Brussels connection

the best address for international procurement

“Kulturní různorodost ve výrobním řetězci”. Opravdu!

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu se dnes úplně odvázalo: kromě zakázky na “posílení role kultury ve vnějších vztazích” vypsalo i tendr na pilotní projekt “testování inovačních přístupů k řešení kulturního obsahu v oblasti inovací a digitálního sdílení a distribuce a tím i přispění k využití nových obchodních modelů zohledňující kulturní různorodost ve výrobním a distribučním řetězci”. Geniální. Budget 750 tisíc euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe