Brussels connection

the best address for international procurement

Kampaň o právech pasažéru dostane Media Consulta

Zakázku na informační kampaň na “zvýšení povědomí veřejnosti o pasažérských právech ve všech oblastech veřejné dopravy” dostala od Evropské komise (DG pro mobilitu a dopravu) německá agentura Media Consulta International Holding AG. Budget 588 823,80 eur. Celkem přišly jenom dvě (2) nabídky. Přemlouval jsem k účasti jednu větší českou reklamní společnost s velmi kvalitními referencemi přímo z oboru cestovního ruchu, ale neuspěl jsem. Chyběla odvaha, škoda…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe