Brussels connection

the best address for international procurement

Modernizace zabezpečených prostor Evropské komise

Rámcová smlouva o údržbě, modernizaci, generální opravě, nové výstavbě, instalaci a poradenských službách v souvislosti se zabezpečenými prostory a místnostmi pro kritické řízení

Evropská komise, Directorate General Migration and Home Affairs

Rámcový kontrakt na 48 měsíců

Deadline 12/12

Stručný popis: Cílem této užší výzvy je poskytnout Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro migraci a vnitřní věci spolu s Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise a Evropskému parlamentu, generálnímu ředitelství pro bezpečnost a ochranu zhotovitele, který bude schopen zajistit údržbu, modernizaci, generální opravu, novou výstavbu, instalaci a poradenské služby v souvislosti se zabezpečenými prostory a místnostmi pro kritické řízení.

Zařízení se zabezpečeným prostorem je komplex s fyzickou a elektromagnetickou ochranou. V zabezpečeném prostoru se nachází klasifikované informace v tištěném a elektronickém formátu. Na podporu skladování elektronických dat se v něm nacházejí utajované sítě informační technologie. Kromě toho disponuje kapacitami na pořádání videokonferencí.

Zabezpečený prostor se nachází v Bruselu, v prostorách Komise EU a Evropského parlamentu.

Zabezpečený prostor sestává z: — vnější části (štítu), — vnitřní části (systémů a komponent chráněných štítem).

Vnější a vnitřní části náleží zásadně odlišným oblastem. Vnější část je převážně klasické inženýrství (Faradayův štít a přímé dílčí systémy jako například stíněné vzduchové uzávěry, ventilace, detekce požáru a alarm atd.), zatímco vnitřní část se týká hlavně informačních technologií (systémy IKT).

Poskytované služby se týkají systému ochrany proti vniknutí, systému video monitorování, systému požárního poplachu a detekce, hasicího systému, techniky budovy, kontrolního přístupového systému, klimatizace a nouzového napájení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe