Brussels connection

the best address for international procurement

Komise si zaplatí “špičkové ekonomy”, budou zkoumat cesty z krize

Geniální! Evropské komisi KONEČNĚ došlo, že tiskové konference, které vždy AŽ ZPĚTNĚ reagují na nějaký problém současnou ekonomickou krizi nevyřeší (často spíš zhorší, po mediální panice přichází panika na trzích). A přišla s nápadem (světě, div se, opravdu je to tak!), který by mohl mít nějaký smysl.

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské komise oznámilo, že má v úmyslu v průběhu letošního roku zadat několik zakázek na „výzkumná stipendia“ špičkovým ekonomům, každé v hodnotě přibližně 10 000 EUR – 25 000 EUR (celkový budget je 600 tisíc euro). Hlavním úkolem vybraných stipendistů bude příprava speciálních prací/studií/esejů o dohodnutých předmětech/konceptech. Tito stipendisté by také měli být k dispozici pro nepřetržité konzultace s GŘ ECFIN a účastnit se jednání v průběhu stipendia.

Špičkoví ekonomové budou za peníze od Komise bádat na následujících tématech:

— globální nerovnováha a přizpůsobení: rizika růstu a inflace pro EU,
— podpora hospodářských činností přerozdělování,
— politiky konkurenceschopnosti, inovace a informovanosti,
— fiskální důsledky přechodu na nízkouhlíkové hospodářství,
— přepracování politického hospodářství fiskální konsolidace strukturálních reforem,
— rovnost a růst v EU,
— hnací mechanismy možného růstu v EU v globálním kontextu,
— přepracování hospodářské a měnové unie (HMU)
— makroekonomické úpravy v HMU: role systému vyjednávání platů, vývoj nákladů práce a konkurenceschopnosti,
— makroekonomické úpravy v HMU: komplementarita a kompromisy mezi mechanismy úprav a politikami,
— procesy dorovnávání v rámci euro,
— přeshraniční toky kapitálu v rámci eurozóny a rozdělování (nevhodné rozdělování) rizik,
— finanční integrace (dezintegrace) po krizi v HMU,
— politické hospodářství HMU: politická unie, převod svrchovanosti a sociální kompakt,
— restrukturalizace vládního dluhu v HMU: je možné vrátit džina zpět do lahve?

To by bylo, aby se do médií konečně nedostaly nějaké pozitivní názory! Pokud tedy Komise neřadí do kategorie “špičkový expert” lidi jako je Václav Klaus. Ale to myslím nehrozí…:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe