Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 14/5

Zpracovat výhledové scénáře pro průmysl zpracování hliníku v EU a na Islandu – přesně takový záměr má Institut pro energii a dopravu Společného výzkumného střediska Evropské komise (sídlí v nizozemském Pettenu). Institut hledá instituci/firmu, která dokáže 1) analyzovat současný technologický stav a technologické perspektivy evropského průmyslu zpracování hliníku a posoudit výsledné rozpětí zlepšení, pokud jde o zisky v oblasti energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů v případě odvětví a jejich dopad na nákladovou konkurenceschopnost a 2) vytvořit scénáře stanovení nasazení nízkouhlíkových a energeticky účinných technologií v odvětví až do roku 2050 a kvantifikovat jejich dopad na energetickou účinnost, snížení emisí skleníkových plynů a nákladovou konkurenceschopnost odvětví až do roku 2050. Na studii je v rozpočtu EK 100 až 120 tisíc euro. Uzávěrka tendru 9. července.

Nanoindentační zkušební systém pro testování fyzických vlastností indentační tvrdosti a modulu pružnosti, ale i tečení, lomové houževnatosti a teploty přechodu tvárného a štěpného lomu v případě kovových, keramických nebo kompozitových materiálů poptává Institut pro energetiku a dopravu, který také spadá pod Společné výzkumné střediska Evropské komise. Zařízení musí umožňovat provádění testů při teplotě v rozmezí od nejméně minus 20 °C až do plus 600 °C včetně ohřevu špičky indentačního tělesa v atmosféře s omezeným množstvím kyslíku. V rozpočtu Institutu je na tuto položku 400 až 500 tisíc euro. Deadline k podání nabídky 25. června.

Uniformy a další oblečení pro řidiče a “uváděcí zaměstnance” za 160 tisíc eur poptává Soudní dvůr EU se sídlem v Lucemburku. Přesný seznam poptávaného zboží: obleky (268 kusů), košile (776ks), kravaty (324), svrchníky (90), pláště (40), uniformy (72), kalhoty (120 až 144), sukně (1 až 24), šátky (28), dámské kostýmy (32) a dámské halenky (112). Budger mezi 140.000 a 160.000 euro. Deadline 17. července.

O sejfy a bezpečnostní skříňky má zájem Evropský parlament. Požaduje jejich dodání a dopravu na místo montáže, provedení montáže a zprovoznění, následně také zajištění preventivní a opravné údržby v záruční lhůtě. Rozpočet 200.000 euro, uzávěrka 24. června.

Poradenské služby v oboru architektury a statiky poptává Evropský parlament. Hodlá totiž renovovat několik svých budov v Bruselu (např. objekt Trèves a Remard). Vypsaný tendr je rozdělen na 4 části: 1) služby poradenské firmy týkající se speciálních zařízení, 2) služby poradenské firmy týkající architektury, statiky a speciálních zařízení, 3) architektonická a technická pomoc s renovací budovy Trèves a 4 architektonická a technická pomoc s renovací budovy Remard. Budou uzavřeny 4 rámcové smlouvy s dobou trvání až 84 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 9. července.

Grafický návrh, korektury a tisk publikací v maďarštině. To je také dnešní tendr z dílny Evropského parlamentu. Budget 100.000 euro, deadline 5. července.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe