Pokud rozumíte politice soudržnosti, máte šanci…

Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise publikovalo “výzvu k podání nabídky pro vícenásobné rámcové smlouvy na poskytování služeb („kaskádní“ systém) pro zajištění a podporu akademické editace, workshopů a seminářů a školení o politice soudržnosti 2014–2020”. Tendr má tři loty: č.: 1  Akademická editace (Editace nebo korektura příslušných textů nebo zvláštních obdržených příspěvků s cílem dosáhnout vysoké úrovně konzistence a kvality, co se týče publikace jako celku) za 400 000 EUR, č.: 2  Organizace seminářů a workshopů (Usnadnění diskuze o politice soudržnosti je důležitým hlediskem rozvoje politiky. To vyžaduje určení příslušných odborníků, ať už akademických nebo z praxe, k účasti na workshopech a seminářích pro odborníky za účelem diskuze nad problémy v kontextu vývoje a provádění politiky soudržnosti. Multidisciplinární povaha politiky soudržnosti znamená, že workshopy a semináře mohou řešit problémy mimo klíčová témata politiky soudržnosti a zaměřovat se více na obecnou povahu výzev nebo politických priorit EU za 2 000 000 EUR a č.: 3  Školení o politice soudržnosti 2014–2020 (služby vztahující se k organizaci vzdělávacích seminářů vedených prostřednictvím odborných školitelů. Tyto školící semináře by buďto byly interní, pouze pro personál Komise, nebo externí, pro řídící úřady a další realizační orgány. Školící semináře by mohly být v rozmezí od 1 hodiny po 1–2denní akce, v závislosti na tématu a místu. Školící semináře by bylo možné vyžadovat s menším než 3týdenním předstihem) za 1 000 000 EUR.