Brussels connection

the best address for international procurement

Pokud rozumíte politice soudržnosti, máte šanci…

·

, , , ,

Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise publikovalo “výzvu k podání nabídky pro vícenásobné rámcové smlouvy na poskytování služeb („kaskádní“ systém) pro zajištění a podporu akademické editace, workshopů a seminářů a školení o politice soudržnosti 2014–2020”. Tendr má tři loty: č.: 1  Akademická editace (Editace nebo korektura příslušných textů nebo zvláštních obdržených příspěvků s cílem dosáhnout vysoké úrovně konzistence a kvality, co se týče publikace jako celku) za 400 000 EUR, č.: 2  Organizace seminářů a workshopů (Usnadnění diskuze o politice soudržnosti je důležitým hlediskem rozvoje politiky. To vyžaduje určení příslušných odborníků, ať už akademických nebo z praxe, k účasti na workshopech a seminářích pro odborníky za účelem diskuze nad problémy v kontextu vývoje a provádění politiky soudržnosti. Multidisciplinární povaha politiky soudržnosti znamená, že workshopy a semináře mohou řešit problémy mimo klíčová témata politiky soudržnosti a zaměřovat se více na obecnou povahu výzev nebo politických priorit EU za 2 000 000 EUR a č.: 3  Školení o politice soudržnosti 2014–2020 (služby vztahující se k organizaci vzdělávacích seminářů vedených prostřednictvím odborných školitelů. Tyto školící semináře by buďto byly interní, pouze pro personál Komise, nebo externí, pro řídící úřady a další realizační orgány. Školící semináře by mohly být v rozmezí od 1 hodiny po 1–2denní akce, v závislosti na tématu a místu. Školící semináře by bylo možné vyžadovat s menším než 3týdenním předstihem) za 1 000 000 EUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe