Evropské tendry, úterý 14/5

Zpracovat výhledové scénáře pro průmysl zpracování hliníku v EU a na Islandu – přesně takový záměr má Institut pro energii a dopravu Společného výzkumného střediska Evropské komise (sídlí v nizozemském Pettenu). Institut hledá instituci/firmu, která dokáže 1) analyzovat současný technologický stav a technologické perspektivy evropského průmyslu zpracování hliníku a posoudit výsledné rozpětí zlepšení, pokud jde o zisky v oblasti energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů v případě odvětví a jejich dopad na nákladovou konkurenceschopnost a 2) vytvořit scénáře stanovení nasazení nízkouhlíkových a energeticky účinných technologií v odvětví až do roku 2050 a kvantifikovat jejich dopad na energetickou účinnost, snížení emisí skleníkových plynů a nákladovou konkurenceschopnost odvětví až do roku 2050. Na studii je v rozpočtu EK 100 až 120 tisíc euro. Uzávěrka tendru 9. července.

Nanoindentační zkušební systém pro testování fyzických vlastností indentační tvrdosti a modulu pružnosti, ale i tečení, lomové houževnatosti a teploty přechodu tvárného a štěpného lomu v případě kovových, keramických nebo kompozitových materiálů poptává Institut pro energetiku a dopravu, který také spadá pod Společné výzkumné střediska Evropské komise. Zařízení musí umožňovat provádění testů při teplotě v rozmezí od nejméně minus 20 °C až do plus 600 °C včetně ohřevu špičky indentačního tělesa v atmosféře s omezeným množstvím kyslíku. V rozpočtu Institutu je na tuto položku 400 až 500 tisíc euro. Deadline k podání nabídky 25. června.

Uniformy a další oblečení pro řidiče a “uváděcí zaměstnance” za 160 tisíc eur poptává Soudní dvůr EU se sídlem v Lucemburku. Přesný seznam poptávaného zboží: obleky (268 kusů), košile (776ks), kravaty (324), svrchníky (90), pláště (40), uniformy (72), kalhoty (120 až 144), sukně (1 až 24), šátky (28), dámské kostýmy (32) a dámské halenky (112). Budger mezi 140.000 a 160.000 euro. Deadline 17. července.

O sejfy a bezpečnostní skříňky má zájem Evropský parlament. Požaduje jejich dodání a dopravu na místo montáže, provedení montáže a zprovoznění, následně také zajištění preventivní a opravné údržby v záruční lhůtě. Rozpočet 200.000 euro, uzávěrka 24. června.

Poradenské služby v oboru architektury a statiky poptává Evropský parlament. Hodlá totiž renovovat několik svých budov v Bruselu (např. objekt Trèves a Remard). Vypsaný tendr je rozdělen na 4 části: 1) služby poradenské firmy týkající se speciálních zařízení, 2) služby poradenské firmy týkající architektury, statiky a speciálních zařízení, 3) architektonická a technická pomoc s renovací budovy Trèves a 4 architektonická a technická pomoc s renovací budovy Remard. Budou uzavřeny 4 rámcové smlouvy s dobou trvání až 84 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 9. července.

Grafický návrh, korektury a tisk publikací v maďarštině. To je také dnešní tendr z dílny Evropského parlamentu. Budget 100.000 euro, deadline 5. července.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.