Brussels connection

the best address for international procurement

Jak obejít zkorumpované české úřady? Granty přímo z Bruselu!

Děláte informační/propagační kampaň na zemědělské produkty? Nedala by se do ní nějak zakomponovat Společná zemědělská politika EU, prostě nějaký “evropský rozměr”…? To by snad nemusel být až tak obrovský problém, ne? Pokud se to podaří, existuje tu poměrně velká šance na získání grantu ve výši až 500 tisíc euro od Evropské komise. Jinými slovy, Komise vám pokryje 50% (uznaných) nákladů. Její Generální ředitelství pro zemědělství – DG AGRI – právě vyhlásilo další kolo přidělování grantů, pokrývající období (realizace) od břeyna 2013 do konce února 2014. Uzávěrka podání přihlášek byla stanovena na 31. října 2012. Jaké jsou výhody pro české firmy? Výběr řídí přímo Brusel, nejde tedy přes zkorumpované české úřady (na rozdíl třeba od akce “Promotion of farm products”, kde provádějí předvýběr projektů národní autority). Pokud bude mít někdo zájem o podrobnosti rád poskytnu… horejsi.tomas@gmail.com 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe