Brussels connection

the best address for international procurement

Nepřišlá žádná nabídka/no offer received

Agentura Evropské unie pro základní práva se sídlem ve Vídni vyhlásila tendr na “místní kurýrní služby” a zase jí s ostudou zrušila. Důvod? Nepřihlásil se jediný zájemce. Něco je asi špatně.

European Union Agency for Fundamental Rights  (Vienna) opened a tender for “local courier services” and cancelled it later. Why? No offer was received! Something is definitively wrong…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe