služeb v oblasti „bezpečnosti a odolnosti sítí a služeb elektronických komunikací“. Různé požadované služby jsou uvedeny jako 3 položky s následujícími specifickými požadavky (cituji ze zadání):

1) vnitrostátní „roaming“: V rámci tohoto projektu analyzujeme vnitrostátní roamingové rámce, které zákazníkům umožňují používat sítě jiných mobilních operátorů majících pokrytí dané oblasti. Hlavním cílem této práce je prošetřit, jak a jestli vůbec lze vnitrostátní roaming použít při řešení dopadu výpadků. Zajímají nás technické, právní, finanční a administrativní problematiky, které je nutno vyřešit při zřizování vnitrostátního roamingu.

2) závislosti napájení: Ve výroční zprávě o rozsáhlých výpadcích sítí telekomunikací, kterou uveřejnila ENISA v roce 2012, jsou výpadky elektrické energie druhou nejobvyklejší příčinou výpadku služeb. V této studii má ENISA za cíl prošetřit závislost odvětví elektronických komunikací na dodávkách elektrické energie a vydat doporučení ohledně toho, co lze učinit s cílem zmírnit dopad havárií způsobených výpadkem přívodu elektrické energie. Tato studie by měla provést inventarizaci, popis problému a analýzu s alternativními řešeními a případovými studiemi z různých členských států a doporučení pro cílené podílníky a osvědčené praxe z různých členských států.

3) odolnost evropských síťových propojení: Několik členských států EU vzneslo otázku ohledně toho, jaký dopad by na připojení k internetu v jejich zemi mohly mít rozsáhlé kybernetické výpadky nebo kybernetické útoky, a ohledně toho, co by se mělo provést v zájmu zachování některých kritických služeb v případě takových událostí. To není možné bez hlubšího pochopení síťových propojení v členských státech EU a napříč EU. Tato studie má za cíl poskytnout vhled do „struktury internetu“ (nebo přesněji propojení mezi sítěmi poskytovatele služeb a „zákaznickými sítěmi“) v síťové vrstvě v dané zemi, jež budou moci vlády nebo tvůrci politik zohlednit při tvorbě strategie pro zajištění trvalé funkčnosti kritických služeb i v případě výpadu fungování nebo připojení sítě obecně. Zadruhé je cílem této studie stanovit mezery a případně nalézt způsoby spolupráce s příslušnými podílníky, např. poskytovateli internetových služeb (ISP) a/nebo jejich sdruženími s cílem zvýšit odolnost některých kritických služeb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe