Brussels connection

the best address for international procurement

Komise dá 9,2 mld euro i na eHealth. Na IZIPu můžou slavit…

Evropská komise přišla s plánem “propojit Evropu”. Jen na podporu investic do rychlých a velmi rychlých širokopásmových sítí a celoevropských digitálních služeb chce vyčlenit téměř 9,2 miliardy EUR . Do roku 2020 by měly mít všechny domácnosti širokopásmové připojení o rychlosti alespoň 30 Mbps a nejméně 50 % z nich nad 100 Mbps.

Kromě rychlého internetu mají být peníze z Bruselu přerozděleny i prostřednictvím grantů na rozvoj nejrůznějších e-Služeb: zavedení technologie elektronické totožnosti, elektronického zadávání veřejných zakázek, digitální knihovny Europeana, portálu e-justice a služeb v celní oblasti. A přeshraničního propojení elektronických zdravotních záznamů. IZIP může slavit, do nějakých projektů s “evropskou přidanou hodnotou” se zcela jistě rád zapojí.

Návrh Komise se teď přesune do Rady EU a hlavně do Evropského parlamentu. Tam nastane teprve šrumec, to bude pozměňovacích návrhů prosazujících ten který konkrétní projekt… ve vší počestnosti, že … Určitě bude zajímavé sledovat, s čím přijdou dva zakladatelé IZIPu z řad e-ODS…:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe