Modernizace zabezpečených prostor Evropské komise

Rámcová smlouva o údržbě, modernizaci, generální opravě, nové výstavbě, instalaci a poradenských službách v souvislosti se zabezpečenými prostory a místnostmi pro kritické řízení

Evropská komise, Directorate General Migration and Home Affairs

Rámcový kontrakt na 48 měsíců

Deadline 12/12

Stručný popis: Cílem této užší výzvy je poskytnout Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro migraci a vnitřní věci spolu s Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost Evropské komise a Evropskému parlamentu, generálnímu ředitelství pro bezpečnost a ochranu zhotovitele, který bude schopen zajistit údržbu, modernizaci, generální opravu, novou výstavbu, instalaci a poradenské služby v souvislosti se zabezpečenými prostory a místnostmi pro kritické řízení.

Zařízení se zabezpečeným prostorem je komplex s fyzickou a elektromagnetickou ochranou. V zabezpečeném prostoru se nachází klasifikované informace v tištěném a elektronickém formátu. Na podporu skladování elektronických dat se v něm nacházejí utajované sítě informační technologie. Kromě toho disponuje kapacitami na pořádání videokonferencí.

Zabezpečený prostor se nachází v Bruselu, v prostorách Komise EU a Evropského parlamentu.

Zabezpečený prostor sestává z: — vnější části (štítu), — vnitřní části (systémů a komponent chráněných štítem).

Vnější a vnitřní části náleží zásadně odlišným oblastem. Vnější část je převážně klasické inženýrství (Faradayův štít a přímé dílčí systémy jako například stíněné vzduchové uzávěry, ventilace, detekce požáru a alarm atd.), zatímco vnitřní část se týká hlavně informačních technologií (systémy IKT).

Poskytované služby se týkají systému ochrany proti vniknutí, systému video monitorování, systému požárního poplachu a detekce, hasicího systému, techniky budovy, kontrolního přístupového systému, klimatizace a nouzového napájení.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.