Přes malou zakázku k těm milionovým. Takhle se to dělá

Ano, ano, takhle se to dělá: vyhrát malou a zdánlivě nenápadnou zakázku, dostat se ke strategickým informací a následně také do velevýhodné pozice. A vyhrát všechny následující – rozsahem nesrovnatelně větší – vyhlašované tendry. Geniální. A poučné.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA, sídlí v Řecku) vyhlásila vítěze tendru na studii o “bezpečnosti a odolnosti sítí a služeb elektronických komunikací”. Vyhrál Ernst and Young Business Advisory Services z Munsbachu v Lucembursku. Cena: pouhých €35.900. Konkurence: žádná (jedna nabídka, jeden vítěz).

ENISA poptává poskytnutí odborných služeb v oblasti „bezpečnosti a odolnosti sítí a služeb elektronických komunikací“. Různé požadované služby jsou uvedeny jako 3 položky s následujícími specifickými požadavky (cituji ze zadání):

1) vnitrostátní „roaming“: V rámci tohoto projektu analyzujeme vnitrostátní roamingové rámce, které zákazníkům umožňují používat sítě jiných mobilních operátorů majících pokrytí dané oblasti. Hlavním cílem této práce je prošetřit, jak a jestli vůbec lze vnitrostátní roaming použít při řešení dopadu výpadků. Zajímají nás technické, právní, finanční a administrativní problematiky, které je nutno vyřešit při zřizování vnitrostátního roamingu.

2) závislosti napájení: Ve výroční zprávě o rozsáhlých výpadcích sítí telekomunikací, kterou uveřejnila ENISA v roce 2012, jsou výpadky elektrické energie druhou nejobvyklejší příčinou výpadku služeb. V této studii má ENISA za cíl prošetřit závislost odvětví elektronických komunikací na dodávkách elektrické energie a vydat doporučení ohledně toho, co lze učinit s cílem zmírnit dopad havárií způsobených výpadkem přívodu elektrické energie. Tato studie by měla provést inventarizaci, popis problému a analýzu s alternativními řešeními a případovými studiemi z různých členských států a doporučení pro cílené podílníky a osvědčené praxe z různých členských států.

3) odolnost evropských síťových propojení: Několik členských států EU vzneslo otázku ohledně toho, jaký dopad by na připojení k internetu v jejich zemi mohly mít rozsáhlé kybernetické výpadky nebo kybernetické útoky, a ohledně toho, co by se mělo provést v zájmu zachování některých kritických služeb v případě takových událostí. To není možné bez hlubšího pochopení síťových propojení v členských státech EU a napříč EU. Tato studie má za cíl poskytnout vhled do „struktury internetu“ (nebo přesněji propojení mezi sítěmi poskytovatele služeb a „zákaznickými sítěmi“) v síťové vrstvě v dané zemi, jež budou moci vlády nebo tvůrci politik zohlednit při tvorbě strategie pro zajištění trvalé funkčnosti kritických služeb i v případě výpadu fungování nebo připojení sítě obecně. Zadruhé je cílem této studie stanovit mezery a případně nalézt způsoby spolupráce s příslušnými podílníky, např. poskytovateli internetových služeb (ISP) a/nebo jejich sdruženími s cílem zvýšit odolnost některých kritických služeb.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.