“Kulturní různorodost ve výrobním řetězci”. Opravdu!

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu se dnes úplně odvázalo: kromě zakázky na “posílení role kultury ve vnějších vztazích” vypsalo i tendr na pilotní projekt “testování inovačních přístupů k řešení kulturního obsahu v oblasti inovací a digitálního sdílení a distribuce a tím i přispění k využití nových obchodních modelů zohledňující kulturní různorodost ve výrobním a distribučním řetězci”. Geniální. Budget 750 tisíc euro.